Jak sprawdzić, czy moja marka jest już zarejestrowana w Chinach?

Zabezpieczenie praw wyłączności do własnej marki okazuje się kluczowym obowiązkiem przedsiębiorców  planujących ekspansję do Chin. Dlaczego to w interesie ekspansywnych firm leży upewnienie się, czy ich marka została już wcześniej zarejestrowana w Chinach? Czy w sytuacji, gdy Twoje logo nie było prezentowane za Wielkim Murem, może jednak okazać się, że ktoś zdążył już je tam zarejestrować? Z naszego artykułu dowiesz się wszystkiego na temat tego, jak sprawdzić, czy dany znak towarowy jest zastrzeżony w Państwie Środka.

Rejestracja marki w Chinach - usługa Trademark Partners

Jak sprawdzić, czy znak towarowy jest zastrzeżony?

To, czy Twoja marka nie została już wcześniej zgłoszona do ochrony w Chinach, możesz szybko zweryfikować w publicznie dostępnej bazie znaków towarowych, którą prowadzi tamtejszy urząd ds. znaków towarowych. To nie tylko dobra praktyka w ramach analizy rynku, ale też pierwszy krok do skutecznego zabezpieczenia dla przedsiębiorcy przed ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej innej osoby. W Chinach obowiązuje prawo, zgodnie z którym każda osoba może zgłosić znak towarowy do ochrony – pod warunkiem że wystąpi z odpowiednim wnioskiem jako pierwsza. W Państwie Środka funkcjonuje bowiem zasada pierwszeństwa, co w praktyce oznacza, że tamtejszy urząd w pierwszej kolejności rozpatruje wniosek o rejestrację od osoby, która pierwsza zaaplikowała o ochronę marki i finalnie ją otrzymała.

Kto może zarejestrować firmę, czyli co po sprawdzeniu znaku towarowego?

Firmę w Chinach może zarejestrować lokalna osoba fizyczna i prawna, a pod pewnymi warunkami także obcokrajowiec. O rejestrację firmy aplikuje się do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

O zastrzeżenie znaku towarowego mogą aplikować osoby prawne i fizyczne, zarówno obywatele Chin, jak i osoby z zagranicy. Przy czym aplikację składa się do innego organu – do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych, czasem zwanego Chińskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (ang. China National Intellectual Property Administration, znanej również pod skrótem: CNIPA). Zdarzają się sytuacje, że marka danej firmy została już zgłoszona do ochrony prawnej, mimo że jego właściciel nigdy nie był w Chinach ani nie prezentował tam swojej marki. Potencjalnym powodem może być to, że ktoś trzeci niezależnie zdefiniował takie samo brzmienie marki. Możliwe również, że osoba niepowołana z premedytacją wystąpiła o rejestrację czyjejś marki w Chinach, działając w tzw. złej wierze.

Jak sprawdzić, czy nazwa firmy jest dostępna w języku chińskim?

Jeśli planujesz zarejestrować swoja firmę w Chinach, sprawdzenie, czy nazwa, której chcesz jej nadać, jest niezbędne już na etapie wypełnienia wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa.

Natomiast w sytuacji, gdy chcesz sprawdzić, czy dana nazwa marki jest dostępna w Chinach kontynentalnych, konieczna będzie analiza chińskiej bazy znaków towarowych – dotyczy to zarówno nazw zapisanych w transkrypcji alfabetem łacińskim (np. po angielsku), jak i po chińsku. Bazę prowadzi Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych, czasem zwany Chińskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (ang. China National Intellectual Property Administration, znanej również pod skrótem: CNIPA). Baza zawiera wszystkie zgłoszone wcześniej znaki towarowe i jest jedynym źródłem danych do weryfikacji dostępności znaków towarowych. Dostęp do bazy jest publicznie otwarty Internecie, zarówno w języku chińskim, jak i angielskim.

Jak sprawdzić, czy mój znak został zgłoszony wcześniej do ochrony w Chinach?

Jedynym oficjalnym miejscem do sprawdzenia statusu znaku towarowego jest wspomniana wyżej baza danych znaków towarowych prowadzona przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych. Znajdują się w niej nie tylko już zarejestrowane znaki towarowe poświadczone świadectwem rejestracji znaku towarowego, ale również znaki wygasłe oraz kompletna lista tych dopiero zgłoszonych. Z uwagi na fakt, że baza jest publicznie dostępna, weryfikacji można dokonać samodzielnie, jednak zdecydowanie korzystniej zlecić to zadanie wyspecjalizowanemu podmiotowi. Działający lokalnie eksperci mają bowiem bogate doświadczenie w branży, dzięki czemu będą w stanie zająć się tym profesjonalnie, doradzając najlepsze rozwiązanie od strony prawnej.

Jakie informacje uzyskasz po sprawdzeniu znaku towarowego?

Analiza bazy znaków pozwala na weryfikację m.in.:

  • czy z inicjatywy innej osoby został już zgłoszony do ochrony identyczny znak lub znaki towarowe podobne do twojej marki w danej klasie;

  • danych osoby zgłaszającej znak;

  • statusu zgłoszenia, tj. np. czy procedura jest w toku, czy postępowanie zakończyło się udzieleniem rejestracji znaku towarowego, czy może urząd odmówił ochrony logo;

  • daty złożenia wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego;

  • dokładnego okresu, na który dany znak towarowy otrzymał ochronę (jeśli ją dostał i jest ona aktywna);

  • klasy i zakresu produktów lub usług chronionych w ramach danego oznaczenia.

Czy jest możliwe, że znak został zgłoszony do rejestracji w Chinach, a informacja o tym wciąż nie widnieje w bazie danych Urzędu ds. Znaków Towarowych?

Zgłoszeń do bazy danych znaków towarowych dokonuje się już w większości przypadków elektronicznie. Mimo tego zawarte w bazie dane nie są odświeżane w czasie rzeczywistym. W związku z tym nowe wpisy pojawiają się z opóźnieniem nawet kilkunastu dni. Może zdarzyć się, że przedsiębiorca zobaczy swoją aplikację dopiero po pewnym czasie. Oznacza to także, że przygotowywane na dany moment analizy stanu bazy znaków towarowych w Chinach mogą nie zawierać najnowszych zgłoszeń, które wpłynęły w ostatnich kilku lub nawet kilkunastu dniach poprzedzających sporządzenie analizy.

Jak sprawdzić, czy nazwa firmy jest zastrzeżona? Samodzielna weryfikacja a profesjonalna analiza

Baza firm i baza znaków towarowych to dwie różne bazy danych. W pierwszej bazie, będącej odpowiednikiem rejestru przedsiębiorstw, zapisywane są działające w Chinach firmy.

Do sprawdzenia, jakie znaki towarowe zostały zgłoszone w Chinach, służy baza prowadzona przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych.Znajdziesz w niej informacje o znakach towarowych, w tym o znakach posiadających rejestrację.

Rejestracja logo nadaje prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym w Chinach na wyłączność w ramach danej klasy i produktów. Z tego powodu znaki towarowe są najcenniejszym aktywem każdego przedsiębiorstwa. Nowo powstały znak musi jednak wykazywać zdolność do rejestracji, co wiąże się nierozerwalnie z postulatem jego unikalności. W obowiązku przedsiębiorców pozostaje zatem dokładne zweryfikowanie dostępności danego znaku w oficjalnej bazie znaków towarowych.

Jednak to nie wszystko – profesjonalne badanie dostępności znaków towarowych w Chinach powinno uwzględniać również podobieństwo znaków i inne specyficzne elementy chińskiego prawa. W wielu przypadkach samo zweryfikowanie internetowej bazy danych pod kątem identyczności znaków może okazać się niewystarczające. Dlatego warto oddelegować to zadanie w ręce specjalistów.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że fakt zaistnienia ewentualnych kolizji i wprowadzenia na rynek produktów zastrzeżonych identycznym lub podobnym znakiem może narazić przedsiębiorcę na stratę nie tylko cennego czasu, ale również pieniędzy. Natomiast korzystając ze wsparcia profesjonalistów, zwiększasz jednocześnie swoją szansę na pomyślne uzyskanie praw ochronnych do marki. Jako Trademark Partners zajmujemy się kompleksowym badaniem znaku towarowych w Chinach, wnikliwie sprawdzamy ich dostępność, monitorujemy działania konkurencji, a w razie potrzeby doradzamy modyfikację informacji zawartych we wniosku adresowanym do urzędu patentowego w celu skutecznej rejestracji marki.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu prawa ochronnego dla swojej marki w Chinach? Chcesz skutecznie uchronić się przed ryzykiem naruszeń? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Trademark Partners!

Nazwa zastrzeżona – co zrobić, kiedy znaki towarowe nie są dostępne?

Wiesz już, jak sprawdzić, czy znak towarowy jest dostępny w Chinach, ale co zrobić w przypadku, kiedy jest zajęty? Najczęstsze błędy przedsiębiorców przy rejestrowaniu znaków towarowych polegają na dopełnianiu tej formalności zbyt późno. Wówczas faktycznie może zdarzyć się, że znak w brzmieniu identycznym lub podobnym z twoim  został już zgłoszony przez kogoś innego. W takiej sytuacji masz kilka możliwości działania.

Jeśli ktoś właśnie rejestruje ten znak i trwa okres publikacji, masz prawo wnieść sprzeciw, jednak najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji. Przy czym pamiętaj, to na tobie będzie spoczywać obowiązek udokumentowania sprzeciwu.

W przypadku, gdy znak towarowy został już zarejestrowany, możesz próbować go unieważnić, powołując się na jedną z możliwych przesłanek: rejestracja w złej wierze, naruszenie wcześniejszego prawa. Ale to na tobie będzie ciążyć obowiązek udokumentowania zaistnienia tej przesłanki. Będziesz na pewno potrzebować profesjonalnego wsparcia.

Trzecią możliwością jest natomiast wygaszenie istniejących praw ochronnych. Jest to możliwe, jednak jedynie w sytuacji, gdy dany znak nie był używany co najmniej przez okres trzech lat od daty jego rejestracji.

W każdym przypadku warto zacząć od negocjacji z udziałem profesjonalnego, działającego lokalnie pośrednika. Jako Trademark Partners możemy wesprzeć Cię również w tym zadaniu!

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także