INDONEZJA

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

275.8 mln
populacja
(2022)
70.7%
% populacji w wieku 15-64: (2022)
1.5%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
1.5%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
5.31%
WZROST PKB (2022)
$4,794
GDP PER CAPITA (2022)
3.4%
udział sprzedaży online w sprzedaży detalicznej (2022)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Firmy usługowe
Sektora IT
Producentów gier
Firmy sprzedające w Indonezji
Firmy kupujące pod własna marką

Rejestracja znaku towarowego w Indonezji

Indonezja to niezwykły kraj, który nie powinien umknąć uwadze firm zorientowanych na rozwój.  Niezwykłość tego kraju wynika z unikalnej geografii. Państwo to składa się z archipelagu kilkunastu tysięcy wysp położonych na Pacyfiku. Do głównych i najbardziej znanych należą: Jawa, Sumatra, Borneo, Sulawesi i Bali. Szacuje się, że mieszka na nich 90% liczącej ponad 257 mln osób populacji kraju. 

Indonezja znajduje się aktualnie na szybkiej ścieżce wzrostu gospodarczego. Stale rosnącej populacji towarzyszy transformacja z państwa o niskich dochodach w społeczeństwo konsumpcyjne z rozwijającą się klasą średnią. Inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza w logistykę i e-commerce, napędzają ten wzrost. Innowacje takie jak dostawa zakupów online za pomocą dronów podkreślają tylko tę dynamikę. 

Obecnie Indonezja może być postrzegana w cieniu gospodarczym Chin. Jednak w ewoluującym na wielobiegunowy świat gospodarczy, kraje takie jak Indonezja oraz Indie zyskują na znaczeniu dla firm poszukujących nowych rynków. Dlatego zarejestrowanie z wyprzedzeniem znaków towarowych w Indonezji to dobry, pierwszy krok w globalny rozwoju firmy.  

10 lat
Okres ochrony liczony od dnia zgłoszenia
18-24 miesiące
Czas trwania procesu rejestracji znaku w Hongkongu przy braku sprzeciwów i komplikacji.
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Po co rejestrować znak towarowy w Indonezji?

Rejestracja znaku towarowego w Indonezji to praktyczny krok dla firm, otwierająca szansę rozwoju na dynamicznie rozwijającym się rynku regionu Pacyfiku. Indonezja ma wiele atutów – liczną ponad 270 mln mieszkańców populację, która nieustannie z roku na rok rośnie. Kraj ten notuje stały wzrost gospodarczy, co czyni Indonezję świetnym miejscem biznesu w przyszłości. Posiadanie ochrony swojego znaku na tym pięknym archipelagu to nie tylko bilet wstępu do biznesu ale także ochrona przed kopiowaniem twojej marki.

Kto może ubiegać się o ochronę znaków towarowych w Indonezji?

W Indonezji o ochronę znaku towarowego może ubiegać się każdy – osoby fizyczne, spółki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Czy w Indonezji można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany?

Tak, w Indonezji można wygasić nieużywany znak towarowy. Przy czym jest to możliwe dopiero po upływie trzech lat od decyzji o jego rejestracji. To wnioskodawca o unieważnienie znaku towarowego musi przedstawić dowód, że znak nie był używany, w przeciwnym razie jego wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Jak lepiej zgłaszać znak do ochrony w Indonezji - bezpośrednio do lokalnego urzędu czy przez WIPO?

Złożenie wniosku lokalnie jest szybszym sposobem na uzyskanie certyfikatu rejestracji. Wynika to z faktu, że lokalnie wypełniony wniosek jest przetwarzany przez Dyrekcję Generalną Własności Intelektualnej (zwaną: DJKI) od razu, podczas gdy wniosek WIPO musi najpierw zostać przetworzony w WIPO, a następnie wysłany do Indonezji, gdzie proces rozpoczyna się od samego początku. Zgłoszenie lokalne pozwala zaoszczędzić kilka miesięcy czasu.
Z naszego doświadczenia wynika, że świadectwo rejestracji wydane na podstawie zgłoszenia lokalnego jest zawsze uznawane za bardziej oficjalne niż oświadczenie zapewniające ochronę na podstawie rejestracji międzynarodowej. Jednak w różnych agencjach rządowych w Indonezji często trzeba najpierw zwrócić się o ważność takiego oświadczenia do DJKI, aby upewnić się, że pismo WIPO jest prawidłowe i ma silną moc prawną.
Czas jest najważniejszy, jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności gospodarczej. Często zdarza się, że lokalny certyfikat znaku towarowego jest wymagany od różnych agencji rządowych, sądów, publicznych, znanych sklepów internetowych, Indonezyjskiego Urzędu Rejestracji Leków, a przedsiębiorca go nie posiada i musi jeszcze złożyć wniosek o lokalny certyfikat od DJKI. Co znowu kosztuje czas i pieniądze.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji znaku towarowego bezpośrednio w Indonezji?

Do złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w Indonezji należy zazwyczaj przygotować: ważny kopię paszportu lub dokumenty identyfikacyjne firmy (KRS lub CEIDG), skan podpisanego pełnomocnictwa dla profesjonalnego pełnomocnika, graficzną reprezentację znaku towarowego (jeśli dotyczy) oraz listę wyznaczonych towarów lub usług powiązanych ze znakiem.

Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w Indonezji?

O przedłużenie ochrony w Indonezji można aplikować się nie wcześniej niż na 12 miesięcy ale nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu ochronnego.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy muszę używać mojej marki w Indonezji przed jej rejestracją? 

Nie, nie musisz używać znaku w Indonezji przed zgłoszeniem go do ochrony. W Indonezji obowiązuje zasada 'kto pierwszy ten lepszy’ w kontekście rozpatrywania wniosków o ochronę znaków towarowych.

2. Ile kosztuje rejestracja towarowego w Indonezji? 

Koszty zależą od od ilości zgłaszanych klas i produktów. Zerknij w nasz cennik, by poznać szczegóły.

3. Jakie rodzaje znaków towarowych można zgłosić do ochrony w Indonezji? 

Prawo w Indonezji dopuszcza rejestrację następującego typu znaków towarowych: logo, nazwa, słowo, znak, figura, kompozycja kolorów, kształty 2D/3D, dźwięk, hologram lub kombinacja tych elementów.

4. Czy w Indonezji można jednym zgłoszeniem zgłosić znak w wielu klasach? 

W Indonezji możesz zgłosić znak towarowy do ochrony maksymalnie w trzech klasach jednocześnie. Jednak jeśli ochrona zostanie odrzucona w jakiejkolwiek klasie, całe zgłoszenie zostanie wstrzymane do czasu rozwiązania problemu. To może opóźnić rejestrację znaku w klasach, które nie spotkały się z odmową, aż do rozstrzygnięcia sprawy odmowy.

5. Ile czasu zajmuje Urzędowi ds. Znaków Towarowych w Indonezji wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego po upływie okresu sprzeciwu? 

Urząd ds. Znaków Towarowych w Indonezji wydaje oryginał świadectwa ochrony znaku zazwyczaj w 12-14 miesięcy po zakończeniu okresu sprzeciwu.

6. Jak długo jest ważna rejestracja znaku towarowego w Indonezji? 

Ochrona znaku towarowego w Indonezji trwa przez okres 10 lat licząc od dnia zgłoszenia znaku do ochrony a nie od daty jej przyznania.

7. Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony w Indonezji? 

Tak, jako właściciel indywidualnej firmy możesz ubiegać się o ochronę znaku towarowego w Indonezji. Przez profesjonalnego pełnomocnika zostaniesz poproszony o dostarczenie co najmniej wypisu z CEiDG, opis oferowanych produktów/usług oraz reprezentację znaku towarowego (plik graficzny ze znakiem).

8. Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w Indonezji? 

O przedłużenie ochrony w Indonezji można aplikować się nie wcześniej niż na 12 miesięcy ale nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu ochronnego.

9. Jak mogę sprawdzić, czy moja marka lub jej podobna jest już zarejestrowana w Indonezji? 

Dostępność znaku można sprawdzić w bazie danych Indonezyjskiego Urzędu Znaków Towarowych.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować