Co lepiej zastrzec w Chinach – znak towarowy słowny czy słowno-graficzny?

Zgodnie z chińskim prawem ds. znaków towarowych w Państwie Środka ochronie podlegają między innymi znaki: słowny, graficzny lub słowno-graficzny. Wbrew pozorom decyzja, w jakiej wersji zgłaszać znak, nie jest taka prosta i wymaga analizy. Sprawdź, na czym polega różnica między logo a znakiem towarowym oraz dowiedz się, w jaki sposób przemyślana strategia ułatwia proces rejestracji znaku!

Znak towarowy a marka produktu

Na samym początku, aby lepiej zrozumieć różnicę między oba terminami, warto wyjaśnić, czym jest znak towarowy. Ujmując najprościej, znak może przybrać formę symbolu (np. w formie logo), frazy (może być nią nazwa firmy), kombinacji tych dwóch elementów, a nawet melodii. Ogólnie stanowi formę oznaczenia, która pozwala na identyfikację towarów i usług danego przedsiębiorcy. Każdy producent dąży do tego, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Z tego powodu ważna jest prawna ochrona marki produktu poprzez zastrzeżenie znaku towarowego. Dany podmiot zyskuje wówczas wyłączne prawo do korzystania z zarejestrowanego wcześniej znaku. Jednym z najciekawszych przykładów budowania od podstaw wizerunku jest przypadek firmy DeRUCCI. Poznaj bliżej historię wprowadzenia marki na chiński rynek – czytaj więcej!

Funkcje znaków towarowych w Chinach

Znak towarowy nie tylko pozwala na konsekwentne budowanie wizerunku w Chinach, ale i pełni szereg innych funkcji. Rejestracja marki, a następnie zgłoszenie tego faktu organom celnym (GACC) zapobiegnie importowaniu lub eksportowaniu podrobionych produktów. Uzyskanie wydanego lokalnie chińskiego świadectwa ochronnego na znak towarowy pozwala zarówno na szybkie wszczęcie całej procedury administracyjnej wynikającej z naruszenia znaku, jak i sprawny kontakt z tamtejszymi urzędami. Co więcej – umożliwia również prowadzenie handlu internetowego w przypadku firm działających globalnie. Ochrona prawna towarów lub usług pod daną marką jest bardzo ważna dla identyfikacji danego producenta. Warto zadbać o nią wcześniej, zwłaszcza że w Chinach obowiązuje zasada pierwszeństwa. Jeśli masz w planach wejście na tamtejszy rynek, zarejestruj swoją markę, zanim ktoś Cię ubiegnie – proces odzyskiwania praw do znaku może okazać się nie tylko czasochłonny, ale i kosztowny.

Co to jest znak słowno-graficzny?

Trademark Partners logo

W skład znaku słowno-graficznego wchodzą elementy słowne i graficzne, najczęściej w formie nazwy i logo. Zwróć uwagę na znak Trademark Partners – to typowy znak słowno-graficzny, w którym elementem graficznym jest skrzydlaty lew. Warstwę słowną stanowią słowa „Trademark Partners www.trademark.partners„.

Czym różni się znak towarowy słowny od słowno-graficznego?

Istnieje kilka rodzajów znaków towarowych, w tym np. słowny, który różni się od słowno-graficznego brakiem elementu graficznego. W takim przypadku istotą znaku jest zapis słowny w postaci typowych fontów, które same w sobie nie stanowią unikalnego elementu odróżniającego. Gdyby nasze oznaczenie nie zawierało wizerunku lwa, wówczas słowa „Trademark Partners www.trademark.partners” stanowiłby klasyczny słowny znak towarowy.

Czy znak towarowy graficzny również podlega ochronie?

Logo Trademark Partners

Znak towarowy graficzny to także forma znaku, którą można zgłaszać do ochrony, również w Chinach. Weźmy ponownie nasz znak graficzny jako przykład. Gdyby charakterystyczny skrzydlaty lew stanowił całość znaku Trademark Partners, wówczas byłby to znak graficzny. W takiej sytuacji podlegałby on zgłoszeniu na tych samych zasadach jak znak słowno-graficzny lub słowny.

Znak towarowy a logo firmy – różnice

Pojęcie znaku towarowego bywa często zamiennie używane z logo. Istnieje między nimi jednak pewna różnica. Pierwszy – jak już zostało to podkreślone wcześniej – odnosi się do oznaczenia, które pozwala na zidentyfikowanie producenta konkretnych towarów lub usług i jest prawnie chroniony na danym terytorium, a drugi stanowi graficzną reprezentację marki. W konsekwencji logo Twojej firmy nie musi być znakiem towarowym, ale może wchodzić w jego skład. Nie jest jednak wymagane, aby zarejestrować znak. Innymi słowy logo może być zarejestrowane jako znak towarowy, a ten – jeśli jest zarejestrowany – pozostaje chroniony przez prawo.

Jaki znak zgłaszać do ochrony w Chinach? Znak towarowy słowny a słowno-graficzny

Chińskie prawo dopuszcza możliwość rejestracji znaku towarowego słownego, graficznego i słowno-graficznego. Posiadanie praw ochronnych na znak słowno-graficzny daje oczywiście najpełniejsze zabezpieczenie. Z tego powodu najlepiej jest zgłaszać znak w tej formie. Czasem jednak lepsze rozwiązanie stanowi złożenie wniosku o ochronę znaku słownego zamiast słowno-graficznego.

Logo jako znak towarowy – badanie czystości patentowej

Do czynienia z perfekcyjną sytuacją mamy wtedy, gdy zgłoszenie znaku towarowego do ochrony w Chinach poprzedza badanie czystości patentowej znaku, które polega na sprawdzeniu, czy ochrona danego znaku jest w ogóle możliwa z uwagi na inne wcześniejsze zgłoszenia. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz takiego badania lub rady niezbędnej, aby zarejestrować znak towarowy, specjaliści z Trademark Partners są do Twojej dyspozycji. Skorzystanie z pomocy doświadczonych ekspertów pozwoli Ci zaoszczędzić czas – ich wiedza sprawi, że cały proces nie tylko przebiegnie sprawnie, ale i okaże się efektywny, a Ty unikniesz tym samym błędów, które często popełniają osoby działające na własną rękę bez znajomości prawnych aspektów ochrony patentów.

Dlaczego zastrzeżenie znaku towarowego w Chinach jest problematyczne?

Jeżeli Twój znak w formie graficznej nie ma wystarczającej zdolności odróżniającej, czyli nie stanowi wyjątkowej formy graficznej, która czyniłaby go unikalnym na tle innych znaków, urząd może wydać odmowę rejestracji znaku towarowego. Wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie do ochrony jedynie znaku słownego.

Chiński Urząd Patentowy rozpatrując wnioski o ochronę znaków towarowych, stara się zapobiegać zmyleniu klienta. W praktyce oznacza to uniknięcie sytuacji, w której ktoś mógłby zostać wprowadzony w błąd w kwestii pochodzenia czy autentyczności danej marki.

Ponownie weźmy jako przykład Trademark Partners. Jeśli inna firma zgłosiłaby znak, w którym skrzydlaty lew byłby w innych kolorach i dodatkowo na przykład posiadałby koronę, to niezależnie od transkrypcji części tekstowej znaku, oba oznaczenia budziłby wątpliwości co do pochodzenia i autentyczności obu znaków. Co więcej, gdyby firma również oferowała usługi w obszarze znaków towarowych, to taka próba rejestracji najpewniej spotkałaby się z odmową ze strony urzędu.

Czy można nie uzyskać zgody Chińskiego Urzędu Patentowego na rejestrację znaku towarowego?

Jest jeszcze jeden aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Zgłaszając znak w formie słowno-graficznej urząd analizuje go pod kątem podobieństwa zarówno w aspekcie słownym, jak i graficznym. Oznacza to, że może zdarzyć się sytuacja, gdy wniosek o rejestracje zakończy się niepowodzeniem, ponieważ urząd uzna graficzną reprezentację znaku za zbyt zbliżoną do innego. Analogicznie, podobne brzmienie lub zapis również stanowią podstawę do odmowy.

Każdy urząd rozpatruje decyzje autonomicznie, bazując na aktualnym stanie bazy danych znaków towarowych. Werdyktu urzędu nie da się przewidzieć, ale należy maksymalizować szanse na uzyskanie ochrony poprzez dobrą analizę przed zgłoszeniem. Specjaliści Trademark Partners mają wystarczająco dużo doświadczenia, żeby skutecznie doradzić w tym zakresie. Jeśli tylko potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także