Chiński urząd blokuje próby rejestracji znaków FIFA

Niedawno zakończone mistrzostwa świata w piłce nożnej 2022 w Katarze oczywiście nie uszły uwadze Chińczyków. Ani tych rozemocjonowanych kibiców z krwi i kości – choć Chiny nie miały swojej reprezentacji w Katarze, ani tych zgłaszających należące do FIFA do rejestracji znaki towarowe. I właśnie podejmowane próby rejestracji znaków związanych z właśnie zakończonym mundialem szeroko były komentowane w chińskich mediach społecznościowych.

Maskotka LA’EEB

Przykład pierwszy dotyczył oficjalnej maskotki imprezy nazwanej LA’EEB, którą Światowa Federacja Piłki Nożnej FIFA pokazała światu w dniu 01.04.2022r. FIFA już następnego dnia złożyła do chińskiego urzędu wnioski o rejestrację tego znaku. Zgłoszenie obejmowało jedenaście klas. Trzy dni później ponownie zgłoszono znak LAEEB do ochrony, przy czym tym razem w klasie 25. I choć FIFA akurat nie wnosiła o ochronę w tej klasie, zgłaszający otrzymał odmowę.

Urząd otrzymywał kolejne wnioski. W kolejnym dniu tj. 06.04 inna osoba fizyczna wniosła o ochronę LAEEB w klasie 25. W kolejnych dniach zgłaszano ten znak w klasach 3, 28 czy 35. Podobne próby podejmowano również dla znaku 拉伊博 LA’EBB (拉伊博, wym. la yi bo) oraz dla bardzo podobnie wymawianego znaku 拉伊卜. Żadna z podejmowanych prób nie zakończyła się sukcesem dla zgłaszających. Chiński urząd urząd odrzucił wszystkie aplikacje informując w swoim komunikacie opinię publiczną.

„Mistrzostwa świata”

Drugim przykładem jest fraza 世界杯 (wym. shi jie bei), która w języku chińskim oznacza ‘mistrzostwa świata’. Dwa tegoroczne wnioski (w klasy 32 i 33) dotyczące tej frazy zostały przez urząd odrzucone. Podobnie jak pierwszy wniosek złożony dla znaku w klasie 41 w grudniu 2002 roku. Analogicznie zakończyła się najnowsza próba uzyskania ochrony w klasie 41 podjęta w styczniu 2019 roku.

Podane przez Chiński Urząd Patentowy (CNIPA) przykłady zgłoszeń znaków w Chinach związanych mundialem.

Podane przez Chiński Urząd Patentowy (CNIPA) przykłady zgłoszeń znaków w Chinach związanych mundialem

Źródło: Chiński Urząd Patentowy

Znak towarowy „Messi”

Pozostając w tematyce mundialu warto wspomnieć samego mistrza Messi. Za Wielkim Murem podejmowano próby uzyskania ochrony także dla frazy 每四先 (meixi xiangsheng) będącej chińskim zapisem nazwiska sportowca. O dziwo były tyko trzy, wszystkie nieudane próby rejestracji. Podobnie została potraktowana pierwsza aplikacja o ochronę znaku ‘Messi’ w klasie 25, podjęta jeszcze w 2006 roku. Starania te nie mogły zakończyć się sukcesem, ponieważ chińskie prawo ds. znaków towarowych wyklucza możliwość nieuprawnionej rejestracji znaku identycznego w brzmieniu z nazwiskiem znanej osoby. Co jednak nie zmienia faktu, że znane są przypadki uzyskania praw ochronnych dla takiego znaku przez osoby nieuprawnione. Sławna osoba może wówczas wystąpić o unieważnienie znaku towarowego w Chinach.

Można tylko przypuszczać, że to brak wiedzy sprawia, że kolejne osoby podejmują próby uzyskania praw wyłącznych tego typu znaków. Można też przypuszczać, że liczą na uzyskanie wysokich kwot nienależnego im odstępnego . Ma to miejsce nie tylko zresztą w kontekście mundialu. Przy okazji igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 r. też aplikowano o ochronę dla marek-nazwisk mistrzów olimpijskich z różnych krajów. Przykładem są 堀米雄斗 (Horigome Yuto) z Japonii oraz 陈梦 (Chen Meng) z Chin. Zgłaszane wówczas wnioski o ochronę urząd rozpatrzył i odrzucił 109 z nich.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także