Ponad miliardowy rynek Chin, ze stale utrzymującą się tendencją rosnącą, stanowi istotną zachętę dla rodzimych przedsiębiorców planujących ekspansję za Wielki Mur. Współpraca z chińskimi partnerami to z jednej strony perspektywa atrakcyjnych zarobków i spełnienia aspiracji o globalnym przedsiębiorstwie, z drugiej zaś – szereg ryzyk wynikających ze specyfiki chińskiego rynku. Rozmaite firmy mogą napotkać liczne trudności już na etapie rejestracji znaku towarowego w Chinach. W tym artykule wyjaśniamy, jak ich uniknąć.

Dlaczego zastrzeżony znak towarowy jest tak istotny w Chinach?

Świadectwo ochronne na znak towarowy wydane przez chiński urząd patentowy sprawia jednocześnie, że przedsiębiorca staje się pełnoprawnym właścicielem marki. Rejestracja znaku towarowego chroni przed kradzieżą marki i jej bezpodstawnym użyciem przez osoby trzecie. Co jednak istotne, zgłoszenie znaku do ochrony jest wymagane do sprzedaży towarów na platformach e-commerce. Ważną korzyścią wynikająca z nabycia praw ochronnych do znaku jest bowiem fakt, że przedsiębiorstwo otrzymuje jednocześnie narzędzie do kontroli dystrybucji produktów opatrzonych swoim logo.

Chiński urząd patentowy a znak towarowy. Zastrzeżenie krok po kroku

Aby zarejestrować znak towarowy w Chinach, należy w pierwszym kroku skontaktować się z profesjonalnym rzecznikiem patentowym i przygotować stosowny wniosek. Dalsza procedura rejestracji znaku towarowego zakłada kilka etapów:

Rzecznik patentowy w Chinach i jego rola

Jak wspomniano, do rejestracji znaku towarowego w Chinach niezbędna jest obecność wykwalifikowanego rzecznika patentowego. W przypadku zagranicznych przedsiębiorców Państwo Środka nie dopuszcza bowiem możliwości samodzielnego złożenia wniosku o ochronę znaku. Pośrednictwo profesjonalnego pełnomocnika jest konieczne do ustalenia prawidłowych klas i podklas produktów lub usług, które mają zostać objęte ochroną w Chinach. Wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonego rzecznika to również gwarancja sporządzenia poprawnego wniosku i jego terminowego przedłożenia w chińskim urzędzie patentowym. Korzystając z pomocy profesjonalistów, można mieć zatem pewność, że cała procedura rejestracyjna przebiegnie sprawnie i bez niepożądanych trudności.

Znak towarowy zastrzeżony w Polsce. Czy jest chroniony w Chinach?

Znak towarowy zastrzeżony na terenie Polski lub Unii Europejskiej nie otrzymuje jednocześnie ochrony prawnej również w Chinach. W Państwie Środka można zgłosić znak do ochrony w ramach dwóch systemów: krajowego oraz międzynarodowego.

W przypadku rejestracji międzynarodowej w tzw. systemie madryckim, należy złożyć wniosek o rozszerzenie ochrony istniejącego znaku towarowego na teren Chin. Przedsiębiorca korzystający z tej ścieżki, przed rozpoczęciem procedury musi posiadać już zarejestrowany krajowy lub regionalny znak towarowy w urzędzie znajdującym się na terytorium systemu madryckiego (np. EUIPO). Co jednak istotne, procedura rejestracyjna w systemie międzynarodowym nie jest optymalnym rozwiązaniem w kontekście wskazania dokładnych produktów i usług ze standardowej listy produktów i usług ustalonej przez chiński urząd. To sprawia, że w praktycznym zastosowaniu skuteczniejszym, a przez to bardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest rejestracja lokalna w Chinach.

Prawo ochronne na znak w Polsce i Chinach. Różnice i podobieństwa

Jedną z kluczowych różnic między prawodawstwem polskim i chińskim w zakresie ochrony znaków towarowych jest fakt, że w Państwie Środka obowiązuje tzw. zasada first to file, co oznacza, że w Chinach każdy ma prawo zgłosić do ochrony dowolny znak, a tamtejszy urząd przy rozpatrywaniu wniosków kieruje się kolejnością ich przedłożenia. Otwiera to szerokie pole do nadużyć, dlatego planując współpracę handlową z Chinami, należy zadbać odpowiednio wcześniej o ochronę swojego znaku towarowego – najlepiej jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności.

Ważną różnicą pozostaje również okres rejestracji znaku towarowego w Polsce i w Chinach. W obu państwach trwa on 10 lat, jednak ochrona znaku towarowego w Polsce obowiązuje od momentu jego zgłoszenia, podczas gdy w Państwie Środka okres ochronny rozpoczyna się w dniu zarejestrowania marki.

Ochrona znaku towarowego w Polsce i w Chinach wykazuje jednak również podobieństwa. Dotyczą one m.in. możliwości zgłoszenia marki do ochrony zarówno przez osobę fizyczną, jak i prawną. Ponadto Chiny, podobnie jak Polska, stosują klasyfikację nicejską do grupowania towarów i usług zgłaszanych do ochrony.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

Koszt rejestracji znaku towarowego w Chinach zależy od kilku istotnych czynników, w tym przede wszystkim od liczby klas zgłoszonych do ochrony. Koszt jednej klasy to zwykle wydatek rzędu ok. 3000 zł, jednak ostateczna cena usługi rejestracji znaku określana jest indywidualnie i zależy od ilości zgłaszanych produktów i usług w klasie.

W Trademark Partners do każdego klienta podchodzimy w sposób kompleksowy: analizujemy sytuację konkretnej firmy, sprawdzamy, czy dana marka nie została już zgłoszona do ochrony w Chinach, a następnie przygotowujemy stosowny wniosek, nadzorując całą procedurę i odpowiadając za bieżącą komunikację z chińskimi urzędami.

Zastrzeżony znak towarowy – ile trwa cały proces?

Rejestracja znaku towarowego to czasochłonna procedura wymagająca skrupulatności i dopełnienia szeregu obowiązków. Wszystkie formalności – od momentu złożenia wniosku do chińskiego urzędu, do uzyskania świadectwa ochrony marki – zajmują co najmniej kilka miesięcy. To sprawia, że przedsiębiorcy, którzy planują biznes z Państwem Środka, powinni dopełnić tego obowiązku z odpowiednim wyprzedzeniem, jeszcze przed nawiązaniem współpracy z partnerami z Chin.