Trademark Partners | 3 października, 2021 | Czas czytania: < 1 minuty

Brak intencji używania znaku towarowego podstawą do odmowy rejestracji

W Chinach trudniej będzie zarejestrować czyjś znak towarowy. 💪 Najnowsza aktualizacja prawa daje urzędowi podstawę odmowy rejestracji znaku towarowego, gdy ten na etapie analizy merytorycznej wniosku stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania danego znaku w Chinach.

Bardzo wyraźnie w kwestii #IPR chiński krajobraz biznesowy w ostatnich latach się zmienia. Ogromne ilości zgłoszeń znaków towarowych czy patentów to jeden z aspektów. Dwukrotnie nowelizowane ostatnio prawo wprowadziło nowe regulacje, na podstawie których np. urząd może odrzucić wniosek o przyznanie praw ochronnych znakowi towarowemu jeśli stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania znaku. Ustanowiono także górną granicę odszkodowania za naruszenie praw IP w wysokości pięciokrotności rzeczywistych strat spowodowanych przez naruszyciela.

Zmian jest więcej, dotyczą także patentów i kwestii praw autorskich. Więcej można przeczytać w artykule.

Huawei wchodzi w chińską motoryzację pod inną marką

Czemu AITO a nie HUAWEI? Skąd nagle takie oświadczenie?  I jak do sprawy odniósł się założyciel Huawei, Ren Zhengfei.

Wyrok Chińskiego sądu w ciekawym procesie o znak towarowy dotyczący randek

Randka randce nierówna, orzekł chiński sąd oceniając spór o znak towarowy

W Chinach odbył się proces sądowy związany z ciekawym znakiem towarowym. Chodzi o popularny chiński zwrot odnoszący się do randek. Sprawdź kto i dlaczego złożył pozew oraz jaki był werdykt sądu na naszym blogu.

odzyskanie prawa do nazwy zespołu

Tajwańscy muzycy z Sodagreen w końcu z prawami do nazwy bandu

Jak przebiegała historia rejestracja znaku towarowego tajwańskich muzyków z Sodagreen? Z czego wynikały problemy i jak zostały rozwiązane?