Czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w Makau i w Hongkongu?

Trwający kilka dekad spektakularny wzrost gospodarczy w Chinach nie umknął uwadze tysiącom ekspansywnych firm. Jedne przenosiły produkcję w ten tańszy wówczas region świata. Inni uruchamiali projekty eksportu za Wielki Mur. Są też firmy o najszerszym spojrzeniu na Azję, które dostrzegły Chinach przyczółek dalszej ekspansji azjatyckiej.

Niezależnie od scenariusza, powodzenie stabilnego, długoterminowego biznesu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania organizacji do prowadzenia interesów w Chinach. Rejestracja znaków znaków towarowych to jedno z pierwszym zadań poprzedzających biznes z Chińczykami. Dość często pojawiają się pytania czy:

czy rejestracja znaku towarowego w Chinach oznacza też automatycznie jego ochronę w Makau i w Hongkongu ?

Oddzielne jurysdykcje prawne Makau i Hongkong’u

W kontekście ochrony znaków towarowych Chiny kontynentalne, Makau oraz Hongkong stanowią osobne jurysdykcje. Oznacza to, że każde z tych terytoriów stanowi przyjął własny system prawny i regulacje dotyczące własności intelektualnej, choć oczywiście co do samej idei są one podobne. W Chinach ochrona właśności intelektualnej to zadanie Krajowej Administracji Własności Intelektualnej (CNIPA – China Intellectual Property Administration).

W przypadku dużo mniejszych obszarów Makau i Hongkongu za ochronę własności intelektualnej odpowiadają dedykowane departamenty przynależne do odpowiedników ministerstw rozwoju gospodarczego. Są to odpowiednio: Directorate for Economic and Technological Development (DSEDT) oraz Hong Kong Intellectual Property Department (HKIPD).

Czy ochrona prawna znaku towarowego w Chinach jest ważna w Makau i Hongkongu?

Chiny zaadoptowały model „jeden kraj, dwa systemy” w odniesieniu do Makau i Hongkongu. Polega on na istnieniu różnych systemów prawnych w ramach jednego organizmu państwowego. A zatem prawa ochronne nabyte w Chinach kontynentalnych nie obowiązują na tych terytoriach. Chcąc zapewnić ochronę marki w tych dwóch specjalnych regionach, należy złożyć osobne wnioski o ochronę. Przy czym w przypadku sporów prawnych, ochrona prawa znaku w Chinach kontynentalnych, może okazać się istotnym elementem strategii walki, np. o odzyskiwanie praw do znaku na terytorium któregoś z omawianych specjalnych regionów administracyjnych. Ale sama w sobie nie stanowi rejestracji i praw wyłączność używania znaku na żadnym z nich.

Rejestracja marki w Hongkongu. Czy jest konieczna, żeby móc sprzedawać do Chin?

Firmy uruchamiające handel online w formule cross border powinny wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, często pomijany w planowaniu ochrony znaków. Chodzi o formułę handlu internetowego cross-border w Chinach (tak, tu nie ma błędu, chodzi o Chiny kontynentalne). Formuła ta pozwala firmom ulokowanym za granicą sprzedawać produkty detaliczne wprost chińskiemu konsumentowi (więcej o tym modelu handlu można znaleźć tutaj). Za dostawę odpowiada chińska firma kurierska. Pobiera produkt z magazynu w strefie transgranicznej, przekazując konsumentowi zazwyczaj w ciągu jednego dnia. Najciekawsze jest to, że w tym modelu, Hongkong jest traktowany jako „zagranica” i dlatego firmy ecommerce rejestrują na tym terenie swoje siedziby.

Jaki ma to związek ze znakami towarowymi? Otóż, skoro cały biznes ecommerce cross-boder sprzedaje Chińczykom formalnie w Hongkongu i z Hongkongu, to i znaki towarowe powinny być zarejestrowane na tym terytorium.

Jak długo trwa ochrona znaku w Makau i Hongkongu?

Z uwagi na osobne regulacje prawne pomiędzy Chinami kontynentalnymi a Makau czy Hongkongiem istnieją pewne różnice w rejestracji znaków towarowych. Jedną z nich jest sam sposób aplikacji o ochronę, którego adresatem osobne urzędy, właściwe dla każdego z tych obszarów. Drugim są detale dotyczące długości ochrony. O ile znak w Chinach czy Hongkongu chroniony jest przez 10 lat, o tyle w Makau tylko przez siedem.

Różnic jest więcej, jednak niezależnie od nich w Trademark Partners dobrze wiemy jak rejestrować znaki na każdym z tych terytoriów.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także