CHINY KONTYNENTALNE

Dostałem odmowę. Potrzebuję szybkiej pomocy

Spotkała Ciebie taka sytuacja?

Twoja aplikacja
o ochronę
została
odrzucona
Dostałeś częściową
odmowę
Chcesz się odwołać
od odmowy
Mimo odmowy rejestracji chcesz walczyć o swój znak

Odmowa ochrony znaku towarowego. Strategia, odwołanie, klucz do sukcesu.

Chiny, jako jedno z największych państw na świecie, charakteryzują się ogromną liczbą zgłoszeń znaków towarowych do ochrony. W popularnych klasach ryzyko odmowy rejestracji jest znaczące, szczególnie w przypadku krótkich dwu lub trzysylabowych nazwy marek. To stawia przedsiębiorców przed wyzwaniem ochrony swojej unikalnej marki w środowisku o wysokiej konkurencyjności i wyścigu o prawa do wyłączności.

Odmowa rejestracji – co dalej? W czym tkwi klucz do sukcesu odwołania?

Otrzymanie odmownej decyzji od Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych nie oznacza końca możliwości. Zgłaszający ma prawo do odwołania się od tej decyzji. Wymagane jest złożenia odpowiednich dokumentów i przedstawienia przekonujących argumentów. Proces ten może być skomplikowany, ale daje szansę na ochronę własnego znaku towarowego. Sukces w procesie odwoławczym zależy od skutecznego przedstawienia argumentów i dowodów. Strategia obrony może być różna, najczęściej jednak konieczne jest wykazanie, że znak jest unikalny, odróżnia się od innych i nie narusza praw osób trzecich. Dokumentacja powinna być kompletna i przemyślana, aby skutecznie obronić swoje prawa.

List Zgody – Alternatywna Ścieżka

Istnieje także opcja wystąpienia o tzw. list zgody. Jest to zgoda od właściciela podobnego znaku towarowego, pozwalająca na koegzystencję obu znaków na rynku. Choć może to być rozwiązanie, należy pamiętać, że uzyskanie takiego listu może wiązać się z dodatkowymi kosztami i nie zawsze finalnie jest ono akceptowane przez urząd. Ten podejmując końcową decyzję kieruje się przesłanką unikania potencjalnych pomyleń konsumentów co do oznaczeń znaków towarowych i ofert.

Wsparcie profesjonalisty w wyborze ścieżki odwoławczej

Decyzja o odwołaniu powinna być dobrze przemyślana. Należy wziąć pod uwagę potencjalne koszty, czas trwania procesu oraz szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy ryzyko odrzucenia jest wysokie, warto rozważyć modyfikację znaku lub znalezienie alternatywnego rozwiązania. Proces odwoławczy w Chinach może być złożony i wymagający. Warto rozważyć współpracę z ekspertami ds. rynku chińskiego. Profesjonalna pomoc pełnomocnika, takiego jak Trademark Partners zwiększa szanse na pomyślne rozwiązanie sprawy i efektywną ochronę znaku towarowego.

Podsumowanie

Choć rynek chiński oferuje ogromne możliwości dla przedsiębiorców, towarzyszy temu także ryzyko odmowy rejestracji znaków towarowych. Ważne jest, aby być przygotowanym na ewentualność odwołania i zrozumieć, że istnieją skuteczne metody obrony swojej marki. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji i ewentualne poszukiwanie porozumienia z innymi podmiotami to kluczowe kroki w procesie zabezpieczenia swoich praw.

Zleć nam odwołanie.
Dobrze wiemy, jak to robić.

Strefa szybkiej
wiedzy

Jaka może być przyczyna odmowy rejestracji znakowi towarowemu w Chinach?

Przyczyną odmowy rejestracji znaku towarowego może być brak odróżnialności, czyli sytuacja, w której z uwagi na wcześniejsze zgłoszenia znak nie jest wystarczająco unikalny lub charakterystyczny, by go zarejestrować. Podstawą odmowy mogą być przesłanki bezwzględne czyli np. brak zgodności znaku z przepisami prawnymi, jego obraźliwy charakter lub opisowość.

Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych odmówił mi ochrony. Jak się odwołać od odmowy?

Musisz zlecić przygotowanie odwołania, którego treść musi uwzględniać przyczyny odmowy i dowodzić, że twój znak powinien dostać ochronę. Przy czym nic nie zdziałasz samodzielnie, odwołanie do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

Jakie są szanse na skuteczne odwołanie od odmowy rejestracji marki w Chinach?

Szanse zależą od konkretnych okoliczności sprawy, argumentacji prawnej, zgromadzonych dowodów czy stopnia podobieństwa znaków przeciwstawnych (stojących na przeszkodzie twojej rejestracji). Szanse są tym większe im twój znak dłużej jest obecny na rynku, masz rejestracje na innych terytoriach, masz dowody na używanie znaku, jest on znany w branży, itd. Przygotowanie porządnej dokumentacji wymaga czasu, ale zdecydowanie pomaga w argumentacji w odwołaniu.

Jak długo Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych rozpatruje odwołanie?

Proces rozpatrywania odwołania zazwyczaj trwa od 6 do 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach może trwać dłużej. Wszystko zależy od konkretnej sprawy i sprawności wewnętrznej pracy urzędu.

Dlaczego mój znak towarowy został odrzucony w Chinach?

Odrzucenie może wynikać z podobieństwa do istniejących znaków, braku odróżnialności, lub niezgodności z lokalnymi przepisami.

Co to jest list zgody? Czy jego podpisanie daje gwarancje udanego odwołania od odmowy?

List zgody to dokument, w którym firma posiadająca ochronę znaku w interesującej ciebie klasie, zgadza się, by urząd, pomimo pierwotnego sprzeciwu, udzielił ochrony twojemu znakowi. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych może ale nie musi uwzględnić podpisanego listy zgody. Urząd ocenia na ile udzieliwszy tobie ochrony doszłoby do konfuzji konsumentów co do pochodzenia produktu czy usługi. Innymi słowy urząd decyduje na ile podobieństwo waszych marek i zbieżność oferty i rynków działania jest na tyle duża, że potencjalny klient mógłby się pomylić marki, z których chce skorzystać.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest termin na złożenie odwołania? 

Zazwyczaj masz 30 dni od daty otrzymania decyzji o odrzuceniu. Pamiętaj jednak, by nie zlecać odwołania w ostatniej chwili, bo reprezentujący ciebie pełnomocnik musi mieć czas na przygotowanie dokumentów apelacyjnych. Poza tym działanie na ostatnią chwilę często wiąże się z dodatkowymi kosztami.

2. Czy potrzebuję prawnika do złożenia odwołania? 

Tak. Samodzielnie nic nie zdziałasz. Odwołanie do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

3. Ile kosztuje złożenie odwołania? 

Koszty mogą się różnić w zależności od złożoności sprawy, ilości zgłoszonych znaków przeciwstawnych (stojących na przeszkodzie twojej rejestracji), ilości dokumentacji, którą trzeba przetłumaczyć. Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać wycenę.

4. Jakie są szanse na skuteczne odwołanie od odrzucenia znaku towarowego? 

Szanse zależą od konkretnych okoliczności sprawy, argumentacji prawnej, zgromadzonych dowodów czy stopnia podobieństwa znaków przeciwstawnych (stojących na przeszkodzie twojej rejestracji). Szanse są tym większe im twój znak dłużej jest obecny na rynku, masz rejestracje na innych terytoriach, masz dowody na używanie znaku, jest on znany w branży, itd. Przygotowanie porządnej dokumentacji zdecydowanie pomaga w skutecznym odwołaniu.

5. Czy mogę zmodyfikować znak, żeby wygrać odwołanie? 

Modyfikacji znaku w istniejącym zgłoszeniu nie możesz dokonać. Wymagane jest nowe zgłoszenie. Wszystkiego dowiesz się od profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

6. Czy mogę złożyć odwołanie, jeśli przekroczyłem termin? 

Zazwyczaj niestety nie możesz odwołać się po terminie.

7. Czy mogę używać mojego znaku towarowego podczas procesu odwoławczego? 

Jest to ryzykowne. Jeśli nie masz wyłączności na znak ale używanie go nie narusza praw stron trzecich, ryzyko problemów prawnych jest umiarkowane. Ale jeśli w uzasadnieniu odmowy urząd wskazał znaki przeciwstawne (stojące na przeszkodzie twojej rejestracji) a ty mając tego świadomość i mimo braku rejestracji będziesz używać ten znak, ryzyko problemów prawnych rośnie. Pamiętaj, tylko ważne prawa ochronne dają tobie prawo używania znaku na wyłączność w ramach produktów wskazanych na świadectwie ochronnym.

8. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia odwołania? 

Wymagane są oryginalna decyzja o odrzuceniu, uzasadnienie odwołania i dokumentacja wspierająca argumentację i pełnomocnictwo.

9. Co się dzieje po złożeniu odwołania? 

Urząd rozpatruje odwołanie i wydaje nową decyzję. Zazwyczaj potrzebuje na to od 6 do 12 miesięcy.

10. Czy mogę negocjować z właścicielem podobnego znaku towarowego? 

Tak, negocjacje są często skuteczną metodą rozwiązania konfliktów. Przy czym udane negocjacje nie dają gwarancji, że urząd udzieli ochrony twojemu znakowi. Urząd kieruje się przesłanką unikania wprowadzenia klienta w odnisenieiu do znaku.

11. Czy wydany przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych wynik odwołania od odmowy jest ostateczny? 

Decyzja urzędu po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna, ale można ją zaskarżyć do Sądu IP w Pekinie.

12. Co mogę zrobić, jeśli mój znak jest bardzo podobny do innego? 

Rozważ zmianę lub modyfikację znaku, aby uniknąć konfliktu.

13. Czy mogę złożyć odwołanie na podstawie nowych dowodów? 

Tak, nowe dowody mogą być przedstawione podczas procesu odwoławczego.

14. Jak mogę udowodnić odróżnialność mojego znaku? 

Dowodzenie odróżnialności znaku w procedurze odwołania to częsta strategia. Kluczem jest jednak dobre udowodnienie jego unikalności, rozpoznawalność rynkową lub oryginalność projektu. A zatem liczy się dobra dokumentacja dowodowa wspierającą tezę odróżnialności.

15. Czy istnieją ograniczenia co do rodzaju znaków, które można zarejestrować w Chinach? 

Tak, niektóre znaki mogą być wykluczone ze względów prawnych lub etycznych. Więcej przeczytasz tutaj.

16. Co robić, jeśli znak został odrzucony z powodów kulturowych lub językowych? 

Rozważ konsultację z ekspertem od kultury i języka chińskiego, aby dostosować znak. Aczkolwiek jeśli zaistniała bezwzględna przesłanka odmowy udzielenia ochrony znakowi towarowemu, szanse na rejestrację są śladowe.

18. Jakie są ryzyka związane z nieodwołaniem się od odrzucenia? 

Jeśli się nie odwołasz, nie uzyskasz rejestracji znaku. Używanie znaku na rynku bez ważnych praw ochronnych może wiązać się z ryzykiem naruszenia praw stron trzecich.

19. Czy odwołanie wymaga osobistego udziału w Chinach? 

Nie musisz przyjeżdżać do Chin, by się odwołać. Wystarczy, ze zaangażujesz profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

20. Czy mogę złożyć odwołanie, jeśli jestem obcokrajowcem? 

Tak, obcokrajowcy mogą składać odwołania, ale zawsze wymagana jest reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

21. Co jeszcze mogę zrobić jeśli szanse w odwołaniu na przekonanie Chińskiego Urzędu ds Znaków Towarowych o odróżnialności mojego znaku są nikłe? 

Możesz wystąpić o list zgody. List zgody to dokument, w którym firma posiadająca ochronę znaku w interesująca ciebie klasie, zgadza się, by urząd, pomimo pierwotnego sprzeciwu, udzielił ochrony twojemu znakowi.

22. Kiedy można wystąpić o list zgody? 

Gdy otrzymasz odmowę udzielenia ochrony twojemu znakowi towarowemu z powodu istnienia innego, wcześniej zgłoszonego podobnego znaku możesz na etapie odwołania próbować uzyskać list zgody od właściciela tego znaku. Tylo od jego dobrej woli (i być może od kwoty wynagrodzenia) zależy to czy podpisze on tobie list zgody czy nie.

23. Co zrobić z listem zgody? 

List zgody przekazuje się urzędowi patentowemu w ramach odwołania od odmowy.

24. Czemu firma miałaby podpisać mi list zgody? 

Jeśli wasze rynki działania nie pokrywają się (np. ty jesteś eksporterem do Polski a w Chinach tylko kupujesz od własna marką a druga firma jest eksporterem do Australii i też kupuje w Chinach pod swoją marką), to podobieństwo porozumienia w ramach listu zgody jest spore.

25. Czy posiadanie listy zgody gwarantuje sukces odwołania? 

Nie. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych może ale nie musi uwzględnić podpisanego listy zgody. Urząd ocenia na ile udzieliwszy tobie ochrony doszłoby do konfuzji konsumentów co do pochodzenia produktu czy usługi. Innymi słowy urząd decyduje na ile podobieństwo waszych marek i zbieżność oferty i rynków działań jest na tyle duża, że potencjalny klient mógłby się pomylić marki, z których chce skorzystać.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować