Czy warto zastrzec znak towarowy na Tajwanie i jak to zrobić?

Są trzy powody, dla których biznesowo Azja nie powinna ujść uwadze ambitnych firm. Pierwszym jest demografia obszaru w ujęciu całościowym. Pochodną demografii jest potencjał rynku dziś i w przyszłości. I w zasadzie nie ma znaczenia czy firma chce kupować w Azji czy tu sprzedawać. W obu przypadkach może tylko skorzystać. A w przypadku Taiwan mówimy o rynku, na którym roczne PKB per capita wynosi $32,8 tysiąca (za 2022). Dla porównania polski PKB w tym samym okresie wynosi niemal dwukrotnie mniej.

Czy warto zarejestrować znak towarowy na Tajwanie?

Plany ekspansji firm, po okresie analiz, mają często jedno wspólne zadanie – zarejestrować znak towarowy. W przypadku ekspansji zagranicznej dotyczy to rynku, na który chce sprzedawać albo skąd kupować pod własna marką. I w kontekście Tajwanu, jak zresztą innych terytoriów, zawsze pojawia się pytanie:

czy warto rejestrować znak towarowy na Tajwanie teraz, czy może potem jak się biznes rozkręci?

W zasadzie jest to pytanie o gospodarność w dysponowaniu budżetem, co zrozumiałe w przypadku niedużych firm. W Trademark Partners wyznajemy zasadę #File1st®. Oznacza ona lepiej i taniej zawczasu zarejestrować znak, niż go potem próbować odzyskać – jeśli w ogóle będzie możliwym go odzyskać.

Aby dowiedzieć się o tym, czy chiński certyfikat marki jest ważny na Tajwanie, przeczytaj nasz inny artykuł.

Jak zarejestrować znak na Tajwanie?

Prowadzenie rejestru znaków towarowych na Tajwanie to domena Taiwan Intellectual Property Office. To ten urząd rozpatruje kierowane do niego wnioski o ochronę.

Są dwie drogi składania wniosków. Pierwszą rekomendowaną jest zgłoszenie lokalnie. Polega ono na złożeniu wniosku wprost do tajwańskiego urzędu. Realizuje się je we współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem takim jak Trademark Partners. Zaletą zgłoszenia lokalnego jest uzyskanie doradztwa rzecznika w wyborze produktów lub usług, uwzględniającego realia danego terytorium.

Kolejną korzyścią jest bezpośredni kontakt lokalnego rzecznika z Urzędem. W przypadku konieczności złożenia szybkiej odpowiedni na sprzeciw lub wniesienia odwołania jest to kluczowe. Profesjonalny pełnomocnik zna już klienta i ma z nim bezpośredni kontakt. W takich przypadkach szybkość współpracy sprawia, że są w stanie w zadanym terminie zadziałać, by finalnie zapewnić znakowi ochronę.

Drugą drogą aplikacji o ochronę jest złożenie wniosku przez instytucje międzynarodowe. Jest to wygodny sposób aplikacji, ale ma dwie podstawowe wady. Jest wolniejszy, ponieważ instytucja międzynarodowa najpierw we własnym obszarze przetwarza wniosek, co może trwać nawet parę miesięcy. Potem i tak trafia on do lokalnego urzędu, gdzie rozpatrywany jest „od zera”. Drugą niedogodnością jest to, że składając w ten sposób aplikację, zgłaszający nie ma wyznaczonego reprezentanta. W przypadku konieczności odwołania się od odmowy lub odpowiedzi na sprzeciw musi, najcześciej pod presją czasu wyznaczyć profesjonalnego pełnomocnika, by ten w jego imieniu złożył odpowiednie pismo prawne do tajwańskiego urzędu.

Ile czasu trwa rozpatrywanie wniosku o ochronę znaku towarowego na Tajwanie?

Wnioski o ochronę na Tajwanie rozpatrywane są w czasie około 9-12 miesięcy. Jeśli urząd wstępnie uzna, że znakowi może być przyznana ochrona wydaje postanowienie o ochronie. Następnie rozpoczyna się publikacja znaku – czyli czas kiedy każdy może zgłosić sprzeciw wobec jego rejestracji. Oczywiście musi swój sprzeciw uzasadnić wcześniej nabytymi prawami lub innymi przesłankami.

Aplikujący musi odczekać trzymiesięczny okres publikacji, by mieć pewność, czy przyznana ochrona nabierze mocy. Jeśli tak, jego znak będzie chroniony przez okres dziesięciu lat.

Jeśli jednak wpłynie sprzeciw do rejestracji, rozpoczyna się osobny etap procesu. W zadanym terminie aplikujący może odpowiedzieć, przedstawiając swoją argumentację. Takie działanie jest możliwe wyłącznie przy udziale lokalnego profesjonalnego pełnomocnika.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także