CHINY KONTYNENTALNE

Chcę zlecić monitoring znaków

Monitoring znaków towarowych

Zarejestrowanie swojego znaku towarowego w Chinach lub ich całego portfela to nie koniec zadania. Kolejnym powinien być monitoring zgłaszanych w wybranej klasie lub przez wybrane podmioty marek. Jest kilka kluczowych przyczyn, dla których warto to robić.

Oczywiście najważniejszą jest wczesne sprawdzanie, czy ktoś nie zgłasza znaku podobnego do twojego. I niekoniecznie musi to być znany tobie konkurent rynkowy. Równie dobrze może to być twój producent, w którego kupujesz pod twoją marką czy też firma / osoba postronna. Wykrycie próby zgłaszania znaków podobnych pomagają wcześniej przygotować się do obrony marki. Z podobnych powodów dobrze jest monitorować własne znaki. Wcześniejsze wykrycie podejmowanych prób wygaszenia lub unieważnienia znaku dadzą ci dodatkowy czas na przygotowanie jego obrony.

Nie bez znaczenia jest także strategiczne identyfikowanie nadchodzących trendów rynkowych poprzez analizę zgłoszeń. Wnioski z obserwacji jaka firma jakie zgłasza znaki, w których klasach i jakie deklaruje produkty do ochrony, połączone ze specyficzną wiedzą sektorową może stać się cenne w kontekście rywalizacji pomiędzy podmiotami, i to nie tylko na rynku chińskim.

Zleć nam monitoring znaków. Dobrze wiemy jak to robić.

Strefa szybkiej
wiedzy

Czy monitorowanie własnych znaków zarejestrowanych w Chinach ma sens?

Oczywiście. Monitorowanie znaków własnych ma sens. W tej sposób pozwala na wczesnym etapie wykryć podejmowane próby wygaszenia lub unieważnienia twojego znaku. Dzięki temu masz więcej czasu na przygotowanie się do obrony.

Po co monitorować znaki towarowe?

Znaki towarowe monitoruje się z kilku powodów. Pierwszym jest obserwowanie twojego chińskiego dystrybutora czy nie rejestruje takiego samego lub podobnego do twojego znaku towarowego. Z tych samych powodów obserwować się powinno fabryki produkujące pod marką zamawiającego (tzw. OEM czy private label). Sprawdzanie znaku w Chinach powinno być rutyną dla firm planujących zgłosić znak do ochrony lub dopiero projektujących swoje oznaczenie z myślą o przyszłej ekspansji.

Czy mogę sprawdzić czy chińska fabryka nie rejestruje mojej marki, którą dla mnie produkuje?

Tak, jest to możliwe. Rozwiązaniem jest obserwowanie jakie znaki do ochrony zgłasza fabryka, która dla ciebie produkuje pod twoją marką.

Czy mogę sprawdzić czy mój dystrybutor nie zgłasza któregoś z moich znaków na siebie?

Oczywiście. Jedyną możliwością jest monitorować składane przez twojego dystrybutora zgłoszenia znaków do ochrony.

A co jeśli mój dystrybutor lub fabryka zgłoszą na siebie mój znak?

Jeśli to zrobią, to nie może być mowy o przypadkowym działaniu. Najczęściej motywacją zgłaszania znaku swojego partnera biznesowego – czy to dostawcy czy producenta – jest związanie go ze sobą i uniemożliwienie mu współpracy z innymi podmiotami. Czasem oczywiście celem może być chęć odsprzedaży praw do znaku. Jeśli przytrafiła się tobie taka sytuacja, nie masz wyjścia musisz walczyć o swój znak.

Po co ktoś miałby zgłaszać mój znak w Chinach, jak w innych krajach to ja jestem jego właścicielem?

Chiny to ogromny rynek. Przejmując kontrolę nad znakiem towarowym twój dystrybutor wiąże ciebie z nim (a nie na odwrót) blokując tobie możliwość zmiany dystrybutora. Podobnie w przypadku firm kupujących pod własna marką. Fabryka, która zarejestruje twój znak nie pozwoli tobie zlecić produkcji w innej firmie. Co więcej może eksportować dodatkowo wyprodukowane produkty na przykład na te rynki, na których ciebie nie ma i gdzie jeszcze nie masz zarejestrowanego tam znaku towarowego. Formalnie to ona jest właścicielem znaku w Chinach i bez problemu towar przekroczy chińską granicę. Jeśli taka sytuacja dotyczy ciebie, rozważ podjęcie walki o odzyskanie znaku towarowego.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować