CHINY KONTYNENTALNE

Potrzebuję lokalnego świadectwa rejestracji

Chińskie świadectwo rejestracji marki - klucz do pełnej ochrony

Potrzebujesz nowego świadectwa ochrony po zmianie danych właściciela?
Twój dystrybutor potrzebuje lokalny certyfikat by otworzyć kanał dystrybucji?
Potrzebujesz lokalnego świadectwa bo aplikacja o ochronę była via WIPO?
Brak lokalnego świadectwa uniemożliwia tobie korzystania z pełni praw ochronnych?

Lokalny certyfikat rejestracji marki kluczem do uruchomienia pełnych praw ochronnych.

Myśl globalnie, działaj lokalnie – ta maksymą idealnie odnosi się do kwestii i rejestracji w Chinach jako takiej i lokalnie wydawanego certyfikatu znaku towarowego.

Mało znanym faktem jest to, że w Chinach znacznie praktyczniejsze w realnym biznesie jest posiadanie lokalnie wydanego świadectwa ochrony marki niż certyfikatu rejestracji uzyskanego przez instytucję międzynarodową.

Aplikowanie o ochronę znaku towarowego bezpośrednio do lokalnych urzędów ma wiele zalet. Jedną z ważniejszych jest lokalne świadectwo ochrony, wydawane zawsze na końcu procesu rejestracji. W tym kontekście międzynarodowa metoda aplikacji o rejestrację znaku towarowego jest pozbawiona tej zalety. Bez tego dokumentu, firmy mogą napotkać przeszkody w egzekwowaniu swoich praw, zwłaszcza gdy chodzi o wchodzenie w kanały dystrybucji za Wielim Murem, rozstrzyganie sporów prawnych czy ochronę graniczną przed podrabianymi towarami.

Dlaczego lokalnie wydany certyfikat rejestracji marki w Chinach jest lepszy?

Lokalne świadectwo ochrony ułatwia prowadzenie działalności w Chinach, oferując pewność prawną w transakcjach komercyjnych i dając solidną podstawę do obrony marki. W wielu przypadkach dziś chcąc uruchomić sprzedaż na najpopularniejszych platformach, konieczne jest posługiwanie się wydanym lokalnie dokumentem. Poza tym dla lokalnych urzędów lokalne świadectwo jest oficjalnym potwierdzeniem rejestracji znaku w chińskim systemie prawnym, co z kolei jest niezbędne do egzekwowania praw w chińskich sądach. Jest to także wymóg przy rejestracji w chińskich urzędach celnych, co ma istotne znaczenie w walce z podróbkami. Aby uzyskać lokalne świadectwo, należy działając przez profesjonalnego pełnomocnika złożyć wniosek w chińskim urzędzie patentowym. Proces ten zwykle trwa około trzech miesięcy i wymaga złożenia dokumentów firmy, na którą zarejestrowano znak, oraz wniosku o wydanie certyfikatu.

Zleć nam pozyskanie chińskiego świadectwa dla ciebie. Dobrze wiemy jak to robić

Strefa szybkiej
wiedzy

Czym jest lokalne chińskie świadectwo ochrony znaku?

Jest to wydany w j. chińskim certyfikat ochrony znaku towarowego. Dokument wystawiany jest standardowo na końcu procesu rejestracji w procedurze zgłoszenia lokalnego. Podobny dokument może zostać wydany gdy znak zgłoszono w procedurze międzynarodowej, ale tylko na specjalny wniosek, co wiąże się z dodatkowym czasem oczekiwania i kosztami.

Do czego przydaje się lokalne chińskie świadectwo ochrony?

Lokalny certyfikat rejestracji znaku towarowego jest niezbędny w większości przypadków do wprowadzenia produktu na najpopularniejsze platformy e-handlu, do otwarcia oficjalnych kanałów komunikacji marki w mediach społecznościowych i do innych procedur związanych ze znakiem np: założenie rejestru granicznego, składanie wniosków o likwidację podróbek lub nieautoryzowanych kont handlowych.

Czy zgłoszenie znaku przez WIPO automatycznie kończy się wydaniem lokalnego świadectwa w Chinach?

Nie. Rejestracja za pośrednictwem WIPO nie kończy się uzyskaniem certyfikatu chińskiego znaku towarowego. Taki dokument wydawany jest wyłącznie na specjalny wniosek, co wiąże się z dodatkowym czasem oczekiwania i kosztami.

Jak uzyskać lokalne świadectwo ochrony w Chinach po zgłoszeniu przez WIPO?

Należy złożyć wniosek bezpośrednio do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych. Jest to procedura płatna. Świadectwo wydawane jest po okresie około dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Czy nie lepiej jest najpierw uzyskać międzynarodowe świadectwo ochrony znaku a potem dopiero wystąpić o chińskie?

Z punktu widzenia kosztów i czasu najlepiej aplikować lokalnie, bo taka forma rejestracji kończy się od razy wydaniem lokalnego świadectwa rejestracji. Aplikacja przez instytucje międzynarodowe nie kończy tego wydaniem dokumentu. Trzeba składać dodatkowy wniosek, co oznacza dodatkowe koszty i czas.

Czy lokalne świadectwo ochrony jest wymagane do egzekwowania praw w chińskich sądach?

Tak, chińskie sądy respektują tylko chińskie świadectwo ochrony znaku rozpatrując jakiekolwiek wnioski w kontekście egzekucji praw do znaku.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Ile czasu zajmuje wydanie lokalnego świadectwa ochrony? 

Zazwyczaj trwa to około trzech miesięcy.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do wydania lokalnego świadectwa? 

Wymagane są dokumenty firmy na którą zarejestrowano znak oraz wniosek o wydanie lokalnego certyfikatu. Składany do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) wniosek może być złożony wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

3. Czy lokalne świadectwo ochrony jest wymagane do sprzedaży produktów w Chinach? 

Coraz częściej jest wymagane do wprowadzenia produktu na platformę elektroniczną bądź do tradycyjnego kanału sprzedaży. Wszyscy beneficjenci tego procesu – importer i platforma handlowa chcą mieć pewność, że sprzedając nie naruszą praw strony trzeciej. A konsumenci (klienci końcowi) docenią, że kupowany przez nich produkt pochodzi z legalnego źródła.

4. Czy mając międzynarodową rejestracje znaku w Chinach można używać znaku towarowego bez lokalnego świadectwa? 

Tak, choć w realnym biznesie posiadanie lokalnego świadectwa jest znacznie praktyczniejsze a do wielu procedur związanych z ochroną marki w Chinach jest wręcz niezbędne.

5. Czy lokalne świadectwo ochrony jest ważne poza Chinami? 

Nie, jego ważność ogranicza się do terytorium Chin kontynentalnych.

6. Czy potrzebuję chińskiego przedstawiciela do uzyskania lokalnego świadectwa? 

Tak. Samodzielnie nie jesteś w stanie złożyć wniosku do urzędu. Wniosek do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

7. Czy lokalne świadectwo można odnowić? 

Tak, można je odnowić na kolejne okresy ochrony ale dopiero po przedłużeniu okresu ochronnego.

8. Czy lokalne świadectwo ochrony jest wymagane do egzekwowania praw w chińskich sądach? 

Zdecydowanie tak, to kluczowy dokument w postępowaniach sądowych dot. znaków towarowych.

9. Czy lokalne świadectwo ochrony jest potrzebne do rejestracji w chińskich urzędach celnych? 

Zdecydowanie tak, jest absolutnie niezbędne w procesie ochrony granicznej przed podróbkami.

10. Jakie są konsekwencje posiadania nieaktualnego lokalnego świadectwa ochrony? 

Może to prowadzić do problemów w egzekwowaniu praw i administracyjnych.

11. Jakie informacje zawiera lokalne świadectwo ochrony? 

Zawiera: numer rejestru, pod jakim zapisany jest znak w bazie danych, dane właściciela znaku, ilustrację znaku, klasie i szczegółach towarów/usług i okresie ochrony.

12. Co się dzieje z lokalnym świadectwem po wygaśnięciu znaku towarowego? 

Przestaje być ważne. Świadectwo traci swoje znaczenie po wygaśnięciu aktualnego okresu ochronnego danego znaku.

14. Jak szybko można uzyskać lokalne świadectwo ochrony po zgłoszeniu przez WIPO? 

Proces wydania świadectwa zaczyna się po uzyskaniu rejestracji międzynarodowej i może trwać kilka miesięcy.

15. Czy lokalne świadectwo ochrony można wykorzystać do zabezpieczenia kredytu? 

Tak, może być użyte jako dowód na własność znaku przy zabezpieczaniu kredytu, ale realnie tylko w Chinach.

16. Czy lokalne świadectwo ochrony uznawane jest przez inne kraje? 

Nie, jego ważność ogranicza się do terytorium Chin Kontynentalnych.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować