HONGKONG

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

7.33 mln
populacja
(2022)
67.5%
% populacji w wieku 15-64: (2022)
-3.7%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2013-2023
-3.7%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2013-2023
-1.57%
GDP GROWTH RATE (2022)
$48,984
GDP PER CAPITA (2022)
6.4%
udział sprzedaży online w sprzedaży detalicznej (04.2023)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Firmy usługowe
Deweloperów aplikacji
Sektora IT
Producentów gier
Firmy sprzedające do Hongkongu
Firmy sprzedające do Chin w formule cross-border
Firmy szukające operatorów handlu cross-border

Rejestracja znaku towarowego w Hongkongu

Hongkong, ta świetnie znana, pięknie położonam ikoniczna, biznesowa metropolia. I choć przechodzi ona przez ostatnie lata bardzo duże zmiany o charakterze ustrojowym i gospodarczym, jest i będzie bardzo ważnym ośrodkiem biznesowym na mapie Azji. Władzę Chin ustanowiły Hongkong jako jeden z filarów nowego, ambitnego projektu – Greater Bay Area (GBA). Ten projekt, integrujący kluczowe miasta regionu delty Rzeki Perłowej. Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości rozwoju ekonomicznego w nadchodzących dekadach.

Dla przedsiębiorców z perspektywicznym podejściem do biznesu istotne jest zapewnienie ochrony znakom towarowym w odpowiednim czasie. Unikalna jurysdykcja prawna Hongkongu, różniąca się od systemu prawodawstwa w Chinach kontynentalnych, wymaga osobnego zabezpieczenia znaków towarowych. Hongkong ma kluczowe znaczenie dla producentów dóbr konsumpcyjnych, nie tylko ze względu na zamożne społeczeństwo, ale również jako popularne miejsce dla firm ecommerce. Dzięki modelowi cross-border firmy mogą swobodnie i legalnie sprzedawać swoje produkty chińskim konsumentom. W związku z tym, ochrona znaków towarowych w Hongkongu nabiera szerszego znaczenia.

10 lat
Okres ochrony liczony od dnia rejestracji
6-8 miesięcy
Czas trwania procesu rejestracji znaku w Hongkongu przy braku sprzeciwów i komplikacji.
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Czy muszę używać moją markę w Hongkongu przed jej rejestracją?

W Hongkongu nie trzeba używać znaku przed jego rejestracją, można nawet zgłosić nowy, nowo opracowany znak. Prawo w Hongkongu, podobnie jak w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie, przyjęło zasadę „first-to-file”. Zgodnie z tą zasadą wyłączne prawa do znaku towarowego przyznawane są pierwszej osobie, która dokona zgłoszenia i pomyślnie przejdzie proces badania.

Kto może ubiegać się o ochronę znaków towarowych w Hongkongu?

W Hongkongu o ochronę znaku towarowego może ubiegać się każdy, od osób fizycznych po spółki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Czy w Hongkongu można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany?

Tak, można. W Hongkongu znak towarowy może zostać wygaszony z powodu nieużywania. Zgodnie z wietnamskim prawem znaków towarowych, jeśli zarejestrowany znak towarowy nie był używany nieprzerwanie przez okres 3 lat od daty rejestracji lub od daty ostatniego użycia znaku. W takim przypadku strona przeciwna, właściciel znaku towarowego, ponosi ciężar udowodnienia, że znak towarowy był używany. Jeśli tego nie zrobi, prawa ochronne znaku zostaną wygaszone.

Jak lepiej zgłosić znak do ochrony w Hongkongu bezpośrednio czy przez WIPO?

Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego bezpośrednio do urzędu patentowego w Hongkongu (Departament Własności Intelektualnej Hongkongu – HKIPD), a nie za pośrednictwem WIPO, ma swoje zalety. Najważniejszą z nich jest szybkość rozpatrywania wniosku; HKIPD rozpoczyna pracę nad zgłoszeniem natychmiast po otrzymaniu aplikacji. Obsługa wniosku złożonego do WIPO potrwa parę miesięcy nim tak czy tak zostanie wysłany do Hongkongu. Bezpośrednie zgłoszenie w Hongkongu pozwala te na lepsze, dopasowane do lokalnych realiów produktów i usług. Trzecią nie mniej ważną zalegą zgłoszenia bezpośrednio jest to, że zgłaszając w ten sposób od razu wybierasz swojego profesjonalnego pełnomocnika przed HKIPD, który w przypadku odmowy lub innych problemów z aplikacją od razu może przystąpić do działania.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji znaku towarowego bezpośrednio w Hongkongu?

Do złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w Hongkongu należy zazwyczaj przygotować: ważny kopię paszportu lub dokumenty identyfikacyjne firmy (KRS lub CEIDG), podpisane pełnomocnictwo dla profesjonalnego pełnomocnika, graficzną reprezentację znaku towarowego (jeśli dotyczy) oraz listę wyznaczonych towarów lub usług powiązanych ze znakiem.

Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w Hongkongu?

W Hongkongu można aplikować się o przedłużenie ochrony znaku towarowego nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż w dniu wygaśnięcia ochrony. Jeśli przegapisz ten termin, nadal w ciągu kolejnych 6 miesięcy od wygaśnięcia ochrony masz szansę na jej przedłużenie, ale wiązać się to będzie z dodatkową opłatą.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Ile kosztuje rejestracja towarowego do rejestracji w Hongkongu? 

Koszty zależą od od ilości zgłaszanych klas i produktów. Zerknij w nasz cennik, by poznać szczegóły.

2. Kto może ubiegać się o ochronę znaków towarowych w Hongkongu? 

W Hongkongu o ochronę znaku towarowego może ubiegać się każdy, od osób fizycznych po spółki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

3. Jakie rodzaje znaków towarowych można zgłosić do ochrony w Hongkongu? 

W Hongkongu system rejestracji znaków towarowych obejmuje różne typy znaków towarowych. Obejmuje to powszechnie rejestrowane znaki towarowe, takie jak znaki słowne, znaki graficzne (takie jak logo lub symbole) oraz kombinacje elementów słownych i graficznych. Dodatkowo, można również zarejestrować bardziej charakterystyczne typy, takie jak znaki 3D, znaki kolorowe i znaki hologramowe. System prawny w Hongkongu dopuszcza ochronę znaków specjalnych, w tym znaków dźwiękowych i innych.

4. Czy w Hong Kongu można jednym zgłoszeniem zgłosić znak w wielu klasach? 

Tak, prawo w Hongkongu umożliwia na zgłoszenie znaku w wielu klasach w jednej aplikacji.

5. Czy w przypadku wieloklasowego zgłoszenia znaku do ochrony w Hongkongu, jest ono rozpatrywane dla każdej klasy osobno? 

Oczywiście, w przypadku zgłoszeń wieloklasowych znaków towarowych w Hongkongu, Departament Własności Intelektualnej Hongkongu (HKIPD) przeprowadza indywidualne badania dla każdej klasy. Proces ten obejmuje ocenę zdolności odróżniającej znaku, identyfikację wszelkich możliwych konfliktów z już istniejącymi znakami towarowymi oraz weryfikację, czy zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi prawne dla każdej klasy, którą obejmuje.

6. Jak lepiej zgłaszać znak do ochrony w Hongkongu - bezpośrednio do lokalnego urzędu czy przez WIPO? 

Aplikacja o ochronę znaku złożona bezpośrednio do urzędu patentowego w Hongkongu (Departament Własności Intelektualnej Hongkongu – HKIPD), a nie za pośrednictwem WIPO, ma swoje zalety. Najważniejszą z nich jest szybkość rozpatrywania wniosku; HKIPD rozpoczyna pracę nad zgłoszeniem natychmiast po otrzymaniu aplikacji. Obsługa wniosku złożonego do WIPO potrwa parę miesięcy nim tak czy tak zostanie wysłany do Hongkongu. Bezpośrednie zgłoszenie w Hongkongu pozwala te na lepsze, dopasowane do lokalnych realiów produktów i usług. Trzecią nie mniej ważną zalegą zgłoszenia bezpośrednio jest to, że zgłaszając w ten sposób od razu wybierasz swojego profesjonalnego pełnomocnika przed HKIPD, który w przypadku odmowy lub innych problemów z aplikacją od razu może przystąpić do działania.

7. Ile czasu zajmuje Departamentowi Własności Intelektualnej w Hongkongu wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego po upływie okresu sprzeciwu? 

Departament Własności Intelektualnej w Hongkongu wydaje świadectwo ochrony znaku zazwyczaj w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu sprzeciwu.

8. Jak długo jest ważna rejestracja znaku towarowego w Hongkongu? 

Ochrona znaku towarowego w Hongkongu trwa przez okres 10 lat. Prawa ochronne obowiązują od daty rejestracji, a nie od daty złożenia wniosku o ochronę.

9. Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony w Hongkongu? 

Oczywiście, że możesz zgłosić swój znak towarowy do ochrony w Hongkongu. Jeśli chcesz to zrobić dla swojej firmy, przygotuj angielski wyciąg z rejestru CEIDG.

10. Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w Hongkongu? 

W Hongkongu o przedłużenie ochrony znaku towarowego można aplikować nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż w dniu wygaśnięcia ochrony. Jeśli przegapisz ten termin, nadal w ciągu kolejnych 6 miesięcy od wygaśnięcia ochrony masz szansę na jej przedłużenie, ale wiązać się to będzie z dodatkową opłatą.

11. Jak mogę sprawdzić, czy moja marka lub jej podobna jest już zarejestrowana w Hongkongu? 

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Departamentu Własności Intelektualnej w Hongkongu.

12. Czy w Hongkongu można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany? 

Tak, można. W Hongkongu znak towarowy może zostać wygaszony z powodu nieużywania. Zgodnie z wietnamskim prawem znaków towarowych, jeśli zarejestrowany znak towarowy nie był używany nieprzerwanie przez okres 3 lat od daty rejestracji lub od daty ostatniego użycia znaku. W takim przypadku strona przeciwna, właściciel znaku towarowego, ponosi ciężar udowodnienia, że znak towarowy był używany. Jeśli tego nie zrobi, prawa ochronne znaku zostaną wygaszone.

13. Czy prawa do rejestracji znaków towarowych w Hongkongu obowiązują również na innych terytoriach, takich jak Chiny kontynentalne czy Tajwan? 

Nie, prawa do znaków towarowych w Hongkongu obejmują tylko terytorium Hongkongu. Chiny kontynentalne czy Tajwan to odrębne jurysdykcje prawne w kontekście praw własności intelektualnej.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować