CHINY KONTYNENTALNE

Chcę przenieść prawa do znaku

Chcesz przenieść prawa do znaku towarowego?

Chcesz bezpieczenie sfinalizować zakup lub sprzedaż znaku?
Chcesz przenieść prawa do znaku pomiędzy swoimi firmami?
Potrzebujesz uzyskać chiński certyfikat rejestracji znaku na nową firmę?

Przeniesienie praw do znaku towarowego.

Transfer praw do znaków towarowych jest często stosowaną procedurą szczególnie na tak konkurencyjnym rynku, jakim są Chiny. Zapewnia on możliwość przeniesienia praw własności znaku towarowego z jednego podmiotu (osoby) na drugi, co może być kluczowe dla strategii biznesowych firm działających na terenie Chin.

Transfer praw do znaków towarowych to proces, w którym prawa do używania i dysponowania znakiem towarowym są przenoszone od jednego właściciela (przekazującego) do drugiego (przyjmującego). Proces ten kończy transakcję zakupu/sprzedaży praw do marki albo jest formalnym przeniesieniem praw pomiędzy powiązanymi ze sobą firmami. Poprawnie przeprowadzony transfer pozwala na zmianę właściciela znaku bez konieczności rejestrowania go ponownie, co zawsze jest procesem niepewnym w kontekście finalnego sukcesu.

Procedura transferu praw do znaku

Transfer rozpoczyna się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży między stronami przeniesienia. Umowa ta powinna szczegółowo określać warunki transferu, w tym zakres praw przenoszonych i ewentualne wynagrodzenie, jeśli o takowym strony postanowią. Drugim krokiem jest zgłoszenie transferu do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA). Celem zgłoszenia jest zmiana danych w rejestrze znaków, by właścicielem była firma (osoba), która dany znak przejęła. CNIPA otrzymawszy dokumenty dokonuje zmiany a następnie publikuje informacje o przeniesieniu praw. Po okresie publikacji emituje stosowne postanowienie w formie oficjalnego dokumentu. Jest to dokument potwierdzający transfer pomiędzy przekazującym a przyjmującym. Jeśli nowy właściciel pragnie uzyskać pełne świadectwo ochrony wystawione na jego dane, musi o to wystąpić dodatkowo w ramach osobnego wniosku.

Zleć nam przeniesienie znaku lub uzyskanie certyfikatu ochrony na nowego właściciela. Dobrze wiemy jak to robić

Strefa szybkiej
wiedzy

Jak przenieść prawa do znaku towarowego w Chinach?

Przeniesienie praw do znaku towarowego wymaga złożenia wniosku o przeniesienie własności w Chińskim Urzędzie ds. Znaków Towarowych, na którym widnieją podpisy obu stron czynności. Następnie należy złożyć do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) wniosek o zarejestrowanie zmiany.

Jak długo trwa proces przeniesienia znaku w Chinach?

Zwykle trwa 4-5 miesięcy, ale może się różnić w zależności od danego przypadku.

Kiedy przeniesienie praw do znaku staje się skuteczne?

Przeniesienie praw do znaku staje się skuteczne wraz z datą zarejestrowania nowego podmiotu jako właściciela znaku w bazie znaków towarowych prowadzonej przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA).

Czy znak, którego właścicielem jest nieistniejąca już firma może być w Chinach przeniesiony na rzecz innej osoby?

Nie, taki znak nie może być przedmiotem transferu. Strona transferu (czyli nieistniejąca firma) nie ma możliwości przystąpić do czynności prawnej jakim jest deklaracja przeniesienia własności.

Czy przeniesienie praw do znaku w Chinach kończy się wydaniem świadectwa ochrony wydanego na nową firmę?

Nie, po przeniesieniu otrzymasz certyfikat potwierdzający nowe dane jako właściciel. O nowe świadectwo zawierające wszystkie dane jakie świadectwo posiada, musisz wystąpić z osobnym wnioskiem. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

Jak otrzymać chiński certyfikat rejestracji marki wystawiony na nową firmę po przeniesieniu znaku towarowego?

Musisz wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego certyfikatu zawierającego wszystkie dane. W tym celu potrzebny ci będzie profesjonalny pełnomocnik taki jak Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy potrzebuję pomocy prawnika do przeniesienia praw do znaku? 

Zdecydowanie zalecane jest skorzystanie z usług prawnika do sporządzenia umowy przeniesienia, szczególnie, gdy czynność dotyczy bardziej skomplikowanych transferów. Zgłoszenie zmiany do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

2. Czy mogę przenieść znak towarowy na osobę fizyczną? 

Tak, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą być nabywcami praw do znaku towarowego.

3. Czy mogę zarejestrowany w Chinach znak towarowy przenieść na osobę prawną spoza granicy Chin? 

Tak, zgodnie z chińskim prawem każda osoba fizyczna lub prawna, z Chin czy zza granicy może być właścicielem praw do znaku towarowego w Chinach i uczestniczyć w czynnościach przeniesienia praw do znaku.

4. Czy przeniesienie znaku wymaga zgody obu stron? 

Tak, zarówno zbywca jak i nabywca muszą wyrazić zgodę. Najlepiej sporządzić odpowiedni dokument przed notariuszem, żeby była to zgoda nieodwołalna.

5. Czy przeniesienie znaku towarowego jest publicznie ogłaszane? 

Tak, informacja o przeniesieniu jest publikowana przez urząd.

6. Czy można przenieść znak towarowy, który jest przedmiotem sporu? 

Można, ale nabywca (przejmujący prawa do znaku) powinien mieć świadomość sporu, by uniknąć problemów prawnych lub strat finansowych w przyszłości.

7. Czy znak, którego właścicielem jest nieistniejąca już firma może być w Chinach przeniesiony na rzecz innej osoby? 

Nie, taki znak nie może być przedmiotem transferu. Strona transferu (czyli nieistniejąca firma) nie ma możliwości przystąpić do czynności przeniesienia.

8. Czy mogę przenieść część praw do znaku? 

Tak, jest to możliwe poprzez odpowiednią umowę.

9. Czy przeniesienie znaku towarowego dotyczy wszystkich klas, w których był zarejestrowany? 

Zależy to od treści umowy przeniesienia. W umowie powinny być precyzyjnie wyszczególnione znaki, klasy oraz konkretne numery rejestracji znaków podlegających przeniesieniu. Natomiast samo zgłoszenie zmiany do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) dotyczy zawsze tylko jednej klasy. Zatem zgłoszenie zmiany w kilku klasach odbywa się poprzez zgłoszenie tylu wniosków ilu klas ono dotyczy.

 

10. Czy jest możliwe przeniesienie praw do znaku pomiędzy moimi dwiema firmami, obiema z siedzibą poza Chinami kontynentalnymi? 

Tak, jeśli obie firmy należą do ciebie sprawa jest prosta. Musisz w imieniu obu firm złożyć wniosek o przeniesienie. Składa się go do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA), przy czym jest to możliwe wyłącznie przy udziale lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak ci pomóc.

11. Czy przeniesienie praw do znaku wymaga rejestracji w urzędzie patentowym? 

Oczywiście! Przeniesienie wymaga rejestracji w Chińskim Urzędzie ds. Znaków Towarowych (CNIPA), by było skuteczne.

12. Czy mogę przenieść prawa do znaku towarowego, który jest już zgłoszony do ochrony, ale jeszcze nie został zarejestrowany? 

Tak, jest to możliwe, choć formalnie w takim przypadku nie mówimy jeszcze o prawie do znaku. Bo jeśli znak wciąż znajduje się na etapie rozpatrywania wniosku o rejestrację, żadna ze stron transakcji nie posiada jeszcze praw do niego. O prawach możemy mówić wyłącznie gdy jest on już zarejestrowany.

13. Co się stanie, jeśli nie zarejestruję przeniesienia? 

Przeniesienie nie będzie miało swojego odzwierciedlania w rejestrze znaków towarowych, co może skutkować wieloma komplikacjami prawnymi. Oczywiście nowy właściciel znaku nie otrzyma świadectwa ochronnego wystawionego z jego danymi przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA).

14. Kiedy przeniesienie praw do znaku staje się skuteczne? 

Przeniesienie praw do znaku staje się skuteczne wraz z datą zarejestrowania nowego podmiotu jako właściciela znaku w bazie danych znaków towarowych prowadzonej przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA).

15. Czy przeniesienie znaku kończy się wydaniem świadectwa ochrony z danymi o nowym właścicielu? 

W Chinach przeniesienie praw do znaku na nową osobę kończy się wydaniem świadectwa potwierdzającego dane nowego właściciela. Jest to jednak inny dokument niż świadectwo ochrony znaku. O nowe świadectwo zawierające wszystkie dane jakie świadectwo posiada, musisz wystąpić z osobnym wnioskiem. Daj nam znać, wiemy jak ci pomóc.

16. Czy po przeniesieniu znaku na moją firmę, dostanę automatycznie nowe świadectwo ochrony wystawione z jej danymi? 

Nie, po przeniesieniu otrzymasz certyfikat potwierdzający nowe dane jako właściciel. O nowe świadectwo zawierające wszystkie dane jakie świadectwo posiada, musisz wystąpić z osobnym wnioskiem. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

17. Jak otrzymać certyfikat rejestracji marki wystawiony na nową firmę po przeniesieniu znaku towarowego? 

Musisz wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego certyfikatu zawierającego wszystkie dane. W tym celu potrzebny ci będzie profesjonalny pełnomocnik taki jak Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

18. Czy przeniesienie znaku towarowego wpływa na istniejące licencje? 

Tak, może mieć wpływ na umowy licencyjne związane ze znakiem. Dobrze jest zrobić audyt by wiedzieć, jak zarządzić udzielonymi licencjami.

19. Czy przeniesienie znaku towarowego można zrobić samemu elektronicznie? 

Nie jest to możliwe. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA) dopuszcza do składania jakichkolwiek wniosków dot. znaków towarowych wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

20. Czy przeniesienie znaku towarowego wymaga zgody wierzycieli? 

W niektórych przypadkach tak, szczególnie jeśli znak jest przedmiotem zabezpieczenia.

22. Czy przeniesienie znaku towarowego wymaga oceny wartości? 

Może być wymagane jeśli jest przedmiotem transakcji handlowej i być konieczne m.in. dla celów księgowych.

23. Czy przeniesienie znaku towarowego jest podlega opodatkowaniu? 

Może podlegać opodatkowaniu; zaleca się konsultację z doradcą podatkowym.

24. Czy przeniesienie znaku towarowego wymaga zmiany opakowań produktów? 

Tak, jeśli na opakowaniach umieszczono informacje o właścicielu znaku.

25. Czy mogę przenieść znak towarowy, który jest w trakcie odnowienia? 

Tak, ale wniosek o odnowienie i wniosek o przeniesienie to dwa osobę wnioski rozpatrywane przez urząd.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować