Trademark Partners | 6 kwietnia, 2022 | Czas czytania: 2 minuty

Jak zgłosić znak do ochrony w Chinach?

Dlaczego tak ważne jest, by nasza marka została zarejestrowana w Chinach, jeśli współpracujemy z Państwem Środka?

Panuje tam bowiem zasada “kto pierwszy ten lepszy”, co oznacza, że urząd w pierwszej kolejności rozpatruje wniosek o rejestrację osoby, która pierwsza zaaplikowała o rejestrację loga. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zgłosić znak do ochrony w Chinach, zachęcamy do lektury naszego artykułu.

Jak zarejestrować znak towarowy w Chinach?

Jeśli chcesz zarejestrować znak towarowy w Chinach w systemie krajowym, należy złożyć wniosek w chińskim urzędzie ds. własności intelektualnej (CNIPA). Zgłoszenia w Chinach może dokonać wyłącznie chiński rzecznik patentowy. Osoby nieposiadające miejsca zamieszkania bądź siedziby w Chinach, powinny skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanego pełnomocnika. Zgłoszenia dokonuje się w języku chińskim wskazując produkty i usługi, które mają być chronione w poszczególnych klasach.

Jak dalej wygląda procedura, jeśli chcesz zarejestrować markę w Chinach?

  • po upływie około tygodni od poprawnego złożenia wniosku, generowany jest unikalny numer rejestru dla naszego znaku;
  • w czasie następnych 3-4 miesięcy urząd wydaje wstępną decyzję dotyczącą rejestracji. Jeśli jest ona pozytywna wówczas stosowną informację publikuje się w newsletterze urzędowym. Jeśli zgłaszający otrzymał odmowę z uzasadnieniem, jest uprawniony do złożenia odwołania – jest to osobny proces, który trwa 9-12 miesięcy;
  • po upływie 3 miesięcy od momentu publikacji, jeżeli nikt nie wniósł uzasadnionego sprzeciwu, urząd wydaje postanowienie o zarejestrowaniu znaku. Wówczas po kolejnym miesiącu wydane zostaje świadectwo znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego – ile czasu jest ważna?

Ochrona logo w Chinach jest ważna przez okres 10 lat licząc od dnia rejestracji. Jednak w sytuacji, gdy znak jest nieużywany przez 3 lata istnieje możliwość, że inny podmiot zakwestionuje nasze prawo do posługiwania się znakiem składając wniosek o wygaszenie praw ochronnych. Podstawą do obrony rejestracji logo na pewno będą liczne dowody potwierdzające fakt, iż w danym okresie nasz znak był rzeczywiście używany w Chinach kontynentalnych. Może to być korespondencja handlowa, dowody na wystawianie się na targach, umowy handlowe, dokumenty transakcyjne czy oferta naszych produktów zamieszczona w chińskim serwisie e-commerce. Wprawdzie tego typu sytuacje nie zdarzają się często, jednak warto zwrócić na nie uwagę.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się pomocny, jeśli zastanawialiście się nad tym jak zarejestrować znak towarowy w Chinach. Ważne, by przedsiębiorcy mieli świadomość tego, że rejestracji marki powinno dokonywać się przed zaprezentowaniem znaków towarowych w Chinach. Niestety zdarza się, że Chińczycy podpatrują znaki towarowe i zgłaszają je do ochrony na siebie, czyli w złej wierze.

O czym warto pamiętać, zakładając biznes w Chinach?

O czym warto pamiętać, zakładając biznes w Chinach?

Wejście na chiński rynek, to fascynująca, ale także i wymagająca podróż. Chociaż taka ekspansja może przynieść wiele korzyści, warto dobrze zaplanować każdy krok tego przedsięwzięcia. Dzięki temu można uniknąć wielu urzędowych komplikacji związanych z zakładaniem biznesu w Chinach.

GUCCI z papieru. Dom mody ostrzega sklepy w Hongkongu

Święto Qingming ( chiń. 清明节) – inaczej znane jako chińskie święto zmarłych – to jeden z najstarszych i najważniejszych uroczystych dni w Państwie Środka. Zgodnie z ludowymi wierzeniami tułające się po śmierci dusze nie uwalniają się od ludzkich potrzeb. Odczuwają głód, zimno i pragnienie. Niedogodności życia pozagrobowego można jednak złagodzić poprzez odpowiednie rytuały. I to właśnie jeden z owych rytuałów wzbudził czujność włoskiego producenta dóbr luksusowych.

iPad. Jabłko niezgody między Apple a Proview

Chiny stanowią z największych rynków dla dystrybucji produktów Apple, a popyt na gadżety firmy w tym kraju stale rośnie. Jednym z flagowych produktów marki jest iPad – tablet komputerowy.

Jednak Apple napotkał problem związany z prawami do nazwy „iPad” w Chinach.