CHINY KONTYNENTALNE

Chcę przedłużyć okres ochrony

Przedłużenie rejestracji znaku w Chinach.

Twój znak towarowy w Chinach objęty jest dziesięcioletnim okresem ochronnym. Okres ten jest na tyle długi, że łatwo zapomnieć, że prawa ochronne kiedyś wygasają. A ponieważ znaki towarowe to jednej z cenniejszych skarbów firmy, pamiętanie o przedłużeniu ważności znaku staje się bezwzględnie kluczowe dla wartości marki i bezpieczeństwa firmy.

Kiedy należy odnowić rejestrację znaku w Chinach?

Przedłużenie okresu ochrony znaku towarowego w Chinach następuje na wniosek właściciela. Należy go złożyć nie później niż sześć miesięcy przed upływem okresu ochrony. Aplikację o przedłużenie oczywiście można zgłosić nieco wcześniej jednak nie prędzej niż na rok przed upływem ważności aktualnego okresu rejestracji. Ponad wszystko najistotniejsze jest, aby nie zapomnieć przedłużyć ochrony znaku. Konsekwencją zapomnienia będą wyższe koszty przedłużenia w, następującym po ostatnim dniu ochrony, sześciomiesięcznym okresie karencji. Po tym czasie znak może zostać zgłoszony do ochrony przez inne osoby lub firmy.

Jak przedłużyć rejestrację znaku w Chinach?

Potrzebujesz złożyć wniosek o przedłużenie. W Chinach wniosek o ochronę na kolejny dziesięcioletni termin może być złożony do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj znam znać, doskonale wiemy jak to zrobić.

Dlaczego przedłużenie jest krytyczne ważne?

Nieprzedłużenie ochrony znaku towarowego może mieć daleko idące konsekwencje. Prawa ochronne kończą się wraz z ostanim dniem ochrony, co oznacza, że właściciel znaku traci możliwości korzystania z uprawnień wynikających z prawa wyłączności. Po upłynięciu następującego po tym dniu okresu karencji każdy może zarejestrować ten identycznie lub podobnie brzmiący znak.

Zleć nam przedłużenie okresu ochrony. Dobrze wiemy jak to robić.

Strefa szybkiej
wiedzy

Jak długo trwa ochrona znaku towarowego w Chinach?

W Chinach znak towarowy chroniony jest przez okres 10 lat licząc od dnia rejestracji.

Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w Chinach?

Nie wcześniej niż na rok przed upływem terminu ochrony ale nie później niż na 6 miesięcy przed tym terminem.

Co się stanie, jeśli nie przedłużę rejestracji w terminie?

Znak po okresie karencji traci ochronę i staje się dostępny do rejestracji przez inne osoby.

Czy muszę używać znaku towarowego, aby móc go przedłużyć?

Nie. W Chinach urząd nie wymaga przedłożenia dowodów na używanie składając wniosek o przedłużenie ochrony znaku towarowego.

Czy wniosek o przedłużenie rejestracji dotyczy wszystkich klas towarowych i usług?

Jeden wniosek o przedłużenie może dotyczyć tylko jednego znaku w jednej klasie. Nie można przedłużyć jednym wnioskiem rejestracji znaku w kilku klasach automatycznie. Należy zatem złożyć wnioski osobno dla każdej z klas, w której znak został zarejestrowany i w której chce się przedłużyć jego ochronę.

To też oznacza, że możesz sobie wybrać w których klasach chcesz przedłużyć ochronę i tylko w tych klasach złożyć wniosek. W konsekwencji ochrona zostanie przedłużona w wybranych klasach a wygaśnie, w tych, w których urząd nie otrzymał wniosku o przedłużenie ochrony.

Czy przedłużenie rejestracji gwarantuje ochronę na kolejne 10 lat?

Tak. Nowy dziesięcioletni okres nalicza się od nowa od dnia upływu poprzedniego okresu ochrony. Pamiętaj jednak, że nieużywany znak może zostać wygaszony, więc wspomniana gwarancja dotyczy tylko wydania praw ochronnych a nie ich nieprzerwanego trwania.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę zmienić zakres ochrony znaku wnioskując o przedłużenie jego rejestracji w Chinach? 

Nie, zmiana zakresu ochrony wymaga oddzielnego postępowania. Przedłużyć możesz tylko ochronę znaku takim jaki został zarejestrowany i tylko w takim samym zakresie. Jakiekolwiek zmiany wymagają kolejnego zgłoszenia.

2. Czy przedłużając ochronę znaku w Chinach, mogę uaktualnić jego element graficzny? 

Nie. Przedłużając prawa ochronne na kolejny okres, nie ma możliwości jednoczesnej zmiany czy nawet aktualizacji elementu graficznego znaku

3. Jakie dokumenty są potrzebne do przedłużenia rejestracji znaku w Chinach? 

Wymagany jest wniosek o przedłużenie ochrony znaku oraz aktualny dokument rejestracji firmy lub dokument tożsamości (jeśli znak jest zarejestrowany na osobę fizyczną).

4. Czy w Chinach istnieje możliwość odnowienia rejestracji po wygaśnięciu terminu? 

Tak, ale tylko w sześciomiesięcznym okresie karencji, który rozpoczyna się po zakończeniu ochrony. Wiąże się z dodatkowymi opłatami.

5. Czy wnioskując o przedłużenie okresu ochrony znaku towarowego w Chinach muszę złożyć dowody na jego używanie? 

Nie. W Chinach urząd nie wymaga przedłożenia dowodów na używanie składając wniosek o przedłużenie ochrony znaku towarowego.

6. Jakie są konsekwencje nieprzedłużenia rejestracji w Chinach? 

Brak przedłużenia skutkuje utratą praw ochrony znaku towarowego.

7. Czy mogę odwołać się, jeśli przedłużenie zostanie odrzucone? 

Tak, istnieją procedury odwoławcze od decyzji urzędu.

8. Czy muszę przedłużyć rejestrację, jeśli nie używam znaku? 

Nie ma takiego obowiązku. Jeśli nie planujesz używać znaku nie musisz podejmować żadnych działań. Prawa ochronne wygasną. Ale musisz pamiętać, że znak stanie się dostępny do rejestracji przez inną osobę.

9. Czy w Chinach mogę przedłużyć rejestrację znaku, jeśli pierwotnie został zarejestrowany przez inną moją firmę? 

Możesz przedłużyć tylko na firmę, na którą został zarejestrowany. Jeśli chcesz na inną, musisz najpierw przenieść prawa do znaku, a potem wnioskować o przedłużenie. Jeśli zadziałasz za późno, możesz mieć problemy z utrzymaniem praw ochronnych.

10. Czy można przedłużyć rejestrację znaku jeśli firma, którą go w Chinach zarejestrowała już nie istnieje? 

Nie ma takiej możliwości jeśli podmiot, który go zarejestrował już nie istnieje.

11. Czy przedłużenie rejestracji wpływa na prawa nabyte wcześniej? 

Przedłużenie pozwala na zachowanie wszystkich praw nabytych wcześniej.

12. Jakie są powszechne błędy przy przedłużaniu rejestracji znaków w Chinach? 

Najczęstsze błędy to spóźnione wnioski o przedłużenie lub starania o przedłużenie znaku przez inną firmę, niż ta, która zarejestrowała znak.

13. Czy przedłużenie rejestracji wymaga osobistej obecności w Chinach? 

Nie, nie musisz przyjeżdżać do Chin. Wniosek o przedłużenie w twoim imieniu może złożyć lokalny rzecznik, np. współpracujący z Trademark Partners. Daj nam znać, doskonale wiemy jak ci pomóc.

14. Czy Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA) powiadamia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ochrony? 

Nie. Urząd nie monitoruje i nie powiadamia o zbliżającym się końcu okresu ochronnego.

15. Czy przedłużenie rejestracji wpływa na prawa licencyjne? 

Wszelkie umowy licencyjne powinny odzwierciedlać aktualny status rejestracji znaku.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować