MAINLAND CHINA

I need a local registration certificate

Chinese brand registration certificate - the key to full protection

Do you need a new trademark registration certificate following a change of ownership?
Your distributor needs a local certificate to open a distribution channel?
Do you need a local certificate because the application was filed through WIPO?
Lack of a local certificate prevents you from exercising your full protection rights?

Local trademark registration certificate - a key to triggering full protection rights.

Think globally, act locally – this maxim applies perfectly to the issue and registration in China as such and a locally issued trademark certificate.

It is a little-known fact that in China it is much more practical in real business to have a locally issued brand protection certificate than a certificate of registration obtained by an international institution.

There are many advantages to filing directly with local offices. One of the most important is the local certificate of protection, which is always issued at the end of the registration process. The international method of trademark registration lacks this advantage. Without this document, companies may face obstacles in enforcing their rights, especially when it comes to entering distribution channels beyond the Great Wall, settling legal disputes or protecting borders against counterfeit goods.

Why is a locally issued trademark registration certificate more beneficial in China?

A local trademark registration certificate makes it easier to do business in China, provides legal certainty in commercial transactions and provides a solid basis for trademark protection. In many cases today, it is necessary to use a locally issued document to start selling on the most popular platforms. In addition, for local authorities, the local certificate is an official confirmation of the registration of the trademark in the Chinese legal system, which in turn is necessary for the enforcement of rights in Chinese courts. It is also a prerequisite for registration with Chinese customs, which is important in the fight against counterfeiting. To obtain a local certificate, an application must be filed with the Chinese Trademark Office (CNIPA) through a professional representative. The process usually takes about three months and requires the submission of documents from the company in whose name the mark is registered and an application for the certificate.

Let us get a Chinese certificate for you. We know how to do it well

Quick
knowledge station

What is a local Chinese trademark protection certificate?

This is a trademark protection certificate issued in Chinese. The document is issued as standard at the end of the registration process for a local application. A similar document can be issued when the mark is applied for in an international procedure (WIPO), but only upon special request, which involves additional waiting time and costs.

What is the local Chinese certificate of protection useful for?

A local certificate of trademark registration is necessary in most cases for launching a product on the most popular e-commerce platforms, for opening official brand communication channels on social media and for other procedures related to the mark, e.g. setting up a customs record, filing for the elimination of counterfeits or unauthorised commercial accounts.

Does a mark application through WIPO automatically result in obtaining a local certificate in China?

No. Registration through WIPO doesn’t finish in obtaining Chinese trademark certification. Such a document is only issued upon special request, which involves additional waiting time and costs.

How to obtain a local certificate of protection in China after application through WIPO?

A special application must be filed directly with the China Trademark Office (CNIPA). This is a paid procedure. The certificate is issued after a period of approximately two months from the date of application. The application can be filed only by local professional representative, such as cooperating with Trademark Partners. Let’s

Isn't it better to obtain an international trademark protection certificate first and then apply for a Chinese one?

From a cost and time point of view, it is best to apply locally, as this form of registration ends with the issuing of a local registration certificate straight away. Applying through international institutions does not result in the issuing of a document. An additional application has to be submitted, which means additional costs and time.

Is a local certificate of protection required to enforce rights in Chinese courts?

Yes, Chinese courts only respect the Chinese certificate of protection of the mark when considering any application in the context of enforcement of rights to the mark.

#File1st® File your trademark for protection

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Ile czasu zajmuje wydanie lokalnego świadectwa ochrony? 

Zazwyczaj trwa to około trzech miesięcy.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do wydania lokalnego świadectwa? 

Wymagane są dokumenty firmy na którą zarejestrowano znak oraz wniosek o wydanie lokalnego certyfikatu. Składany do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) wniosek może być złożony wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

3. Czy lokalne świadectwo ochrony jest wymagane do sprzedaży produktów w Chinach? 

Coraz częściej jest wymagane do wprowadzenia produktu na platformę elektroniczną bądź do tradycyjnego kanału sprzedaży. Wszyscy beneficjenci tego procesu – importer i platforma handlowa chcą mieć pewność, że sprzedając nie naruszą praw strony trzeciej. A konsumenci (klienci końcowi) docenią, że kupowany przez nich produkt pochodzi z legalnego źródła.

4. Czy mając międzynarodową rejestracje znaku w Chinach można używać znaku towarowego bez lokalnego świadectwa? 

Tak, choć w realnym biznesie posiadanie lokalnego świadectwa jest znacznie praktyczniejsze a do wielu procedur związanych z ochroną marki w Chinach jest wręcz niezbędne.

5. Czy lokalne świadectwo ochrony jest ważne poza Chinami? 

Nie, jego ważność ogranicza się do terytorium Chin kontynentalnych.

6. Czy potrzebuję chińskiego przedstawiciela do uzyskania lokalnego świadectwa? 

Tak. Samodzielnie nie jesteś w stanie złożyć wniosku do urzędu. Wniosek do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

7. Czy lokalne świadectwo można odnowić? 

Tak, można je odnowić na kolejne okresy ochrony ale dopiero po przedłużeniu okresu ochronnego.

8. Czy lokalne świadectwo ochrony jest wymagane do egzekwowania praw w chińskich sądach? 

Zdecydowanie tak, to kluczowy dokument w postępowaniach sądowych dot. znaków towarowych.

9. Czy lokalne świadectwo ochrony jest potrzebne do rejestracji w chińskich urzędach celnych? 

Zdecydowanie tak, jest absolutnie niezbędne w procesie ochrony granicznej przed podróbkami.

10. Jakie są konsekwencje posiadania nieaktualnego lokalnego świadectwa ochrony? 

Może to prowadzić do problemów w egzekwowaniu praw i administracyjnych.

11. Jakie informacje zawiera lokalne świadectwo ochrony? 

Zawiera: numer rejestru, pod jakim zapisany jest znak w bazie danych, dane właściciela znaku, ilustrację znaku, klasie i szczegółach towarów/usług i okresie ochrony.

12. Co się dzieje z lokalnym świadectwem po wygaśnięciu znaku towarowego? 

Przestaje być ważne. Świadectwo traci swoje znaczenie po wygaśnięciu aktualnego okresu ochronnego danego znaku.

14. Jak szybko można uzyskać lokalne świadectwo ochrony po zgłoszeniu przez WIPO? 

Proces wydania świadectwa zaczyna się po uzyskaniu rejestracji międzynarodowej i może trwać kilka miesięcy.

15. Czy lokalne świadectwo ochrony można wykorzystać do zabezpieczenia kredytu? 

Tak, może być użyte jako dowód na własność znaku przy zabezpieczaniu kredytu, ale realnie tylko w Chinach.

16. Czy lokalne świadectwo ochrony uznawane jest przez inne kraje? 

Nie, jego ważność ogranicza się do terytorium Chin Kontynentalnych.

Other topics that may interest you