Trademark Partners | 1 lutego, 2023 | Czas czytania: 3 minuty

Co lepiej zastrzec w Chinach – znak towarowy słowny czy słowno-graficzny?

Zgodnie z chińskim prawem ds. znaków towarowych w Państwie Środka ochronie podlegają między innymi znaki: słowny, graficzny lub znak słowno graficzny. Wbrew pozorom decyzja, w jakiej wersji zgłaszać znak nie jest taka prosta i wymaga analizy. Perfekcyjną sytuacją jest, gdy zgłoszenie znaku towarowego do ochrony w Chinach poprzedza badanie czystości patentowej znaku. Badanie to, to nic innego jak sprawdzenie, czy ochrona danego znaku jest w ogóle możliwa z uwagi na inne wcześniejsze zgłoszenia. Jeśli potrzebujesz takiego badania specjaliści z Trademark Partners są do Twojej dyspozycji.

Co to jest znak słowno graficzny?

Znak słowno graficzny jest to znak, w którym występują elementy graficzne oraz słowne znaku. Zwróć uwagę na znak Trademark Partners – jest to typowy znak słowno graficzny, w którym elementem graficznym jest skrzydlaty lew. Warstwę słowną stanowią słowa „Trademark Partners www.trademark.partners„.

Czym różni się znak towarowy słowny od słowno-graficznego?

Znak towarowy słowny różni się od słowno-graficznego brakiem elementu graficznego. W takim przypadku istotą znaku jest zapis słowny zapisany typowymi czcionkami, które same w sobie nie stanowią unikalnego elementu odróżniającego. Gdyby nasze oznaczenie nie zawierało wizerunku lwa, wówczas słowa „Trademark Partners www.trademark.partners” były to klasyczny słowny znak towarowy.

Czy znak towarowy graficzny również podlega ochronie?

Znak towarowy graficzny to także forma znaku, którą można zgłaszać do ochrony, również w Chinach. Weźmy ponownie nasz znak graficzny jako przykład. Gdyby charakterystyczny skrzydlaty lew stanowił całość znaku Trademark Partners, wówczas byłby to znak graficzny. W takiem sytuacji podlegałby on zgłoszeniu na tych samych zasadach jak znak słowno graficzny lub słowny.

Jaki znak zgłaszać do ochrony w Chinach? Znak towarowy słowny a słowno graficzny

Chińskie prawo dopuszcza możliwość rejestracji znaku towarowego słownego, graficznego i słowno graficznego. Posiadanie praw ochronnych na znak słowno graficzny daje oczywiście najpełniejszą ochronę. I dlatego najlepiej jest zgłaszać znak w tej formie. Jednak czasem lepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o ochronę znaku słownego zamiast słowno graficznego.

Jeżeli twój znak w formie graficznej nie ma wystarczającej zdolności odróżniającej, innymi słowy nie jest na tyle unikalny i nie stanowi wyjątkowej formy graficznej, która czyniłaby go wyróżniającego od innych znaków, urząd może wydać odmowę rejestracji znaku towarowego. Wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie do ochrony jedynie znaku słownego.

Chiński Urząd Patentowy rozpatrując wnioski o ochronę znaków towarowych stara się zapobiegać zmyleniu klienta. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której klient mógłby zostać wprowadzony w błąd, co do pochodzenia czy autentyczności danej marki.

Ponownie weźmy jako przykład znak Trademark Partners. Jeśli inna firma zgłosiłaby znak, w którym skrzydlaty lew był w innych kolorach i dodatkowo na przykład posiadał koronę, to niezależnie od transkrypcji części tekstowej znaku, oba oznaczenia wzbudzałyby wątpliwości co do autentyczności i pochodzenia obu znaków. Co więcej, gdyby firma również działała w obszarze obsługi znaków towarowych, to taka próba rejestracji najpewniej spotkałaby się z odmową ze strony urzędu.

Czy można nie uzyskać zgody Chińskiego Urzędu Patentowego na rejestrację znaku towarowego?

Jest jeszcze jeden aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Zgłaszając znak w formie słowno-graficznej urząd analizuje go pod kątem podobieństwa zarówno w aspekcie słownym, jak i graficznym. Innymi słowy, może zdarzyć się sytuacja, gdy wniosek o rejestracje zakończy się niepowodzeniem, ponieważ urząd uzna graficzną reprezentację znaku za podobną do innego. Może oczywiście być odwrotnie i przyczyna odmowy może leżeć w podobnym brzmieniu lub zapisie znaku słownego.

Każdy urząd rozpatruje decyzje autonomicznie, bazując na aktualnym stanie bazy danych znaków towarowych. Werdyktu urzędu nie da się przewidzieć, ale należy maksymalizować szanse na uzyskanie ochrony poprzez dobrą analizę przed zgłoszeniem. Specjaliści Trademark Partners mają wystarczająco dużo doświadczenia, żeby dobrze doradzić w tym zakresie. Jeśli tylko potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Huawei wchodzi w chińską motoryzację pod inną marką

Czemu AITO a nie HUAWEI? Skąd nagle takie oświadczenie?  I jak do sprawy odniósł się założyciel Huawei, Ren Zhengfei.

Wyrok Chińskiego sądu w ciekawym procesie o znak towarowy dotyczący randek

Randka randce nierówna, orzekł chiński sąd oceniając spór o znak towarowy

W Chinach odbył się proces sądowy związany z ciekawym znakiem towarowym. Chodzi o popularny chiński zwrot odnoszący się do randek. Sprawdź kto i dlaczego złożył pozew oraz jaki był werdykt sądu na naszym blogu.

odzyskanie prawa do nazwy zespołu

Tajwańscy muzycy z Sodagreen w końcu z prawami do nazwy bandu

Jak przebiegała historia rejestracja znaku towarowego tajwańskich muzyków z Sodagreen? Z czego wynikały problemy i jak zostały rozwiązane?