CHINY KONTYNENTALNE

Chcę odzyskać swój znak

Chcesz odzyskać swoją markę?

Ktoś zarejestrował
Twój znak i chcesz
go odzyskać?
Chcesz odkupić
prawa do Twojego
znaku?

Odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach

Zgodnie z chińskim prawem, odzyskanie znaku towarowego w Chinach jest możliwe. Przedsiębiorca lub osoba prywatna, której znak został zarejestrowany w Chinach przez osobę nieuprawnioną i tym samym utraciła ona możliwość posługiwania się własnym brandem, ma szansę na jego odzyskanie.

Utrata praw do znaku w wyniku rejestracji przez nieuprawnioną stronę trzecią lub zwykłe zaniechanie rejestracji z wyprzedzeniem to najczęstsze powody, dla których walczy się o odzyskanie brandu. Pozostaje tylko dylemat jaką strategię przyjąć.

Pierwsza sytuacja, czyli rejestracja znaku przez osobę trzecia, jest paradoksalnie najlepszą, jaka może się zdarzyć. A to dlatego, że jeśli tylko prawowity właściciel marki odpowiednio udokumentuje złą wolę zgłaszającego, ma szansę na odzyskanie swojego znaku. Najnowsze zmiany w chińskim prawie dot. znaków towarowych wspierają odzyskiwanie praw do znaków w takiej sytuacji, choć oczywiście samo prawo niczego nie gwarantuje a jedynie daje narzędzia.

W drugim przypadku, kiedy przedsiębiorca nie zgłosił swojego znaku towarowego z odpowiednim wyprzedzeniem, znajduje się on w trudniejszej pozycji. Musi on najpierw wygasić istniejące prawa do znaku osobie trzeciej i dopiero w kolejnym kroku aplikować o rejestrację na siebie.

Cofanie rejestracji praw do znaku jest procedurą przewidzianą w prawie, więc jest w pełni legalne. Jeśli tylko dany znak rzeczywiście nie był używany i walczącemu o odzyskanie znaku uda się przekonać urząd, że rejestracja nastąpiła w złej wierze, urząd wygasi jego ochronę prawną.

Jak wygląda proces odzyskiwania znaku towarowego w Chinach?

Proces odzyskania znaku towarowego składa się z kilku etapów – procedur. Pierwsza to doprowadzenie do sytuacji cofnięcia rejestracji znaku towarowego, który to Ty chcesz zarejestrować, a następnie zgłoszenie znaku na swoją rzecz. W Chinach kontynentalnych nie ma możliwości przeprowadzenia tej operacji za pomocą jednej procedury. Odzyskanie znaku towarowego w Chinach wymaga zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika. Po pierwsze dlatego, że cała dokumentacja powinna zostać przygotowana przez kompetentnego prawnika, w dodatku musi być sporządzona w języku chińskim. Trademark Partners ma w tym długoletnie doświadczenie – dzięki temu wiemy, jak przeprowadzić rzetelną analizę sytuacji. Jeśli zastanawiasz się, czy walczyć o odzyskanie znaku towarowego w Chinach, skontaktuj się z nami. Wiele możemy podpowiedzieć.

Kiedy mogę starać się o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

O odzyskanie znaku towarowego możesz walczyć zawsze, przy czym realne szanse na jego odzyskanie masz wówczas, gdy będziesz w stanie wykazać w postępowaniu przed Chińskim Urzędem Patentowym złą wolę firmy lub osoby, która zgłosiła znak do ochrony lub uda ci się doprowadzić do wygaszenia praw do znaku. Sukces drugiej operacji będzie możliwy, gdy zarejestrowany znak rzeczywiście nie był używany w okresie trzech lat poprzedzających Twój wniosek o wygaszenie.

Jak walczyć o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

Walka o odzyskanie znaku towarowego w Chinach to kilkuetapowy proces. Każdorazowo powinien rozpocząć się od dobrej analizy sytuacji. Na początku należy sprawdzić, czy masz szanse w postępowaniu i jaką strategię najlepiej przyjąć. Na pewno będzie niezbędne sprawdzenie, czy istnieje przesłanka do wnioskowania o unieważnienie rejestracji znaku towarowego pod zarzutem zgłoszenia w złej wierze. Niewykluczone, że po stronie chińskiej wymagane będzie przeprowadzenie analizy rynkowej używania znaku czy zapisów w bazie danych znaków towarowych. Działanie to najlepiej zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi. W Trademark Partners mamy doświadczenie w tym zakresie i potrafimy efektywnie prowadzić takie projekty. Jeśli chcesz z nami skonsultować Twój przypadek, zapraszamy do kontaktu.

Jak długo trwa batalia o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

Walki o odzyskanie znaku towarowego w Chinach nie da się załatwić jednym zgłoszeniem. W najlepszej sytuacji będziesz potrzebować albo unieważnić istniejące prawa ochronne do znaku, albo wygasić je w procedurze wygaszenia pod zarzutem nieużywania, a następnie zgłosić swój znak do ochrony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziesz potrzebować około 20 miesięcy na uzyskanie praw do znaku towarowego na Twoją korzyść. Jednak taka sytuacja uwarunkowana jest licznymi przesłankami i zdarza się relatywnie nieczęsto. Wszystko oczywiście zależy od konkretnego przypadku, ale realnie należy założyć batalię trwającą około trzech lat.

Odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach – profesjonalne wsparcie

Odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach to jedna z naszych podstawowych specjalizacji. Nie raz mieliśmy do czynienia z sytuacją, że znak został zarejestrowany przez osoby, które nie miały do niego żadnych praw. Wiemy jakie kroki należy podjąć, aby pomóc prawowitemu właścicielowi. Wiemy to, bo jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów w obszarze zabezpieczania praw do znaków towarowych w Chinach oraz innych krajach Azji dalekowschodniej.

Mamy świadomość, że z procederem rejestracji marki w złej wierze spotkało się wiele firm. Problem ten dotyczy nawet firm największych. Całe nasze wsparcie firm w odzyskaniu znaku towarowego realizowane jest na drodze procedur prawnych. Mamy świadomość, że płacenie odstępnego jest bulwersujące i niesprawiedliwe. Jakby nie było, budzi uzasadniony sprzeciw. Jeśli potrzebujesz pomocy w obszarze odzyskiwania marki w Chinach, zachęcamy do kontaktu.

W przypadku, gdy dowiadujesz się, że nieuprawniona osoba trzecia dokonała rejestracji znaku towarowego wiedz, że istnieje możliwość złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego w Chinach. W sytuacji, kiedy nasz znak zgłoszono do ochrony w Chinach i został on wstępnie zaaprobowany przez urząd ds. znaków towarowych, przez trzy miesiące od dnia opublikowania zamiaru udzielenia mu ochrony, możemy wnieść protest. Istotne jest jednak, by odpowiednio go uzasadnić i przedstawić odpowiednie dowody. Trademark Partners wspiera swoich Klientów w sporządzaniu tego rodzaju dokumentów.

Rejestracja znaku towarowego w Chinach bazuje na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dlatego też urząd w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał prośbę o rejestrację osoby, która pierwsza złożyła tego rodzaju wniosek.

Często zdarza się, że osoby trzecie rejestrują w Chinach znaki towarowe europejskich oraz amerykańskich przedsiębiorstw, by np. sprzedać je za duże sumy, wymusić wyłączną dystrybucję, bądź też po prostu blokować eksport produktów z Chin pod daną marką.

Trademark Partners – dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w ochronie znaków towarowych w Chinach, a także innych krajach Azji dalekowschodniej. Nasza specjalność to rejestracja oraz odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach zarejestrowanego wbrew woli właściciela. Trademark Partners kreuje również chińskie odpowiedniki brzmień marek. Posiadamy kompetencje do zarządzania całymi portfelami marek w Azji.

Odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach nie należy do łatwych spraw, jednak nasza wiedza i umiejętności pozwalają na udzielanie profesjonalnego wsparcia naszym Klientom. Naszymi partnerami w projekcie są doświadczeni adwokaci i rzecznicy patentowi.

Długoletnie doświadczenie, lokalna prezencja w Chinach oraz liczne sukcesy Trademark Partners zachęcają do skorzystania z usług firmy. Jesteśmy skuteczni w swoich działaniach, do każdego z naszych Klientów podchodzimy w indywidualny sposób. Wyróżnia nas duże zaangażowanie oraz terminowość. Duża znajomość biznesu w Azji umożliwia nam doradztwo na najwyższym poziomie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego

Zleć nam odzyskanie twojego znaku.
Dobrze wiemy jak to robić.

Strefa szybkiej
wiedzy

Czy odzyskanie znaku towarowego w Chinach jest w ogóle możliwe?

Tak jest to możliwe, ale wymaga postępowania przed Chińskim Urzędem ds. Znaków Towarowych (CNIPA) a finalny zależy od konkretnej sytuacji. Mamy w tym doświadczenie, z sukcesem doprowadziliśmy do odzyskania praw do znaków dla naszych klientów. Skontaktuj się z nami, zobaczmy co są się zrobić.

Jak odzyskać znak towarowy w Chinach?

Są dwie opcje działania. Albo odkupienie od obecnego właściciela albo doprowadzenie do uzyskania na twoją rzecz praw ochronnych do znaku, na skutek przewidzianych w prawie procedur prawnych.

Jak długo trwa procedura odzyskania znaku w Chinach?

Cały proces trwa zazwyczaj od około roku nawet do kilku lat. W najlepszym przypadku należy przyjąć minimum 1,5 roku. Dlaczego tak długo? Bo tyle trwają łącznie dwie procedury – pierwszą jest unieważnienie praw ochronnych nabytych przez osobę, która zarejestrowała twój znak. A jeśli to się uda, to drugą procedurą jest aplikacja o rejestracje znaku już na ciebie.

Czy mogę odzyskać znak towarowy, jeśli ktoś inny go już w Chinach zarejestrował?

Tak jest to możliwe, ale wymaga postępowania przed Chińskim Urzędem ds. Znaków Towarowych (CNIPA) i dowiedzenia w nim złej woli zgłaszającego. Sukces w dużej mierze zależy od tego czy będziesz w stanie złożyć przekonującą dokumentację dowodzącą stawianą tezę oraz nabyte przez ciebie wcześniej prawa do twojego znaku towarowego. Oczywiście należy pamiętać, że finalną i niezależną od stron decyzję podejmuję CNIPA, od której każda ze stron może się odwołać.

Czy można odkupić prawa do znaku zamiast walczyć o jego odzyskanie?

Oczywiście, jeśli tylko aktualny właściciel jest gotowy go sprzedać, możesz go odkupić. To najszybsza forma pozyskania praw do znaku, choć niekomfortowa dla kupującego „swój” znak. Musisz się spodziewać konieczności zapłacenia odstępnego, poniesienia kosztów administracyjnych i prawnych transferu praw do niego.

Jak mogę udowodnić, że mam wcześniej nabyte prawa do znaku towarowego w Chinach?

Możesz udowodnić poprzez przedstawienie dowodów na jego pozycję rynkową, promocję na arenie międzynarodowej i np. nabyte na innych terytoriach prawa ochronne. To może pomóc tylko w sytuacji, gdy udowodnisz, że twój znak został w Chinach zarejestrowany w złej wierze.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są szanse na odzyskanie mojego znaku towarowego w Chinach? 

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli ktoś zarejestrował znak w wersji słowno-graficznej takiej samej jak twój znak dla tych samych produktów czy usług, szanse są duże. Jeśli natomiast sprawa dotyczy znaku zgłoszonego wyłącznie w formie słownej przez osobę, z którą nigdy nie prowadziłeś negocjacji czy biznesu a dodatkowo twój znak nie ma praw ochronnych na twoim macierzystym terytorium lub jest nowo utworzony, szanse są bardzo małe.

2. Czy jest gwarancja odzyskania znaku towarowego jeśli dobrze udokumentuję swoje wcześniej nabyte prawa do niego albo złą wolę chińskiego podmiotu, który go zarejestrował? 

Nie ma takiej gwarancji. Pomimo starań możesz nie być w stanie odzyskać praw do swojego znaku towarowego. Wiemy jak walczyć o twoje prawa, ale gwarancji nikt niestety dać nie może.

3. Czy unieważnienie znaku towarowego zgłoszonego wcześniej w Chinach w złej wierze przez osobę nieuprawnioną, gwarantuje prawowitemu właścicielowi prawo do jego przejęcia? 

Nie, takiej gwarancji nie ma. Odzyskanie znaku to conajmniej dwie czynności prawne. Pierwsza to doprowadzenie o unieważnienia znaku. Druga to ponowne zgłoszenie, tym razem na ciebie.

Musisz wiedzieć, ze każdy wniosek o ochronę jest oceniany indywidualnie zgodnie z aktualną sytuacją w bazie znaków torowych. To oznacza, że czystość patentowa znaku przed laty, w dniu kiedy był zgłaszany przez osobę nieuprawnioną może być inna niż dziś, kiedy w końcu to ty będziesz zgłaszać swój znak do ochrony. Innymi słowy, to że udało się zarejestrować twój znak przed laty nie oznacza, że zgłaszając go dziś analiza wniosku przebiegnie bezproblemowo. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę możliwość otrzymania sprzeciwów stron trzecich na etapie publikacji, które jeśli będą skuteczne mogą zablokować twój wniosek o rejestrację.

4. Czy mogę odzyskać znak towarowy w Chinach bez pomocy lokalnego prawnika? 

Samodzielne działanie jest niemożliwe. Będziesz potrzebować pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

5. Czy w Chinach jest możliwe odzyskanie znaku towarowego po sprzedaży praw do niego przez podmiot, który zgłosił go w złej wierze? 

Jest to możliwe, aczkolwiek zależy od wielu detali transakcji sprzedaży oraz pozycji rynkowej twojego znaku. Mówiąc inaczej, sprawę należy najpierw przeanalizować, by przygotować dobrą strategię. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

6. Jak uchronić się przed kradzieżą marki w Chinach? 

Ochrona przed utratą praw do znaku towarowego jest wyzwaniem w dobie otwartego internetu. Jeśli na twojej stronie internetowej prezentujesz swoję ofertę, twoje marki są dostępne dla całego świata. Dlatego najefektywniejsza metodą jest zgłaszanie ich do ochrony z wyprzedzeniem, nim upublicznisz je w internecie czy na targach.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować