Jak najlepiej zgłosić znak do ochrony w Chinach? Bezpośrednio czy przez WIPO?

Zgłoszenie znaku towarowego bezpośrednio w Chinach ma wiele przewag nad działaniem poprzez WIPO. Sukces twojej firmy może od tego zależeć.

Rejestracja znaku towarowego jest kluczowym pierwszym krokiem w zapewnieniu marce miejsca na rynku oraz jej ochronie przed nieautoryzowanym wykorzystaniem. W przypadku tak potężnego rynku jak Chiny, może to być decydujące dla sukcesu firmy. Wiele firm zastanawia się, jak najlepiej zabezpieczyć swój znak towarowy na terenie Chin – czy zgłosić go bezpośrednio w Chinach, czy skorzystać z Międzynarodowego Systemu Rejestracji Znaków (znanej również jako System Madrycki) przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). W tym artykule przedstawimy przewagi zgłoszenia bezpośrednio w Chinach.

Najważniejszą zaletą zgłoszenia lokalnie w Chinach jest szybkość decyzji. Trzeba obiektywnie przyznać, że na tym polu chińskie władze poczyniły ogromny postęp. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA) usprawniając proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków jest w stanie wydać pierwszą decyzję nawet w ciągu 10 tygodni od daty zgłoszenia. Oczywiście kluczowy jest tu dobry dobór produktów czy usług. W Trademark Partners mamy w tym wieloletnie doświadczenie. Z dumą możemy powiedzieć, że najszybsza rejestracja jaką dokonaliśmy w Chinach trwała raptem… 5,5 miesiąca. Po upływie 5,5 miesiąca przekazaliśmy klientowi świadectwa ochrony jego znaków towarowych. Na tym nie koniec korzyści ze zgłoszeń lokalnie.

Jak dobrze dobrać produkty do zgłoszenia znaku w Chinach?

Dobór produktów i usług jest kluczowy do sprawnego procesu analizy merytorycznej złożonego wniosku o ochronę marki w Chinach. Najlepsza praktyką jest dobór zgłaszanych do ochrony w Chinach produktów i usług przez lokalnego rzecznika patentowego. Wybiera on bowiem produkty ze standardowej listy zatwierdzonej przez CNIPA. I choć Chiny przystąpiły do porozumienia nicejskiego w odniesieniu do znaków towarowych, to jednak lista produktów i usług może się nieco różnić. Jedną z różnic jest organizacja listy przez CNIPA w klasy i podklasy, co jest istotne dla sukcesu zgłoszenia. I tym się w Trademark Partners kierujemy – maksymalną efektywnością zgłaszanych wniosków o ochronę.

Chiński certyfikat rejestracji przepustką do handlu i kontroli nad marką

Chińskie największe portale handlowe, takie jak Tmall, JD, Pingduoduo czy nawet WeChat umożliwiają otwieranie firmowych kont handlowych. Tego typu konta są najbardziej prestiżową formą handlu i są darzone zaufaniem przez konsumentów. Podobnie z kontami komunikacyjnymi w socha mediach, za pomocą których marki publikują treści promocyjne. Jednak by móc założyć takie konta konieczne jest posiadanie rejestracji marki oraz lokalnego certyfikatu rejestracji znaku towarowego. Co więcej, nawet prowadząc rozmowy z potencjalnym importerem na wprowadzeniem produktu do sprzedaży do typowej sieci handlowej czy w offline, dość szybko spotkasz się z prośba chińskiego partnera o okazanie takiego certyfikatu.

Czy zgłoszenia znaków przez WIPO mają sens?

Aplikowanie o ochronę dla marki przez WIPO na pewno jest wygodne, bowiem w jednym wniosku można zaznaczyć interesujące nas kraje i skorzystać z prawa priorytetu. Przy czym musimy wziąć pod uwagę, że procedura zgłoszenia via WIPO trwa dłużej niż działanie bezpośrednie.

Ta musi najpierw wniosek obrobić we własnej organizacji, potem wysłać do lokalnego urzędu patentowego, co oczywiście zabiera czas. Składając bezpośrednio do lokalnego urzędu patentowego zyskujesz bardzo na czasie. I to nie tylko zgłaszając ale także w przypadku odmowy udzielenia ochrony.

W przypadku problemów z rejestracją, działając lokalnie, możesz szybko i skutecznie zareagować. Lokalny pełnomocnik ma bezpośredni dostęp do uzasadnienia odmowy, rozumie język w jakim została ona sporządzona i możemy razem opracować strategię odwołania.

Przy zgłoszeniu przez WIPO, czas na reakcję może być zbyt krótki. Poza tym będziesz musieć tak czy tak znaleźć pełnomocnika, który przygotuje apelację.

Finalnie koszty i komplikacje związane z dostarczaniem oryginalnych dokumentów do lokalnego rzecznika mogą stanowić dodatkowe przeszkody. W Trademark Partners zawsze preferujemy działanie lokalne. Z doświadczenia wiemy, że są efektywniejsze.

Co daje chiński certyfikat ochrony znaku towarowego?

Chiński certyfikat ochrony znaku towarowego jest bardzo ważnym dokumentem. Jest wymagany podczas otwierania kont handlowych i komunikacyjnych marki. Jest niezbędny w przypadku procedur ochrony granicznej znaku czy toczonych sporów. W momencie kiedy one nastąpią nie ma już czasu na występowanie do lokalnego urzędu o wydanie lokalnego odpisu świadectwa rejestracji.

To wszystko sprawia, że zgłaszanie znaku towarowego do ochrony lokalnie w Chinach najkorzystniejsze dla firm, które poważnie myślą o rynku chińskim. Poza tym jest najszybszą formą zgłoszenia.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także