CHINY KONTYNENTALNE

Potrzebuję oceny szans na rejestrację

Badanie szans na rejestracje marki w Chinach

Dobrą praktyką poprzedzającą zgłoszenie znaku do ochrony jest oszacowanie szans na jego rejestrację.

Analiza polega na sprawdzeniu istnienia potencjalnych konfliktów z innymi wcześniej zgłoszonymi znakami oraz możliwość uzyskania ochrony z uwagi na wymogi lokalnego prawa.

Chiny to aktualnie absolutny globalny lider w ilości rejestrowanych znaków towarowych. Każdego roku do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) wpływają miliony wniosków o ochronę, co sprawia, że w popularnych klasach uzyskanie rejestracji dla dwu czy trzysylabowego znaku, o ile jeszcze jest możliwe, jest na prawdę sporym wyzwaniem. Ocena szans na rejestrację przed złożeniem wniosku daje ogólny pogląd na szanse zgłoszenia zakończonego sukcesem. Badanie oczywiście nie jest obowiązkowe, zdecydowanie warto je przeprowadzić.

W trakcie badania ocenia czy w rejestrze znaków, w danej klasie figurują wcześniej zgłoszone takie same lub podobne znaki. Z uwagi na możliwości techniczne weryfikacja dotyczy jego warstwy słownej. Oprócz unikalności, ważne jest również sprawdzenie, czy nie zachodzą przesłanki bezwzględne odmowy udzielenia ochrony. Są to cechy znaku, które z uwagi na literę prawa wykluczają udzielenie mu ochrony. Mogą to być zawarte w znaku nazwy geograficzne, symbole narodowe czy międzynarodowe, które są chronione i nie mogą być wykorzystywane w handlu. Znak nie powinien być również mylący, obraźliwy ani wprowadzać w błąd co do charakteru, jakości czy pochodzenia produktu lub usługi.

Zleć nam ocenę szans na rejestrację. Dobrze wiemy jak to robić.

Strefa szybkiej
wiedzy

Co to jest badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych?

Badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych jest to ocena szans na rejestrację danego znaku z uwagi na: identyczne lub podobne znaki z wcześniejszym pierwszeństwem oraz przesłanki bezwzględne (prawne przeszkody udzielenia znakowi ochrony).

Co to są znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem?

Znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem są to znaki wcześniej zgłoszone i wciąż rozpatrywane pod kątem udzielenia ochrony lub znaki zarejestrowane – posiadające wciąż ważne prawa ochronne.

W jakim języku w Chinach wykonuje się badanie zdolności rejestracyjnej?

Badanie dotyczy znaków pisanych chińskimi znakami oraz literami łacińskim. A to dlatego, że w powszechnym użyciu są znaki chińskie, znaki oryginalne oraz znaki dwujęzyczne.

Czy badanie zdolności rejestracyjnej jest obowiązkowe?

Nie, nie jest to procedura obowiązkowa. Zgłaszający może, ale nie musi zlecić takiego badania.

Czy badanie daje mi 100% gwarancję uzyskania ochrony, jeśli na etapie badania nie zostanie stwierdzone ryzyko odrzucenia.

Nie, żadne badanie nie daje gwarancji sukcesu w rejestracji. To Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA) autonomicznie analizuje zgłoszenie i wydaje werdykt, od którego oczywiście można się odwołać. Jednak doświadczenie pokazuje, że badanie czystości patentowej znaku jest bardzo dobrą praktyką z dużą skutecznością szacowania szansy na finalną rejestrację.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować