Zarządzanie znakami towarowymi w Chinach i Azji Dalekowschodniej

Tworzenie chińskich nazw marek

audyt・rejestracja znaków towarowych・odwołanie od decyzji odmownej・wnoszenie sprzeciwu・unieważnienie praw do znaku・wygaszenie praw do znaku・transfer praw do znaku towarowego・aktualizacja danych・obrona przed utratą praw do znaku・monitoring baz znaków・analiza aktywności konkurencji・kontrola graniczna

Chiny kontynentalne・Macau・Hongkong・Taiwan・Kambodża・Indonezja・Singapur・Tajlandia

Jesteśmy ekspertami bezpieczeństwa praw do znaków towarowych w Chinach i innych krajach Azji dalekowschodniej. Nie tylko rejestrujemy, ale i odzyskujemy znaki zarejestrowane tam w złej wierze przez nieuprawnione osoby trzecie.

Ambitnym firmom kreujemy chiński odpowiednik brzmienia ich marki, zapewniając idealne jej przesłanie skierowane do chińskich konsumentów. Współpracujemy z profesjonalnymi chińskimi specjalistami nazewnictwa.

Znamy biznes w Azji. Sporo możemy doradzić.

W czym się
specjalizujemy?

Zgłaszamy marki do ochrony korzystając z szybkiej ścieżki

Działamy szybko, bo właśnie tak dziś musi działać biznes by zwyciężać w Azji. Wnioski o ochronę marki składamy  bezpośrednio do lokalnych azjatyckich urzędów patentowych. W przypadku Chin jest to China Trademark Office.

Odzyskujemy marki zarejestrowane w złej wierze

Zgłaszanie znaków towarowych przez osoby niepowołane jest wciąż powszechnym zjawiskiem. Firmom, które spotkała taka sytuacja pomagamy odzyskać markę na drodze procedur prawnych. Wiemy, że płacenie odstępnego jest budzące głęboki sprzeciw i niesprawiedliwe.

Kreujemy chińskie wersje marek, czytelne dla Chińczyków

Chińskie nazewnictwo marek to sztuka kodowania znaczenia, przekazu marki do jej odbiorcy. Siłami chińskich profesjonalistów nazewnictwa, tworzymy chiński odpowiednik marki, a następnie zgłaszamy je do ochrony jako znaki towarowe.