CHINY KONTYNENTALNE

Chcę uaktualnić dane w rejestrze znaków

Aktualizacja danych właściciela w rejestrze znaków towarowych

Przekształcasz formę prawną firmy i chcesz uaktualnić rejestr znaków towarowych?
Chcesz ująć nowy adres lub nową nazwę firmy w chińskiej bazie danych znaków?

Aktualizacja danych właściciela znaku w bazie znaków towarowych w Chinach.

Aktualizacja danych w rejestrze znaków towarowych jest konieczna, aby zapewnić ciągłość i skuteczność ochrony prawnej znaku towarowego. Zmiany takie jak nowa forma prawna właściciela znaku, zmiana nazwy firmy, czy adresu siedziby głównej powinny zostać uwzględnione w rejestrach znaków towarowy by uniknąć problemów prawnych w przyszłości.

W sytuacji, gdy właściciel znaku nie uwzględni kluczowej zmiany w rejestrze Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) a zdarzy się sytuacja, że będzie musiał go bronić np. przez wygaszeniem pod zarzutem nieużywania, powstaje problem. Dokumenty z odpowiedzią do urzędu będą sygnowane nowymi, niezgłoszonymi jeszcze do rejestru znaków, danymi firmy. Urząd może uznać, że odpowiedź złożyła inna firma niż właściciel znaku.

Po co aktualizować dane firmy w rejestrze znaków towarowych w Chinach?

Należy pamiętać, że różnice pomiędzy formami prawnymi firm, np. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też, spółki komandytowej są znane jedynie w kraju rejestracji tych firm. Chiński urząd analizując dokumenty na etapie analizy formalnej sprawdza literalnie czy zgadzają się nazwy podmiotów wraz z oznaczeniem ich formy prawnej. Nawet jeśli człon nazwy wyróżniający nazwę firmy będzie ten sam w przypadku dwóch różnych form prawnych, urząd widząc różnicę w ich zapisie może stwierdzić, słusznie zresztą, że ma do czynienia z dwoma różnymi podmiotami. Innymi słowy, że podmiot odpowiadający na zarzut nie jest tym samym, na którego został zarejestrowany znak towarowy.

Zleć nam aktualizację danych twojej firmy. Dobrze wiemy jak to robić

Strefa szybkiej
wiedzy

Czy aktualizacja danych dotyczy też sytuacji, gdy znak przenoszony jest z jednej firmy na drugą?

Nie. Jeśli znak jest przenoszony z jednej firmy na drugą, czyli pomiędzy dwoma osobnymi podmiotami, dane nowego właściciela nie mogą być zmienione w formie aktualizacji danych. Do tego służy procedura przeniesienia praw do znaku.

Jakie zmiany wymagają aktualizacji w rejestrze?

Następujące zmiany powinny być zgłoszone jako aktualizacja do rejestru znaków towarowych w Chinach: nowa nazwa, nowy adres właściciela znaku lub forma prawna powstała w wyniku przekształcenia podmiotu.

Kiedy powinno się zmieniać dane w rejestrze znaków towarowych?

Dobrze jest aktualizować dane na bieżąco, szczególnie istotne jak np. zmiany nazwy firmy lub nowa forma prawna firmy powstałej wskutek przekształcenia.

Mam znak zarejestrowany na jedną firmę, ale chcę go przypisać do innej. Mogę zmienić to poprzez aktualizację danych?

Nie możesz tego zrobić procedurą aktualizacji danych, bo obie firmy to formalnie osobne podmioty prawne. Do tego celu służy procedura przeniesienia praw do znaku.

Czy po zaktualizowaniu danych urząd wystawia nowe świadectwo rejestracji znaku towarowego?

Nie. Po aktualizacji urząd wystawia zaświadczenie o zmianie. Możesz uzyskać certyfikat ochrony z nowymi danymi, jednak to wymaga złożenia dodatkowego wniosku. To krótka procedura, która trwa około dwóch miesięcy.

Czy muszę zgłosić zmianę nazwy firmy w rejestrze znaków, jeśli to wciąż ten sam podmiot?

Tak. Zmiana może okazać się kluczowa w przypadku obrony znaku przed unieważnieniem lub wygaszeniem.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Ile czasu mam na zgłoszenie zmiany danych? 

Zaleca się zgłaszanie zmian jak najszybciej, aby uniknąć komplikacji prawnych.

2. Czy muszę zgłosić zmianę nazwiska właściciela znaku, jeśli jest nim osoba fizyczna? 

Tak, ale tylko jeśli zmieniasz nazwisko nadal pozostajesz właścicielem znaku.

3. Dlaczego ważne jest aktualizowanie danych w rejestrze znaku towarowego? 

Aktualne dane są kluczowe dla skutecznej ochrony znaku, szczególnie wówczas kiedy trzeba reagować szybko w zadanym przez urząd terminie, na przykład gdy ktoś zgłosi wniosek o wygaszenie twojego znaku. Jeśli w rejestrze figurują stare dane firmy, tj. nazwa firmy lub jej forma prawa, to składane do urzędu dokumenty muszą być dotyczyć firmy o tych samych danych. A jeśli w międzyczasie zmieniona została nazwa lub forma prawna firmy i dane tę będą figurowały na składanych dokumentach, urząd może uznać je za nieważne.

4. Jakie zmiany wymagają aktualizacji w rejestrze? 

Zgłosić się powinno aktualizację przede wszystkim zmiany: nazwy firmy lub jej formy prawnej oraz dobrze jest zgłosić zmianę adresu.

5. Jak zaktualizować dane w chińskim rejestrze znaków towarowych? 

Należy złożyć odpowiedni wniosek, przy czym wniosek aktualizacyjny może złożyć do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych wyłącznie lokalny rzecznik, np. współpracujący z Trademark Partners. Daj znać, dobrze wiemy jak to zrobić.

6. Jak długo trwa proces aktualizacji danych? 

Proces ten może zająć od kilku tygodni do paru miesięcy.

7. Co się stanie, jeśli nie zaktualizuję danych? 

Brak aktualizacji może prowadzić do problemów w obronie znaku przez wygaszeniem lub unieważnieniem, egzekwowaniu praw do znaku lub uniemożliwi przekazanie praw do znaku na inna osobę.

8. Czy aktualizacja danych wpływa na ważność rejestracji znaku towarowego? 

Nie, aktualizacja danych nie wpływa na ważność nabytych praw ochronnych.

9. Czy mogę zmienić zakres ochrony znaku podczas aktualizacji danych? 

Nie, zmiana zakresu ochrony wymaga osobnego postępowania.

10. Czy zmiana nazwy mojej firmy powinna być odnotowana w rejestrze znaków towarowych, nawet jak formalnie to cały czas ten sam podmiot? 

Tak. Aktualizacja danych dotyczy tylko sytuacji, gdy podmiot będący właścicielem znaku pozostaje ten sam a zmieniają się jedynie jego nazwa, forma prawna lub adres.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować