Czy chiński certyfikat rejestracji marki jest też ważny na Tajwanie?

Mimo, że Tajwan nie posiada zbyt wielu bogactw naturalnych, ugruntował sobie pozycję wysoko wykwalifikowanej technologicznie gospodarki. PKB per capita Tajwanu za 2023 rok (w cenach bieżących) wynosi 32,3 tysiąca dolarów. Dla porównania w tym samym okresie czasu Polska zanotowała wynik 22,4 tysiąca dolarów (dane wg. Międzynarodowego Funduszu Monetarnego). Mieszkańcy tej wyspy, posługujący się na codzień tradycyjnym językiem chińskim, to dla firm z całego świata cenni konsumenci. Całość sprawia od dekad, że międzynarodowy biznes chętnie współpracuje z tajwańskimi firmami. Czy to kupując pod swoją marką m.in. elektronikę, czy sprzedając produkty pod swoją międzynarodową marką.

Rejestracja znaku towarowego na Tajwanie

Niezależnie od przyjętego modelu biznesu do uregulowania pozostaje kwestia ochrony znaku towarowego. I właśnie w kontekście Tajwanu, pojawiają się wątpliwości, gdzie znak powinien być zarejestrowany? Czy świadectwo rejestracji znaku w Chinach kontynentalnych jest dokumentem potwierdzającym ochronę na Tajwanie?

Odpowiedź brzmi: nie, chiński certyfikat rejestracji znaku towarowego w Chinach nie stanowi potwierdzenia praw ochronnych na Tajwanie. Tajwan i Chiny kontynentalne stanowią osobne jurysdykcje prawna w odniesieniu do znaków towarowych. Oznacza to, że na Tajwanie obowiązuje odrębne prawo w własności intelektualnej. Sam proces rejestracji, nieznacznie, ale jednak w pewnym szczególe różni się od procesu udzielania ochrony znakowi w Chinach. A konkretnie – na Tajwanie proces prezentuje się następująco: po zgłoszeniu i rozpatrzeniu wniosku, w przypadku braku odmowy, następuje rejestracja znaku. I dopiero potem znak jest publikowany, czyli informacja o rejestracji jest dostępna dla każdego.

Publikacja jest początkiem tzw. okresu sprzeciwowego, w którym zainteresowana strona może zgłosić protest. Z kolei w Chinach jest odwrotnie – dopiero po upłynięciu czasu, w którym można zgłaszać sprzeciw następuje rejestracja znaku towarowego, oczywiście wtedy, gdy nie zgłoszono sprzeciwu.

Czy na Tajwanie trzeba mieć chińską wersję marki?

Jednak, mimo tych różnic, istnieje jedno bardzo ważne podobieństwo. Jest nim fakt powszechnego posługiwania się znakami w transkrypcji chińskiej. Chiński jest językiem urzędowym w Chinach kontynentalnych oraz na Tajwanie, przy czym w pierwszym przypadku mówimy o języku uproszczonym, w drugim o tradycyjnym. Oba języki są do siebie podobne, bo wywodzą się z tej samej tradycji kaligraficznej i literackiej. Dlatego też zagraniczne marki bardzo często opracowują chińskie odpowiedniki, żeby skuteczniej komunikować się z lokalnymi konsumentami, a także umożliwić firmom pełniejszą ochronę znaków. Dodać trzeba, że prawo nie wymaga posługiwania się chińską wersją marki, ani nie zabrania posługiwania się znakiem w zapisie łacińskim.

Podsumowując, na Tajwanie obowiązują inne regulacje prawne zakresie znaków towarowych, stąd istnieje potrzeba zgłoszenia znaku lokalnie, niezależnie od zgłoszenia znaku w Chinach kontynentalnych. Najefektywniejszą metodą jest nawiązanie współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem takim jak Trademark Partners, by zgłosić wniosek o ochronę do Taiwan Intellectual Property Office (TIPO). Dodatkowo warto rozważyć skomponowanie chińskiego odpowiednika swojej marki, by lepiej dotrzeć do świadomości tajwańskich konsumentów.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także