FILIPINY

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

115.6 mln
populacja
(2022)
55%%
% populacji w wieku 15-64: (2022)
1.66%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
1.66%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
7.6%
WZROST PKB (2022)
$3.499
PKB PER CAPITA (2022)
2%
udział sprzedaży online w sprzedaży detalicznej (2020)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Firmy usługowe
Deweloperów aplikacji
Sektora IT
Producentów gier
Firmy sprzedające na Filipinach

Rejestracja znaku towarowego na Filipinach

Liczące niemal 116 milionów ludzi Filipiny stanowią fascynujący rynek o ogromnym potencjale biznesowym. Ta archipelagowa republika rozwija się w imponującym tempie ponad 7.6% rocznie od lat. Samo to stanowi podstawę do przewidywania atrakcyjności biznesowej tego kraju. Filipińczycy są znani z głębokich relacji z Zachodem. To skutek historycznych powiązań i wpływów, czyniąc je unikalnym miejscem. Unikalność na tle innych krajów Azji stanowi otwartość z jaką obcokrajowcy są traktowani na Filipinach, jak zachodnie produkty i usługi są przyjmowane i akceptowane. Biznesowo niezwykle ważna jest powszechna znajomość języka angielskiego, tak bardzo przydatna we współpracy międzynarodowej.

Podobnie jest w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Podstawy prawa Filipin zawierają bardzo duże elementy systemu prawnego zachodu, co sprawia, że ochrona własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, jest na Filipinach na wysokim poziomie. To z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i intelektualnych aktywów firm, ale z drugiej zmusza je do działania i zabezpieczania praw IPR z wyprzedzeniem  Biorąc to wszystko pod uwagę strategicznie myślący o ekspansji do Azji przedsiębiorcy, powinni zauważyć możliwości tego rynku i odpowiednio się do tego przygotować. 

10 lat
Okres ochrony liczony od dnia zgłoszenia
10-14 miesięcy
Czas trwania procesu rejestracji znaku na Filipinach przy braku sprzeciwów i komplikacji.
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Kto może ubiegać się o ochronę znaków towarowych na Filipinach?

O ochronę znaku towarowego na Filipinach może ubiegać się każdy – osoby fizyczne, spółki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Po co rejestrować znak towarowy na Filipinach?

Filipiny to duży rynek, liczący ponad 115 milionów mieszkańców. Jako cel biznesowy, Filipiny są atrakcyjne dla zagranicznych firm z uwagi na trwający dynamiczny rozwój, stabilnie rosnącą, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodu, populację. Zapewnienie swojemu znakowi towarowemu ochrony z wyprzedzeniem to roztropny krok, który warto wykonać jeszcze na etapie przygotowania do ekspansji.

Czy muszę używać moją markę na Filipinach przed jej rejestracją?

Nie, nie jest to wymagane do rejestracji. Na Filipinach obowiązuje zasada 'kto pierwszy ten lepszy’ w kontekście rozpatrywania wniosków o ochronę znaków towarowych, co oznacza, że pierwszeństwo rozpatrzenia wniosku ma ten, kto pierwszy go zgłosi do ochrony.

Jak utrzymać rejestrację znaku na Filipinach?

Na Filipinach, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, trzeba składać do Urzędu ds. Własności Intelektualnej (IPOPHL) dowody na używanie znaku (tzw. DAU). Deklarację taką należy złożyć dwukrotnie w okresie dziesięcioletniego okresu ochrony. Pierwszy raz w okresie do 3 lat od dnia złożenia wniosku o ochronę oraz w okresie maksymalnie jednego roku od upływu pięciu lat trwania ochrony znaku.

W podobnych okresach należy składać deklaracje o używaniu po odnowieniu znaku na kolejny dziesięcioletni okres.

Czy na Filipinach można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany?

Tak, na Filipinach nieużywany znak może zostać pozbawiony ochrony. Jest to możliwe dopiero po upływie trzech lat od decyzji o jego rejestracji. Wniosek o wygaszenie praw pod zarzutem nieużywania może złożyć każda zainteresowana strona.

Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego na Filipinach?

O przedłużenie ochrony na Filipinach można aplikować się nie wcześniej niż na 12 miesięcy ale nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu ochronnego. Aplikacja jest jeszcze możliwa w tzw. okresie przejściowym, który trwa przez sześć miesięcy od dnia upływu ochrony, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Ile kosztuje rejestracja towarowego na Filipinach? 

Koszty zależą od od ilości zgłaszanych klas i produktów. Zerknij w nasz cennik, by poznać szczegóły.

2. Jakie rodzaje znaków towarowych można zgłosić do ochrony na Filipinach? 

Na Filipinach następujące rodzaje znaków mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe: znaki słowne, graficzne i słowno-figuratywne. Poza tym można rejestrować następujące znaki: slogany; znaki kolorystyczne, znaki 2D i 3D, znaki hologramów i znaki wspólne.

3. Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji znaku towarowego bezpośrednio na Filipinach? 

Do złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego na Filipinach niezbędne będzie dostarczenie: angielskiej wersji dokumentów identyfikacyjne firmy (KRS lub CEIDG) lub skan paszportu (jeśli znak ma być rejestrowany na osobę fizyczną), skan podpisanego pełnomocnictwa dla profesjonalnego pełnomocnika, plik z projektem znaku wyznaczonych towarów / usług do ochrony.

4. Czy na Filipinach można zgłosić znak do ochrony w wielu klasach za pomocą jednego wniosku? 

Tak, na Filipinach można zgłosić znak do ochrony w wielu klasach w ramach jednej aplikacji. Ma to jednak swoje wady. Jeśli w jednej z klas znak dostanie odmowę, wówczas cała aplikacja zostanie wstrzymana do czasu zakończenia postępowania w danej klasie. To może znacznie opóźnić zakończenie rozpatrywania całego wieloklasowego wniosku, nawet jeśli w pozostałych klasach urząd nie odmówił ochrony.

5. Jak lepiej zgłaszać znak do ochrony na Filipinach - bezpośrednio do lokalnego urzędu czy przez WIPO? 

Złożenie wniosku bezpośrednio do Urzędu Ochrony Własności Intelektualnej Filipin (IPOPHL) jest szybszym sposobem na uzyskanie certyfikatu rejestracji, co stanowi jedną z głównych zalet takiego działani. Prędkość procesu wynika z faktu, że IPOPHL rozpoczyna analizę wniosku natychmiast po jego otrzymaniu, w przeciwieństwie do procedury realizowanej przez WIPO. Wniosek w samym WIPO jest najpierw przez parę miesięcy przetwarzany, a dopiero potem trafia do Filipin, gdzie jest analizowany od początku. Dzięki temu lokalne zgłoszenie może zaoszczędzić kilka miesięcy czasu.
Zgłaszanie znaku bezpośrednio do IPOPHL jest korzystne jeszcze następujących powodów, tj. bezpośrednia analiza przez lokalnego rzecznika patentowego listy produktów/usług objętych ochroną. Rzecznik ten jest odpowiedzialny za dopasowanie listy do wymogów IPOPHL. Ważna z punktu widzenia o rejestracje jest też możliwość szybkiej reakcji w przypadku ewentualnego sprzeciwu czy protestu. Wtedy tylko lokalny rzecznik, mający bezpośredni kontakt z IPOPHL, może szybko przygotować i złożyć odpowiedź. W sytuacji zgłaszania znaku przez WIPO, brak przypisanego lokalnego reprezentanta komplikuje proces. Gdy zbliża się termin na odpowiedź zgłaszający zamiast skupić się na obronie znaku, musi na szybko poszukiwać lokalnego rzecznika, by ten zdążył złożyć odpowiedź do IPOPHL w wymaganym terminie.

Z rynkowego punktu widzenia zaletą zgłoszenia bezpośredniego jest otrzymanie lokalnego, wydanego przez IPOPHL certyfikatu rejestracji marki. W przypadku procedur takich jak autoryzacja praw do używania znaku przez lokalnych dystrybutorów, jest ton łatwiej zaakceptowany przez lokalny biznes, jako że został wydany przez lokalne władze a zatem jest w zgodny z lokalnym prawem. Jest to istotne także przy walce z podrabianymi produktami lub certyfikacji produktów wprowadzanych na rynek, jak żywność, suplementy diety czy farmaceutyki. Certyfikat ochrony znaku może być jednym z dokumentów wymaganych w trakcie procedury certyfikacji.

6. Ile czasu zajmuje Urzędowi Ochrony Własności Intelektualnej Filipin wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego po zakończeniu publikacji (okresu sprzeciwowego)? 

Zazwyczaj do 5 miesięcy – tyle czasu zajmuje Urzędowi Ochrony Własności Intelektualnej Filipin (IPOPHL) wydanie oryginału świadectwa ochrony znaku po publikacji (okresie sprzeciwowym). Przy czym należy pamiętać, że Filipiny są specyficznym krajem, gdzie procedura rejestracji znaku zawiera dwa etapy publikacji. Pierwszy trwa jedynie trzydzieści dni i stanowi wyłącznie okres sprzeciwowy. Drugi okres publikacji dotyczy już zarejestrowanego znaku a sama publikacja jest formą poinformowania opinii publicznej o zarejestrowanym już znaku.

7. Jak długo jest ważna rejestracja znaku towarowego na Filipinach? 

10 lat licząc od dnia rejestracji – tyke czasu trwa ochrona znaku towarowego na Filipinach.

8. Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony na Filipinach? 

Oczywiście, jeśli prowadzić własną działalność gospodarczą, jak każda inna firma możesz ubiegać się o ochronę znaku towarowego ma Filipinach. Zostaniesz poproszony przez profesjonalnego pełnomocnika o dostarczenie co najmniej wypisu z CEiDG, opis oferowanych produktów/usług oraz reprezentację znaku towarowego (plik graficzny ze znakiem).

9. Ile czasu trwa okres sprzeciwowy (publikacja) na Filipinach? 

Filipiny są wyjątkowym państwem jeśli chodzi o publikacje znaku towarowego. Procedura przewiduje dwa okresy publikacji. Ale tylko podczas pierwszego z nich można złożyć protest. Okres sprzeciwowy trwa tylko 30 dni. Tylko w tym czasie zainteresowana strona może wnieść sprzeciw wobec zamiarowi udzielenia ochrony znakowi towarowemu.

Druga publikacja dotyczy już tylko zarejestrowanych znaków i jest swoistą formą poinformowania opinii publicznej o udzielonej ochronie, mimo, że baza danych zarejestrowanych znaków towarowych jest otwarta dla każdego.

10. Jak mogę sprawdzić, czy moja marka lub jej podobna jest już zarejestrowana na Filipinach? 

Dostępność znaku można sprawdzić w bazie danych Filipińskiego Urzędu Własności Intelektualnej.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować