Trademark Partners | 3 października, 2021 | Czas czytania: < 1 minuty

Brak intencji używania znaku towarowego podstawą do odmowy rejestracji

W Chinach trudniej będzie zarejestrować czyjś znak towarowy. 💪 Najnowsza aktualizacja prawa daje urzędowi podstawę odmowy rejestracji znaku towarowego, gdy ten na etapie analizy merytorycznej wniosku stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania danego znaku w Chinach.

Bardzo wyraźnie w kwestii #IPR chiński krajobraz biznesowy w ostatnich latach się zmienia. Ogromne ilości zgłoszeń znaków towarowych czy patentów to jeden z aspektów. Dwukrotnie nowelizowane ostatnio prawo wprowadziło nowe regulacje, na podstawie których np. urząd może odrzucić wniosek o przyznanie praw ochronnych znakowi towarowemu jeśli stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania znaku. Ustanowiono także górną granicę odszkodowania za naruszenie praw IP w wysokości pięciokrotności rzeczywistych strat spowodowanych przez naruszyciela.

Zmian jest więcej, dotyczą także patentów i kwestii praw autorskich. Więcej można przeczytać w artykule.

Dlaczego i jak zastrzec znak towarowy w Chinach

Dlaczego i jak zastrzec znak towarowy w Chinach?

Ponad miliardowy rynek Chin, ze stale utrzymującą się tendencją rosnącą, stanowi istotną zachętę dla rodzimych przedsiębiorców planujących ekspansję za Wielki Mur. Współpraca z chińskimi partnerami to z jednej strony perspektywa atrakcyjnych zarobków i spełnienia aspiracji o globalnym przedsiębiorstwie, z drugiej zaś – szereg ryzyk wynikających ze specyfiki chińskiego rynku. Rozmaite firmy mogą napotkać liczne trudności […]

HONDA wygrywa z chińskim eksporterem części zamiennych

Honda Motor Co. Ltd. – tej firmy ani marki HONDA nie ma co nikomu przestawiać. Każdy miłośnik motoryzacji czy nawet samochodowy laik ją zna. Ale nie każdy wie, że oprócz produkcji pojazdów, Honda jest także producentem samolotów i robotów, a przedsiębiorstwo może również poszczycić się tytułem największego na świecie producenta silników. Firma zarejestrowała swój znak […]

Chiński zabytek - Jak sprawdzić czy moja marka jest już zarejestrowana w Chinach?

Jak sprawdzić, czy moja marka jest już zarejestrowana w Chinach?

Zabezpieczenie praw wyłączności do własnej marki okazuje się kluczowym obowiązkiem przedsiębiorców  planujących ekspansję do Chin. Dlaczego to w interesie ekspansywnych firm leży upewnienie się, czy ich marka została już wcześniej zarejestrowana w Chinach? Czy w sytuacji, gdy Twoje logo nie było prezentowane za Wielkim Murem, może jednak okazać się, że ktoś zdążył już je tam […]