CHINY KONTYNENTALNE

Chcę wygasić prawa do znaku

Wygaszenie praw do znaku.

Ktoś nie używa swojego znaku i chcesz wygasić jego prawa ochronne?
Jakiś nieużywany znak stoi na przeszkodzie w rejestracji twojego?

Wygaszanie praw do znaków towarowych w Chinach

Zgodnie z literą chińskiego prawa, wygaszenie praw ochronnych znaku towarowego jest możliwe do przeprowadzenia jeśli nie jest on używany. Kluczowym czynnikiem jest czas, który upłynął od momentu udzielenia mu ochrony.

Proces wygaszania znaku można w Chinach rozpocząć dopiero po trzech latach od jego zarejestrowania. Rozpoczyna się on na wniosek zainteresowanej strony. Uprawnionymi do takiego wnioskowania są zarówno osoby prywatne, jak i prawne, z Chin i z całego świata. W Trademark Partners pomagamy klientom w sprawnym przeprowadzeniu wszystkich formalności związanych z wygaszeniem praw do znaku towarowego.

Konsekwencja nieużywania znaku towarowego

Rejestracja i utrzymanie praw do znaku towarowego to kwestia priorytetowa, gdy planujesz biznes z Chinami. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z chińskim prawem nieużywanie znaku towarowego przez trzy lata może skutkować pozbawieniem jego właściciela nabytych praw, dlatego należy gromadzić dowody używania znaku.

Kto i kiedy najczęściej występuje o wygaśnięcie prawa do znaku towarowego?

Każdy ma prawo złożyć wniosek o wygaszenie praw do znaku towarowego w Chinach. Najczęściej występuje się o to, gdy pozbawienie rejestracji znaku jest elementem strategii postępowania. Taka sytuacja może mieć miejscy kiedy dany znak stanowi przeszkodę na drodze do rejestracji własnego znaku. Wtedy pierwszym etapem działania jest wygaszenie praw do kolidującego znaku, a dopiero w kolejnym kroku można uzyskać ochronę dla swojego znaku na podstawie nowego wniosku.

Należy ponadto dodać, że samo zgłoszenie wniosku o wygaszenie znaku nie skutkuje automatycznie cofnięciem jemu ochrony. Decyzja w tej sprawie zapada dopiero po jego rozpatrzeniu przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA).

Jak uzasadnić wniosek o wygaszenie znaku? Kto orzeka o wygaśnięcia znaku towarowego?

Złożenie wniosku o wygaszenie ochrony znakowi towarowemu nie wymaga żadnego uzasadnienia. Zgodnie z procedurą, CNIPA informuje o otrzymanej aplikacji firmę/osobę, na którą został zarejestrowany przedmiotowy znak. Ta w wyznaczonym terminie musi wiarygodnie udokumentować urzędowi używanie znaku na terenie Chin kontynentalnych. Jeśli urzędu do swoich racji nie przekona lub nie odpowie na wniosek, urząd wydaje postanowienie o wygaszenie znaku towarowego.

Zleć nam wygaszenie znaku. Dobrze wiemy jak to robić

Strefa szybkiej
wiedzy

Czy w Chinach można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany?

Tak, można. Wystarczy złożyć wniosek o wygaszenie pod zarzutem nieużywania przez trzy lata. Wówczas to na stronie przeciwnej, właścicielu znaku, będzie ciążyć obowiązek udowodnienia, że znak był używany. Jeśli tego nie zrobi, jego rejestracja zostanie wygaszona.

Kiedy można złożyć wniosek o wygaszenie znaku w Chinach?

Wniosek można złożyć dopiero gdy znak posiada ważna rejestrację przez okres minimum trzech lat.

Jak długo w Chinach trwa proces wygaszania znaku towarowego?

Proces ten może trwać od 6 – 10 miesięcy. Wszystko zależy od przebiegu postępowania oraz ew. dowodów składanych przez stronę broniącą znak.

Czy decyzja o wygaszeniu jest ostateczna?

Tak, jeśli strona, która utraciła prawo do znaku w ustawowo wyznaczonym terminie nie odwoła się skutecznie do Sądu.

Dostałem informację, że ktoś zgłosił wniosek o wygaszenie mojego znaku? Co to oznacza? Czy jego rejestracja została właśnie zakończona?

Nie, nawet jeśli wobec twojego znaku wystosowano wniosek o wygaszenie, nie oznacza jeszcze, że został pozbawiony ochrony. Masz prawo się bronić. Będziesz musieć udowodnić Chińskiemu Urzędowi ds. Znaków Towarowych, że go używasz. Jeśli to skutecznie zrobisz, obronisz swój znak. Jedna rzecz – przygotowanie odpowiedzi na wniosek o wygaszenie może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

Czy wniosek o wygaszenie znaku dotyczy wszystkich klas w jakich jest on chroniony?

Jeden wniosek o wygaszenie dotyczy tyko jednej klasy. Podobnie cała procedura odpowiedzi na wniosek, także musi dotyczyć jednak klasy. Chcąc wygasić znak w kilku klasach, należy złożyć tyle wniosków w ilu klasach znak miałby być wygaszony.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest wygaszenie znaku towarowego? 

To procedura prawna, która pozwala na cofnięcie ochrony znakowi, który nie był używany przez określony czas.

2. Czy w Chinach można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany? 

Tak, można. Wystarczy złożyć wniosek o wygaszenie pod zarzutem nieużywania przez trzy lata. Wówczas to na stronie przeciwnej, właścicielu znaku, będzie ciążyć obowiązek udowodnienia, że znak był używany. Jeśli tego nie zrobi, jego rejestracja zostanie wygaszona.

3. Czy samo złożenie wniosku o wygaszenie gwarantuje, że ochrona znaku wygaśnie? 

Nie. Jeśli właściciel znaku udowodni, że go w Chinach kontynentalnych używał, rejestracja znaku zostanie utrzymana.

4. Od kiedy wygaszenie znaku jest skuteczne? 

Wygaszenie praw do znaku staje się skuteczne od momentu ogłoszenia o wygaszeniu.

5. Jaka jest różnica pomiędzy unieważnieniem a wygaszeniem znaku? 

Unieważnienie i wygaszenie znaku to dwie różne procedury. Unieważnienie ochrony znaku oznacza cofnięcie ochrony znakowi, która nie powinna być przyznana, co należy dowieść we wniosku o unieważnienie. Wygaszenie praw ochronnych znaku to zakończenie ochrony wynikające z nieużywania znaku przez określony czas (w Chinach jest to okres trzech lat)

6. Jaki jest w Chinach wymagany okres braku używania znaku do jego wygaszenia? 

Zgodnie z chińskim prawem wygasić można tylko znak, który nie jest używany przez okres min. trzech lat.

7. Kto może złożyć wniosek o wygaszenie chronionego znaku w Chinach? 

Wniosek może złożyć każda zainteresowana strona, na przykład inna firma, której twój znak będzie stał w kolizji, konkurent albo dystrybutor.

8. Czy w Chinach muszę uzasadnić interes w wygaszeniu znaku towarowego? 

Nie. Zgodnie z chińskim prawem każdy może zgłosić wniosek o wygaszenie praw do znaku, nawet osoba, która nie ma w tym interesu. Zgłaszanego wniosku nie uzasadnia się.

9. Co się dzieje po złożeniu wniosku o wygaszenie praw do znaku pod zarzutem nieużywania? 

Właściciel znaku, o wygaszenie którego wystąpiono otrzymuje od Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) czas na przedstawienie dowodów na używanie znaku. Jeśli nie przedstawi wiarygodnych dowodów, prawa ochronne do znaku zostaną wygaszone.

10. Jakiego okresu maja dotyczyć dowody na używanie znaku w Chinach? 

Dowody na używanie znaku dotyczyć muszą okresu trzech lat wstecz licząc od dnia wpłynięcia wniosku o wygaszenie praw do znaku.

11. Jak mogę udowodnić używanie znaku i uniknąć jego wygaszenia w Chinach? 

Należy złożyć dokumenty pokazujące używanie znaku w Chinach Kontynentalnych. Może to być dokumentacja z targów, pełna dokumentacja handlowa, dokumentacja marketingowa, umowy handlowe, korespondencja z partnerami biznesowymi z Chin Kontynentalnych.

12. Czy złożenie dowodów na używanie gwarantuje utrzymanie rejestracji znaku w Chinach? 

Nie, ale jeśli dowody dotyczą Chin i są wiarygodne możesz się spodziewać korzystnego werdyktu. Jeśli będą słabe ub nie dotyczyć Chin kontynentalnych, urząd może uznać je za niewystarczające. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych niezależnie ocenia dowody, stąd jakość dowodów na używanie jest kluczowa.

13. Czy w Chinach można odwołać się od decyzji o wygaszeniu znaku? 

Tak, każda ze stron możne się odwołać. Jeśli masz taką potrzebę będziesz potrzebować pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

14. Co dzieje się z wygasłym znakiem towarowym? 

Znak przestaje być chroniony i po pewnym czasie staje się dostępny do rejestracji przez inne podmioty.

15. Czy mogę ponownie zarejestrować wygasły znak? 

Tak, o ile znak spełnia warunki ponownej rejestracji.

16. Czy mogę złożyć wniosek o wygaszenie znaku konkurencyjnego? 

Tak. Musisz aplikować do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych, przy możesz to zrobić wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

17. Czy mogę obronić swój znak przed wygaszeniem w Chinach? 

Tak, właściciel ma prawo do obrony znaku przed wygaszeniem. Musisz przygotować przekonujące urząd dowody na używanie znaku. Może to być dokumentacja z targów, pełna dokumentacja handlowa, dokumentacja marketingowa, umowy handlowe, korespondencja z partnerami biznesowymi z Chin Kontynentalnych.

18. Czy w Chinach wygaszenie znaku jest ogłaszane publicznie? 

Tak, informacje o wygaszeniu są publikowane.

19. Czy wygaszenie dotyczy znaków międzynarodowych zarejestrowanych w Chinach? 

Tak, również znaki międzynarodowe mogą podlegać wygaszeniu.

20. Czy mogę odzyskać wygasły znak towarowy? 

Jedyną drogą jest ponowny proces rejestracji znaku, jeśli oczywiście przejdzie on pomyślnie całą procedurę zakończoną wydaniem świadectwa ochrony znaku.

21. Czy mogę wygasić znak należący do konkurenta? 

Tak. To, choć brutalne, to jest to czasem spotykane.

22. Czy wygaszenie znaku z powodu braku używania jest ostateczne? 

Tak, chyba że zostanie skutecznie zakwestionowane. Przy czym nie oznacza to, że dany znak nigdy nie będzie chroniony. Może przecież zostać skutecznie zostać ponownie zarejestrowany.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować