CHINY KONTYNENTALNE

Chcę unieważnić prawa do znaku

Unieważnienie praw do znaku.

Potrzebujesz unieważnić zarejestrowany znak w Chinach?
Twój partner biznesowy (producent lub importer) zarejestrował twój znak na siebie?
Jakiś znak stoi na przeszkodzenie w rejestracji Twojego?
Chcesz unieważnić znak z innych powodów?

Unieważnienie znaku towarowego w Chinach

Wchodząc ze swoją ofertą na tak konkurencyjny rynek jak Chiny, kwestia naruszeń znaków towarowych niestety wciąż okazuje się problemem. Problem ten dotyka szczególnie firmy, które utraciły prawa do swojego znaku lub z wyprzedzeniem go nie zarejestrowały.

Utracić prawa do znaku jest w gruncie rzeczy dość prosto. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa rejestracji kto pierwszy ten lepszy, ta osobą która jako pierwszy zgłosi znak do ochrony, otrzyma ją jeśli pomyślnie przejdzie proces aplikacji. Oznacza to, że jeśli nie będziesz szybszy, to twój dystrybutor albo firma, która dla ciebie produkuje pod twoją marką, może zgłosić znak do ochrony na siebie. Masz oczywiście szanse odzyskać znak (gwarancji wprawdzie nie), ale to już wymaga większego wysiłku niż zwykła aplikacja o ochronę. Jedną metodą jest unieważnienie praw ochronnych do istniejącego znaku.

W Trademark Partners pomagamy prawowitym właścicielom marek w sporządzeniu i złożeniu wniosku o unieważnienie znaku towarowego i odzyskaniu praw do jego używania.

Na czym polega unieważnienie znaku towarowego w Chinach?

Unieważnienie znaku towarowego to procedura prawna polegająca na cofnięciu ochrony znakowi towarowemu. Chiński urząd przeprowadza ją na wniosek strony zainteresowanej po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji wraz ze stosownymi dowodami poświadczającymi fakt, że prawa ochronne, o których unieważnienie ta wnioskuje, zostały przyznane ze szkodą dla niej, a osoba rejestrująca znak towarowy działała w złej wierze.

Kto może ubiegać się o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy w Chinach?

Wniosek o unieważnienie znaku towarowego może wystosować każda osoba, która uzna, że znak nie powinien był otrzymać ochrony, bo na przykład narusza on wcześniej nabyte prawa do tego lub podobnego znaku. Taka sytuacja ma miejsce, gdy znak został zarejestrowany przez stronę trzecią działającą w złej wierze  a składający wniosek dysponuje wiarygodnymi dowodami poświadczającymi ten fakt. Wnioskodawca musi bowiem dowieść przed stosownym urzędem, że osoba rejestrująca znak towarowy już na tym etapie była w pełni świadoma, że zgłasza do ochrony znak, który w rzeczywistości nie stanowi jej własności.

W Trademark Partners wiemy, że każda sytuacja jest inna, w związku z czym postępowanie w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy również może wymagać podjęcia nieco innych kroków. Długoletnia praktyka sprawia, że jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze – w każdym przypadku oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc w procesie wnioskowania o unieważnienie znaku towarowego w Chinach.

Jak złożyć wniosek o unieważnienie chińskiego znaku towarowego?

Jeśli Twój znak towarowy został zgłoszony do ochrony w Chinach przez osobę nieuprawnioną i uzyskał wstępną akceptację urzędu, w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania tej informacji możesz wnieść protest poparty stosownym uzasadnieniem i dowodami. Jeśli jednak znak towarowy został już zarejestrowany, wówczas możesz wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Cała procedura jest łatwiejsza, jeśli osobą zgłaszającą Twój znak był znany Ci partner biznesowy. Nieco trudniej udowodnić zasadność wniosku o unieważnienie prawa ochronnego znaku towarowego w sytuacji, gdy rejestracji dokonała osoba, z którą nie łączyły Cię dotychczas żadne kontakty biznesowe. Nie przekreśla to jednak w żadnym stopniu Twoich szans na skuteczne unieważnienie, ale może wiązać się z dłuższym postępowaniem, koniecznością przedłożenia większej liczby dowodów oraz wyższymi kosztami. Cena za przygotowanie i złożenie wniosku o unieważnienie znaku towarowego zależy bowiem przede wszystkim od stopnia komplikacji sprawy, liczby klas, w których został zarejestrowany znak oraz obszerności dokumentacji niezbędnej do przetłumaczenia. Może także okazać się, że część dowodów będziesz musiał legalizować przed złożeniem ich do urzędu.

Zleć nam unieważnienie znaku. Dobrze wiemy jak to robić

Strefa szybkiej
wiedzy

Czy jest możliwość unieważnić rejestrację znaku w Chinach?

Tak, można unieważnić rejestrację znaku towarowego w Chinach, jeśli tylko dowiedzie się, że ma się do tego podstawy. To może być np. zła wola rejestrującego, który w pełni świadom zgłosił nie swój, podpatrzony znak do ochrony.

Jakie dowody są potrzebne do unieważnienia znaku?

Dowody zależą od podstaw unieważnienia. Jeśli chcesz unieważnić znak, bo np. ktoś ci go ukradł musisz udowodnić tą sytuację i złą wolę osoby, która ci go ukradła.

Jak długo w Chinach trwa proces unieważniania znaku towarowego?

W Chinach proces rozpatrywania wniosku o unieważnienie może trwać od 8 do nawet kilkunastu miesięcy.

Czy decyzja o unieważnieniu jest ostateczna?

Nie. Od decyzji o unieważnieniu każda ze stron możne się odwołać. Jeśli masz taką potrzebę będziesz potrzebować pomocy profesjonalnego pełnomocnika takiego jak Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

Dostałem informację, że ktoś zgłosił wniosek o unieważnienie mojego znaku? Co to oznacza? Czy jego rejestracja została właśnie zakończona?

Twój znak nie jest unieważniany automatycznie po złożeniu przez kogoś wniosku o jego unieważnienie. Masz prawo się bronić. Będziesz musieć odpowiednio odpowiedzieć Chińskiemu Urzędowi ds. Znaków Towarowych (CNIPA), w zależności od zarzutów we wniosku o unieważnienie. Jeśli to skutecznie zrobisz, obronisz swój znak. Konieczne będzie zaangażowanie profesjolanegp pełnomocnika takiego jak Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

Jaka jest różnica pomiędzy unieważnieniem a wygaszeniem znaku?

Unieważnienie i wygaszenie znaku to dwie różne procedury. Unieważnienie ochrony znaku oznacza cofnięcie ochrony znakowi, która nie powinna być przyznana, co należy dowieść we wniosku o unieważnienie. Wygaszenie praw ochronnych znaku to zakończenie ochrony wynikające z nieużywania znaku przez określony czas (w Chinach jest to okres trzech lat)

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można cofnąć rejestrację znaku firmie, która ukradła mi znak towarowy? 

Tak, jest to możliwe. Konieczne jest złożenie wniosku o unieważnienie takiej rejestracji.

2. Jak mogę unieważnić znak towarowy w Chinach? 

Żeby unieważnić znak towarowy należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA). Wniosek może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

3. Jak uzasadnić wniosek o unieważnienie znaku towarowego w Chinach? 

Wniosek o unieważnienie wymaga starannego uzasadnienia. Może ono obejmować błędy proceduralne przy udzieleniu ochrony lub dowód złej woli osoby, na którą został on zarejestrowany.

4. Czy potrzebuję prawnika do unieważnienia znaku towarowego? 

Tak, samodzielnie nie przygotujesz wniosku i uzasadnienia składanego do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA). Dokumenty te mogą być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

5. Od kiedy unieważnienie znaku jest skuteczne? 

Unieważnienie praw do znaku staje się skuteczne od momentu wygadania postanowienia o unieważnieniu i braku odwołania zainteresowanej strony przez okres przewidziany w prawie.

6. Ile kosztuje złożenie wniosku o unieważnienie w Chinach? 

Koszty mogą się różnić w zależności od złożoności sprawy, obszerności gromadzonych dokumentów dowodowych, ilości dokumentów niezbędnych do tłumaczenia. Na pewno jest to kwota powyżej €1100-1200 za jeden wniosek dotyczący jednego znaku w jednej klasie.

7. Jak długo w Chinach trwa proces unieważniania znaku towarowego? 

W Chinach proces rozpatrywania wniosku o unieważnienie może trwać od 8 do nawet kilkunastu miesięcy.

8. Kto może może złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego w Chinach? 

Każda zainteresowana strona może złożyć taki wniosek, ale musi wykazać uzasadnienie.

9. Czy unieważnienie znaku towarowego w Chinach następuje automatycznie po wpłynięciu wniosku? 

Nie, nic nie jest automatyczne. Każdy złożony wniosek jest indywidualnie rozpatrywany przez urząd. Mocne uzasadnienie wniosku jest kluczem do sukcesu, co nie zmienia faktu, że unieważnienie staje się skuteczne dopiero po wydaniu odpowiedniego werdyktu Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) i braku odwołania zainteresowanej strony w ustawowym czasie.

10. Czy w Chinach unieważnienie znaku w jednej klasie automatycznie dotyczy innych klas, w których jest on chroniony? 

Nie. Składając wniosek o unieważnienie znaku wskazujesz dokładnie numer pod jakim jest zarejestrowany. Oznacza to, że wskazujesz jakiego znaku w jakiej klasie on dokładnie dotyczy. Zatem decyzja o unieważnieniu zawsze odnosi się tylko do danego znaku w danej klasie.

11. Czy mogę unieważnić znak, który jest w trakcie rejestracji? 

Nie, unieważnienie dotyczy tylko zarejestrowanych znaków.

12. Jakie dowody są potrzebne do unieważnienia znaku? 

Jeśli chcesz unieważnić znak, bo np. ktoś ci go ukradł musisz udowodnić tą sytuację i złą wolę osoby, która ci go ukradła. Na pewno będziesz musieć np. dowieść wcześniejsze kontakty biznesowe z tym podmiotem lub osobą.

13. Jak unieważnienie wpływa na umowy licencyjne? 

Unieważnienie, które się uprawomocni sprawia, że umowa licencji w tym zakresie jest bezprzedmiotowa. Strony umowy powinny zapoznać się z wynikłą sytuacją prawną i jej skutkami.

14. Co się dzieje po unieważnieniu znaku towarowego? 

Znak traci ochronę prawną i po okresie przejściowym może zostać ponownie zgłoszony do ochrony.

15. Czy mogę unieważnić znak będący przedmiotem sporu? 

Tak, jest to jedna z dróg rozstrzygania sporów o znak towarowy.

16. Czy nieużywanie znaku w Chinach jest podstawą do jego unieważnienia? 

Nie. W Chinach nieużywanie znaku przez min. trzy lata jest podstawą do przeprowadzenia innej procedury – wygaszenia praw do znaku. Unieważnienie znaku jest formalnie inną procedurą i wymaga innego sposobu wnioskowania.

17. Co robić, gdy wniosek o unieważnienie zostanie odrzucony przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych? 

Można wówczas rozważyć odwołanie od decyzji lub złożenie nowego wniosku z dodatkowymi dowodami.

18. Czy decyzja o unieważnieniu jest ostateczna? 

Nie. Od decyzji o unieważnieniu każda ze stron możne się odwołać. Jeśli masz taką potrzebę będziesz potrzebować pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

19. Czy od decyzji o unieważnieniu można się odwołać? 

Tak. Od decyzji o unieważnieniu każda ze stron możne się odwołać. Jeśli masz taką potrzebę będziesz potrzebować pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

20. Czy unieważnienie znaku towarowego w jest ogłaszane publicznie przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych? 

Tak, informacja o unieważnieniu jest publikowana przez urząd w publicznie dostępnym biuletynie.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować