CHINY KONTYNENTALNE

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

1.4 mld
populacja
(2022)
70.6%
% populacji w wieku 15-64: 70.6% (2022)
0.43%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
0.43%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
2.99%
WZROST PKB (2022)
$11,449
PKB PER CAPITA (2022)
26%
UDZIAŁ ONLINE
W SPRZEDAŻY
DETALICZNEJ (2023)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Importerów
Firmy usługowe
Deweloperów aplikacji
Sektora IT
Producentów gier
Firmy zlecające OEM, private label
Firmy produkujące i sprzedające w Chinach
Firmy kupujące komponenty pod własną marką (np. opakowania, obudowy)

Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to niezwykle istotna formalność, o którą należy zadbać najlepiej już na etapie planowania inwestycji z chińskimi partnerami i przed faktycznym nawiązaniem współpracy z kontrahentami z Państwa Środka.

Obowiązek ten spoczywa zarówno na zagranicznych firmach eksportujących swoje produkty lub usługi na rynek chiński, jak i importerach, którzy zlecają produkcję fabrykom z Chin. W Trademark Partners wspieramy ambitnych przedsiębiorców w procesie rejestracji znaku towarowego w Chinach, gwarantując w ten sposób skuteczną ochronę ich marki na nowym rynku i umożliwiając bezpieczną ekspansję w wymagającym kierunku chińskim.

Jeśli planujesz rozpoczęcie handlu z chińskimi partnerami, powinieneś wiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Nawet jeśli twoja marka ma ochronę prawną w Polsce czy w Unii Europejskiej, nie oznacza, że otrzymała ją w Chinach. Do momentu kiedy jej nie zarejestrujesz za Wielkim Murem, nie masz praw wyłącznych na tym terytorium ani żadnych narzędzi prawnych do obrony swojej właśności intelektualnej. O rejestracje marki należy wnioskować do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA).

W Chinach obowiązuje zasada pierwszeństwa kto pierwszy ten lepszy. Oznacza ona, że prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym nabywa podmiot, który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o jego rejestrację. To oznacza, że dopóki nie zarejestrujesz znaku towarowego w Chinach jako pierwszy, w świetle tamtejszego prawa nie posiadasz do niego praw ochronnych.

Obowiązku tego powinien dopilnować każdy, kto chce mieć wyłączne prawo do używania swojego logo w Chinach, niezależnie czy kupuje w Chinach pod swoją marką, czy sprzedaje, czy świadczy usługi cyfrowe.

10 lat
Okres ochrony liczony od dnia rejestracji
6-10 miesięcy
Czas trwania procesu rejestracji znaku w Chinach przy braku sprzeciwów i komplikacji.
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Po co rejestrować znak towarowy w Chinach?

Zarejestrowanie znaku towarowego przynosi firmie szereg konkretnych korzyści. Wśród kluczowych można wskazać: prawo wyłączności na wykorzystanie danego znaku na rynku, jednoznaczna identyfikacja oferty przedsiębiorstwa, obrona przed podróbkami. Poza tym zarejestrowana marka buduje profesjonalny obraz firmy, w długim terminie podnosi wartość i firmy i swoją własną. Zarejestrowany znak to podstawa, gdy firma chce rozwijać się poza granicami kraju. Na wielu rynkach, na przykład w Chinach, posiadanie ochrony znaku jest niezbędne do wejścia z produktem w najlepsze kanały dystrybucji.

Kto w Chinach może zgłosić znak do ochrony?

Każda osoba może ubiegać się o ochronę znaku w Chinach. Zarówno osoba prywatna, jak i prawna (firma); chińskie jak i spoza Chin.

Czy moja marka jest dostępna do rejestracji w Chinach? Jak to sprawdzić?

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Chińskiego Urzędu Patentowego (CNIPA). Więcej informacji jak można to sprawdzić znajdziesz pod tym linkiem.

Jak lepiej zgłosić znak do ochrony w Chinach bezpośrednio czy przez WIPO?

Zgłoszenie lokalne jest najszybszym i najpewniejszym sposobem aplikowania o rejestrację marki w Chinach głównie z uwagi na możliwość szybszego uzyskania rejestracji, precyzyjnego dobrania zgłaszanych produktów czy usług wg. standardowej listy przyjętej przez lokalny rząd. Poza tym lokalna procedura kończy się wydaniem lokalnego świadectwa ochronnego, które jest wymagane przy wielu innych procedurach związanych ze znakiem za Wielkim Murem, np. aplikowania o utworzenie oficjalnych kont w chińskich social mediach. Zgłoszenie przez WIPO nie daje wprost takich możliwości. Więcej informacji możesz znaleźć pod tym linkiem.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji znaku towarowego bezpośrednio w Chinach?

Zwykle wymagane są: dowód tożsamości lub angielskie tłumaczenie dokumentu rejestracji firmy, do tego pełnomocnictwo, reprezentacja znaków towarowych (czyli plik graficzny, jeśli chcesz zgłosić znak graficzny lub słowno graficzny) oraz lista towarów/usług. Bardzo przydatny będzie katalog produktów dostępnych pod zgłaszanym znakiem.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy w Chinach można zgłosić markę do ochrony jako osoba prywatna?  

Tak, Chinach możesz zgłosić znak do ochrony na osobę prywatną.

2. Kto może zgłosić znak do ochrony w Chinach? 

Każda osoba może zgłosić znak do ochrony, zarówno prywatna jak i firma.

3. Co daje zgłoszenie znaku do ochrony bezpośrednio w Chinach? 

Zgłaszając lokalnie szybciej dostaniesz rejestrację, dostaniesz poza tym od razu lokalny certyfikat, bardzo przydatny w biznesie. To główne, choć nie jedyne zalety bezpośredniego zgłaszania znaku do ochrony w Państwie Środka.

4. W czym lepszy jest lokalny chiński certyfikat ochrony znaku towarowego? 

Lokalny certyfikat rejestracji znaku towarowego jest niezbędny w większości przypadków do wprowadzenia produktu na najpopularniejsze platformy e-handlu, do otwarcia oficjalnych kanałów komunikacji marki w mediach społecznościowych i do innych procedur związanych ze znakiem np: założenie rejestru granicznego, składanie wniosków o likwidację podróbek lub nieautoryzowanych kont handlowych.

5. Jak wygląda proces rejestracji marki w Chinach? 

Proces rejestracji składa się z kilku kroków: przygotowanie i złożenie wniosku, analiza merytoryczna aplikacji, publikacja zamiaru rejestracji a na końcu wydanie świadectwa ochronnego.

6. Mam działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony w Chinach? 

Oczywiście, że możesz zgłosić swój znak towarowy w Chinach. Jeśli chcesz to zrobić na swoją działalność przygotuj angielski wyciąg z ewidencji działalności gospodarczych.

7. Czy samodzielnie mogę złożyć wniosek online o rejestrację znaku towarowego w Chinach? 

Niestety nie jest to możliwe. Zgłoszenia bezpośrednie może dokonać wyłącznie uprawniony lokalny profesjonalny pełnomocnik mający uprawnienia do takiej czynności, na przykład współpracujący z Trademark Partners.

8. Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji marki w Chinach? 

Zazwyczaj wymagane są dowód tożsamości (jeśli zgłoszenie dotyczy osoby fizycznej) lub angielskie tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych firmy, pełnomocnictwo, reprezentacja znaku (plik graficzny) i lista towarów/usług.

9. Jak długo trwa proces rejestracji marki towarowej w Chinach? 

Chiński urząd rozpatruje wnioski o ochronę znaków szybko. Proces trwa od 6 do 10 miesięcy, w przypadku braku sprzeciwów lub komplikacji. W Trademark Partners w 2023r zarejestrowaliśmy kilka znaków nawet w 5,5 miesiąca.

10. Czy muszę używać moją markę w Chinach przed rejestracją? 

Nie jest to wymagane, możesz nawet zgłosić nową markę do ochrony. Pamiętaj jednak, że marka musi być używana w ciągu trzech lat od rejestracji, inaczej ktoś może ją próbować wygasić.

11. Jakie są koszty rejestracji marki towarowej w Chinach? 

Koszty różnią się od ilości zgłaszanych klas i produktów. Zerknij w nasz cennik.

12. Co to jest "pierwszeństwo w rejestracji" i czy mogę z niego skorzystać w Chinach? 

Jeśli kraj, w którym składany jest wniosek o ochronę znaku, jest sygnatariuszem Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej (np. Chiny), składając wniosek o ochronę znaku na jego terytorium, można skorzystać z prawa pierwszeństwa.

Prawo to umożliwia traktowanie zgłoszenia jako złożonego w dniu pierwszego zgłoszenia tego znaku do ochrony w innym kraju członkowskim. Korzystanie z tego prawa jest możliwe wyłącznie dla zgłoszeń złożonych nie później niż 6 miesięcy po pierwszym zgłoszeniu.

Dla przykładu, jeśli dany znak został zgłoszony do ochrony po raz pierwszy w którymkolwiek kraju członkowskim np. 01.02.2023 roku, to okres pierwszeństwa do zgłoszenia tego samego znaku w innym kraju kończy się 31.08.2023 roku.

Zaletą korzystania z prawa pierwszeństwa jest możliwość szybkiego i efektywnego rejestrowania znaków w wielu krajach, co znacznie redukuje ryzyko działania naśladowców, którzy mogliby zgłaszać ten sam znak w innych regionach, blokując firmie bezproblemową rejestrację międzynarodową.

Zgłaszanie w opisanym trybie, wiąże się z dodatkowymi opłatami.

13. Czy mogę zarejestrować w Chinach kilka wariantów mojej marki jako jedną aplikację? 

Każdy wariant marki wymaga osobnej aplikacji. Jeśli różnice pomiędzy wariantami są nieistotnie, nie ma potrzeby dodatkowych zgłoszeń.

14. Czy mogę rozszerzyć istniejącą rejestrację w Chinach o nowe produkty lub usługi? 

Nie ma takiej możliwości. Konieczne będzie nowe zgłoszenie, najlepiej obejmujące istniejące i nowe produkty/usługi. Choć w niektórych przypadkach, lepiej będzie zrobić zgłoszenie wyłącznie z nowymi danymi. Daj nam znać, chętnie doradzimy.

15. Czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w innych krajach? 

Rejestracja w Chinach jest ważna tylko na terenie Chin kontynentalnych.

16. Czy rejestracja marki w Hongkongu, Macau czy na Tajwanie jest równoznaczna z rejestracją w Chinach kontynentalnych? 

Nie, Hongkong, Macau czy Tajwan mają oddzielny system prawny i rejestracji znaków towarowych. W Chinach kontynentalnych musisz zgłosić znak do ochrony osobno.

17. Czy rejestracja domeny internetowej zapewnia ochronę marki w Chinach? 

Rejestracja domeny nie zastępuje rejestracji marki towarowej i nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony.

18. Czy istnieje system międzynarodowej rejestracji, który obejmuje Chiny? 

Tak, Chiny są członkiem Porozumienia Madryckiego i Protokołu Madryckiego. Zgłaszanie znaku w Chinach poprzez instytucje międzynarodowe ma swoje wady. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

19. Jak mogę sprawdzić, czy moja marka lub jej podobna jest już zarejestrowana w Chinach? 

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Chińskiego Urzędu Patentowego (CNIPA). Więcej możesz poczytać pod tym linkiem.

21. Jaki znak lepiej zastrzec w Chinach – słowny czy słowno-graficzny? 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Rejestracja znaku słownego ma swoje zalety jaką na przykład jest możliwość stosowania różnych form graficznych znaku. Z kolei ochrona znaku słowno – graficznego daje taką korzyść, że jest on chroniony nie tylko w warstwie słownej ale też graficznej. Napisaliśmy o tym ciekawy wpis, który polecamy.

22. Czy mogę zarejestrować kształt lub kolor jako markę w Chinach? 

Tak, Chiny akceptują rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych, w tym kształtów, kolorów czy nawet dźwięków.

23. Czy mogę zarejestrować dźwięk jako markę towarową w Chinach? 

Tak, Chiny pozwalają na rejestrację znaków dźwiękowych, jeśli spełniają one określone wymagania.

24. Czy rejestracja marki zapewnia ochronę przed podróbkami? 

Tak, ale egzekwowanie ochrony w Chinach wymaga posiadania chińskiego świadectwa rejestracji znaku, czujności, lokalnego wsparcia i na pewno szybkości w podejmowaniu działań prawnych.

25. Jakie są konsekwencje niezarejestrowania marki w Chinach? 

Bez rejestracji, możesz nie móc sprzedawać produktów w najpopularniejszych kanałach handlowych, możesz nie móc zablokować produkcji i handlu podróbkami. Trudniej jest generalnie chronić i egzekwować prawa do marki. A jeśli ktoś zarejestrował taką samą markę jak twoja w danej kategorii produktów czy usług, nie będziesz mieć możliwości robienia biznesu w Chinach ze swoją marką.

26. Czy mogę zarejestrować hasło reklamowe jako markę w Chinach? 

Tak, hasła reklamowe można zarejestrować jako marki, jeśli są wyróżniające i nie opisują bezpośrednio towaru lub usługi, np producent wody nie zarejestrowałby znaku “Jedyna zdrowa woda”. W tym przypadku jego woda nie jest jedyną na rynku i nie można stwierdzić czy ani czy woda jako taka jest zdrowa, czyli dostarczająca zdrowie do organizmu (nie ma na to dowodów naukowych) ani nawet tego czy akurat jego woda jest zdrowsza niż inne na rynku czy tak samo. A zatem skoro nie można stwierdzić prawdziwości tej tezy, nie można dopuścić do rejestracji takiego znaku towarowego.

27. Czy proces rejestracji różni się dla marki usługowej i towarowej? 

Proces rejestracji jest podobny, ale należy określić, czy marka dotyczy towarów czy usług. Robi się to poprzez dobór odpowiedniej klasy, w której zgłaszana jest marka.

28. Czy mogę zarejestrować markę w języku angielskim w Chinach? 

Tak, ale z wielu powodów zaleca się również rejestrację chińskiego odpowiednika twoje marki. Jest ich wiele. Sporo informacji znajdziesz pod tym linkiem.

29. Czy w Chinach konieczne jest posiadanie chińskiej wersji marki? 

Nie ma takiej konieczności, ale jest to wysoce rekomendowane. Dla Chińczyków to znaki chińskie są naturalną formą codziennej komunikacji. Tak łatwiej zapamiętują, nawet jeśli znają język angielski. A przecież nie wszyscy go znają.

30. Co się stanie, jeśli ktoś wcześniej zgłosił taką samą markę do ochrony w Chinach? 

Zgłaszając markę o takim samym brzmieniu jak inna, wcześniej zgłoszona do ochrony w danej kategorii, możesz się spodziewać odmowy rejestracji. Lepiej sprawdź sytuację zanim złożysz wniosek o ochronę.

31. Dostałem odmowę rejestracji marki w Chinach. Co mam robić? 

Możesz się odwołać, ale masz na to określony czas. Będziesz potrzebować wsparcia by przygotować odpowiednią argumentację. Samodzielnie sobie nie poradzisz. Daj nam znać, rozeznamy sytuację i możliwość dalszego działania. A w międzyczasie zapoznaj się z szerszym opisem co można zrobić w przypadku odmowy. A w międzyczasie sprawdź ten link, znajduje się tam sporo informacji dodatkowych.

32. Ktoś próbuje zarejestrować moją markę w Chinach? Co mam robić? 

Na pewnym etapie możesz zgłosić sprzeciw. By to zrobić będziesz potrzebować działać przez pełnomocnika. Daj nam znać, rozeznamy sytuację i możliwość dalszego działania.

33. Jakie działania mogę podjąć, jeśli ktoś narusza moją markę w Chinach? 

Można dochodzić swoich praw na drodze sądowej lub przez administracyjne środki egzekwowania prawa. Daj nam znać, rozeznamy sytuację i możliwość dalszego działania.

35. Jak długo jest ważna rejestracja znaku w Chinach? 

Rejestracja (ochrona prawna) marki w Chinach jest ważna 10 lat, licząc od dnia rejestracji.

36. Jak mogę odnowić swoją markę towarową w Chinach? 

Markę można odnowić co dziesięć lat. Wniosek o przełożenie okresu ochrony znaku towarowego w Chinach na koleiny okres powinien być złożony nie wcześniej niż na rok ale nie później niż na 6 miesięcy przed końcem bieżącego okresu ochrony. Będziesz potrzebować wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Daj nam znać, chętnie pomożemy.

 

 

37. Jak Trademark Partners może mi pomóc w imporcie towarów z Chin? 

Nasza pomoc może być dwojakiego rodzaju. W kwestii znaku towarowego możemy sprawdzić czy kupując z Chin pod swoją marką (czyli produkty OEM lub private label) naruszysz prawa do czyjeś marki. Jeśli chodzi o sam import oferujemy pomoc w znalezieniu, sprawdzeniu wiarygodności dostawców oraz nawiązaniu z nimi relacji handlowych.

38. W jakim języku sporządzany jest certyfikat ochrony znaku towarowego w Chinach? 

Certyfikat potwierdzający rejestrację znaku towarowego w Chinach sporządzany jest wyłącznie w języku chińskim.

39. Jakie dane zawiera certyfikat ochrony znaku towarowego w Chinach? 

Certyfikat zawiera następujące informacje: numer rejestru, wizerunek chronionego znaku, nazwę i adres podmiotu uprawnionego (podmiotu, na który zarejestrowany jest znak), klasę, w której posiada prawa ochronne, listę chronionych produktów lub usług oraz okres ochrony.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować