Co obejmuje naruszenie praw do znaku towarowego w Chinach?

W Chinach funkcjonuje system dający pierwszeństwo rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji osobie, która jako pierwsza złoży stosowny wniosek do tamtejszego urzędu patentowego. To sprawia, że wiele zagranicznych firm wciąż wpada w pułapkę niezarejestrowania praw do swojego znaku odpowiednio wcześnie, blokując sobie jednocześnie możliwość swobodnego prowadzenia interesów za Wielkim Murem. Nadal zdarzają się bowiem przypadki, że znak towarowy danego przedsiębiorstwa został już przyznany chińskiej firmie, która nierzadko dokonuje rejestracji z bezpośrednim zamiarem odsprzedania go zagranicznej marce po zawyżonej cenie. Tego rodzaju taktyczne rejestracje stanowią problem, z którym boryka się wiele europejskich firm chcących rozpocząć biznes w Chinach. Naruszenie znaku towarowego znacząco ogranicza działanie zagranicznej firmy, narażając ją na niebagatelne straty finansowe i żmudny proces odzyskiwania praw do znaku.

Rejestracja marki w Chinach - usługa Trademark Partners

 

Co grozi za naruszenie znaku towarowego i jak skutecznie walczyć o prawa ochronne do własnej marki w Państwie Środka? Specjaliści z Trademark Partners zadbają o Twoje interesy w Chinach i pomogą ustrzec się przed problemami związanymi z naruszeniem znaku towarowego.

Na czym polega naruszenie prawa do znaku towarowego?

Naruszenie prawa do znaku towarowego w Chinach można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • naruszenie dokonane przed formalnym zgłoszeniem znaku w chińskim urzędzie, np. rejestracja w złej wierze czy tzw. trolling znaków towarowych;

  • naruszenie praw ochronnych do już zarejestrowanego znaku towarowego, np. sprzedaż tzw. podróbek, czyli produktów będących cudzą własnością i opatrzonych znakiem towarowym identycznym lub podobnym do znaku prawowitego właściciela

Taktyczne rejestracje znaków towarowych w Chinach postrzegane są jako tzw. rejestracje w złej wierze. Stanowią one poważne zagrożenie dla europejskich firm planujących ekspansję na rynek chiński. Naruszenie praw do znaku towarowego może skutkować utratą swobody działania zagranicznego przedsiębiorstwa, uniemożliwiając mu tym samym wejście na rynek czy nawet sprowadzanie towarów z Chin. Osoba, która dokonała rejestracji znaku towarowego, jest bowiem w stanie zatrzymać odprawę celną produktów opatrzonych tym logo w chińskich urzędach celnych.

Problemy wynikające ze spóźnionej decyzji o rejestracji znaku w Chinach dotykają nawet duże, powszechnie cenione firmy, które równie często padają ofiarą naruszenia znaku towarowego. Przykładem jest choćby marka Apple, którego w rejestracji marki IPHONE w pewnych klasach wyprzedził chiński producent galanterii skórzanej, w tym pokrowców dla iPhone. Innym przykładem może być rejestracja marki przez firmę Tesla, o czym piszemy na naszym blogu. Aby wyeliminować ryzyko takich sytuacji, warto rozpocząć proces rejestracji znaku towarowego w odpowiednich klasach i podklasach możliwie najwcześniej – najlepiej na kilka lat przed planowanym wprowadzeniem towarów na rynek.

Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie

Zgodnie z chińską literą prawa właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo go sprzedać. W Chinach funkcjonuje nawet specjalna platforma internetowa dedykowana wprost sprzedaży znaków towarowych. Jest ona powiązana z Chińską Giełdą Technologiczną i została zatwierdzona przez Radę Państwa. Warto jednak zaznaczyć, że o ile sprzedaż znaków towarowych w Chinach jest legalna, o tyle problem pojawia się, gdy sprzedaż ta dotyczy marki, która została przejęta od jej pierwotnego właściciela. Możliwe drogi postępowania w takich przypadkach reguluje chińska ustawa o znakach towarowych, zgodnie z którą w sytuacji, gdy doszło do naruszenia znaku towarowego w Internecie, pierwotny właściciel znaku towarowego może wszcząć postępowanie dążące do jego unieważnienia.

Co grozi za naruszenie znaku towarowego w Chinach?

Nowe przepisy wprowadzone w Chinach zwiększyły kary za naruszenie znaku towarowego. Na ich mocy właścicielowi marki przysługuje prawo do zażądania zniszczenia towarów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym, a także materiałów i narzędzi używanych do produkcji tych towarów.

W sytuacji naruszenia prawa do znaku towarowego można skorzystać z kilku ścieżek prawnych, za którymi idą określone środki prawne:

  • droga administracyjna, czyli wniesienie skargi do lokalnego urzędu ds. regulacji rynku, które może skutkować konfiskatą i zniszczeniem towarów oraz nałożeniem grzywny w max. wysokości 250 tys. RMB;

  • postępowanie cywilne, czyli wniesienie pozwu o naruszenie znaku towarowego, czego konsekwencją może być wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego, konfiskata i zniszczenie towarów oraz sprzętu użytego do produkcji i/lub zasądzenie odszkodowania;

  • postępowanie przed organami celnymi, czyli wystosowanie odpowiedniego zgłoszenia organom celnym w celu zablokowania eksportu lub importu podrobionych towarów; służby celne mają wówczas prawo do zatrzymania i zniszczenia podrobionych towarów;

  • postępowanie karne zapoczątkowane złożeniem wniosku do prokuratury, w wyniku postępowania karnego sąd może skazać winnych na karę więzienia do lat 7 oraz grzywnę.

Chiny – gdzie zgłosić naruszenie znaku towarowego?

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji zamiaru rejestracji znaku towarowego w biuletynie urzędowym firmie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do chińskiego urzędu. Sprzeciw zostanie uznany za zasadny jedynie wówczas, gdy pierwotny właściciel marki wykaże przed urzędem, że udzielenie ochrony danemu znakowi naruszy jego. Natomiast w sytuacji, gdy został już zarejestrowany, firma może próbować unieważnić dany znak towarowy, odwołując się do przesłanek takich jak: oszustwo, rejestracja w złej wierze czy naruszenie wcześniejszego prawa. W określonych przypadkach możliwe jest również wszczęcie postępowania wygaszania, np. w sytuacji, gdy znak towarowy był nieużywany przez minione trzy lata.

Warto wiedzieć, że najszybszym sposobem na odzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego często okazuje się podjęcie rozmów z osobą, która dokonała zgłoszenia. Negocjacje mogą okazać się okazją do zgromadzenia potrzebnych dowodów, dlatego najlepiej prowadzić je z udziałem profesjonalnego pośrednika.

Jak chronić znak towarowy przed naruszeniem?

Najskuteczniejszą ochroną przed naruszeniem znaku towarowego jest dokonanie jego rejestracji jeszcze przed rozpoczęciem działalności na rynku chińskim. Dobrą praktyką pozwalająca zminimalizować ryzyko niepożądanych działań strony chińskiej jest także bieżące monitorowanie rynku i rejestrów znaków towarowych w Chinach, dzięki czemu możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych naruszeń. W Trademark Partners działamy lokalnie na miejscu w Chinach, dlatego jesteśmy w stanie działać szybko i skutecznie.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także