INDIE

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

1.42 mld
populacja
(2022)
67.8%
% populacji w wieku 15-64: (2022)
0.95%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
0.95%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
7.00%
WZROST PKB (2022)
$2,389
PKB PER CAPITA (2022)
10.7%
PROGNOZA
UDZIAŁU ONLINE
W SPRZEDAŻY
DETALICZNEJ (2024)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Importerów
Firmy usługowe
Deweloperów aplikacji
Sektora IT
Producentów gier
Firmy zlecające OEM, private label
Firmy produkujące i sprzedające w Indiach
Firmy kupujące komponenty pod własną marką (np. opakowania, obudowy)

Rejestracja znaku towarowego w Indiach

Indie to rynek o ogromnych perspektywach rozwojowych, podobnych do tych, które Chiny wykorzystały z sukcesem. Wzrastająca populacja, miliony osób mówiących w języku angielskim oraz znaczna różnica w PKB per capita w porównaniu do krajów rozwiniętych, składają się na obiecującą prognozę, że Indie staną się atrakcyjnym partnerem biznesowym dla wielu przedsiębiorstw.

W tym kontekście, rejestracja znaku towarowego w Indiach nabiera szczególnego znaczenia, stając się kluczowym elementem strategii biznesowej na dynamicznie rozwijającym się rynku azjatyckim. Warto zgłaszać znak już teraz, nim rejestracja znaku będzie bardzo trudna lub niemożliwa z uwagi na poprzednie zgłoszenia innych brandów.

10 lat
Okres ochrony liczony od dnia zgłoszenia
12-18 miesięcy
Czas trwania procesu rejestracji znaku w Indiach przy braku sprzeciwów i komplikacji.
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Po co rejestrować znak w Indiach?

Rejestracja znaku towarowego w Indiach to krok w przyszłość. Indie rozwijają się szybko, mają strategiczne położenie i potencjał, by stać się jednym z gospodarczych gigantów, podobnie jak Chiny. Chroniąc swój znak, zabezpieczasz swoją markę w kraju, który może stać się kluczowym rynkiem dla importerów, eksporterów czy firm z branż technologicznych. Chroniona marka to nie tylko ochrona przed naśladowcami; to także inwestycja w przyszłość. Indie ambitnym firmom mogą zaoferować nieograniczone możliwości rozwoju.

Czy muszę używać moją markę w Indiach przed rejestracją?

Nie jest to wymagane, możesz nawet zgłosić nową markę do ochrony. Aczkolwiek dołączenie notarialnie poświadczonych dowodów na używanie marki w Indiach do wniosku o ochronę, wraz ze wskazaną datą pierwszego jej użycia, jest wskazane. To może zwiększyć szanse na uzyskanie rejestracji. Pamiętaj jeszcze, że marka musi być używana w pięciu lat i trzech miesięcy od dnia rejestracji, inaczej ktoś może ją próbować wygasić.

Czy w Indiach można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany?

Tak, można. Wystarczy złożyć do Indyjskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej wniosek o wygaszenie pod zarzutem nieużywania przez pięć lat. Wówczas to na stronie przeciwnej, właścicielu znaku, będzie ciążyć obowiązek udowodnienia, że znak był używany. Jeśli tego nie zrobi, jego rejestracja zostanie wygaszona.

Jak lepiej zgłosić znak do ochrony w Indiach bezpośrednio czy przez WIPO?

Złożenie wniosku o ochronę znak towarowy bezpośrednio do Indyjskiego Urzędu Patentowego, a nie za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), ma kilka wyraźnych zalet. Pierwszą zaletą jest szybkość przetwarzania. Indyjski Urząd Patentowy otrzymawszy lokalne złożony wniosek rozpoczyna przetwarzać go od razu podczas gdy, WIPO najpierw przetwarza go wewnętrznie, a następnie wysyła do urzędu indyjskiego, wydłużając w ten sposób proces o kilka miesięcy. Oprócz szybkości, bezpośrednie zgłoszenie pozwala na lepsze przygotowanie aplikacji, biorąc pod uwagę pewne niuanse i realia rynkowe. Z uwagi, że aplikując lokalnie umocowałeś już pełnomocnika, może on złożenie bezpośrednio komunikować się z Indyjskim Urzędem Patentowym, co może być korzystne w rozwiązywaniu wszelkich problemów lub odpowiadaniu na zastrzeżenia zachowując urzędowe terminy. Zgłaszając przez WIPO nie masz takiego komfortu i w przypadku konieczność bronienia znaku w apelacji będziesz musieć w pośpiechu szukać pomocy.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji znaku towarowego bezpośrednio w Indiach?

Zwykle wymagane są: dowód tożsamości lub dokumenty firmy, do tego pełnomocnictwo, reprezentacja znaków towarowych (plik graficzny) i lista towarów/usług. Jeśli znak był używany wcześniej w Indiach, bardzo pomocne będzie przedstawienie notarialnie poświadczonych dowodów ze wskazaniem daty pierwszego użycia znaku.

Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w India?

Wniosek o przełożenie okresu ochrony znaku towarowego w Chinach na koleiny okres powinien być złożony nie później niż na 6 miesięcy przed końcem bieżącego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed tą datą.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może ubiegać się o ochronę znaków towarowych w Indiach? 

Każda osoba będąca właścicielem znaku może ubiegać się o jego ochronę, zarówno prywatna, prawna (firma), oraz podmioty o innych formach prawnych z Indii lub każdego innego kraju.

2. Ile kosztuje zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji w Indiach? 

Koszty zależą od od ilości zgłaszanych klas i produktów do ochrony. Zerknij w nasz cennik, by poznać szczegóły.

3. Jakie rodzaje znaków towarowych można zgłosić do ochrony w Indiach? 

W Indiach można zarejestrować szeroką gamę znaków towarowych, w tym znaki słowne, graficzne, znaki słowno-graficzne lub logo. Ponadto: znaki holograficzne, dźwiękowe, kształty towarów, znaki kolorystyczne lub wzory, znaki łączone, wzory i slogany są możliwe do zarejestrowania, zarówno dla towarów, jak i usług.

4. Czy w Indiach można jednym zgłoszeniem zgłosić znak w wielu klasach? 

Tak, wieloklasowe zgłoszenia są przez Indyjski Urząd Znaków Towarowych badane w każdej klasie osobno. W trakcie analizy badana jest zdolność odróżniająca znaku, istnienie potencjalnych konfliktów oraz wszelkie inne wymogi ustawowe dla każdej klasy wymienionej we wniosku.

5. Czy w przypadku wieloklasowego zgłoszenia Indyjski Urząd Znaków Towarowych rozpatruje każdą klasę osobno? 

Tak, wieloklasowe zgłoszenia są przez Indyjski Urząd Znaków Towarowych badane w każdej klasie osobno.

6. Ile czasu zajmuje zajmuje Indyjskiemu Urzędowi Patentowemu wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego po upłynięciu okresu sprzeciwowego? 

Indyjski Urząd Patentowy zwykle wydaje certyfikat rejestracji znaku towarowego w ciągu od kilku tygodni do kilku miesięcy po zakończeniu okresu sprzeciwu, jeśli żaden skuteczny sprzeciw nie zostanie wniesiony. Czas ten zależy od efektywności wewnętrznych procesów Urzędu Patentowego.

7. Jak długo jest ważna rejestracja znaku w Indiach? 

Rejestracja (ochrona prawna) marki w Indiach jest ważna 10 lat, licząc od dnia zgłoszenia jej do ochrony.

8. Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony w Indiach? 

Oczywiście, że możesz zgłosić swój znak towarowy do ochrony w Indiach. Jeśli chcesz to zrobić dla swojej firmy, przygotuj angielski wyciąg z rejestru CEIDG.

9. Jak mogę sprawdzić, czy moja marka lub jej podobna jest już zarejestrowana w Indiach? 

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Indyjskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (IPA).

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować