Jakie są bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego w Chinach?

Władze Chińskiej Republiki Ludowej w sierpniu 1982 roku po raz pierwszy przyjęły prawo regulujące ochronę znaków towarowych. Prawo to obowiązuje na terenie Chin kontynentalnych i nie odnosi się do specjalnych autonomicznych regionów tj. np. Hongkong czy Macao.

Na przestrzeni lat prawo to kilkukrotnie nowelizowano, dostosowując je do aktualnych potrzeb. Najnowsza ustawa ds. znaków towarowych zawiera jednoznacznie wskazane bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego w Chinach. Poświęcony jest temu cały Art. 10. Dokument ten definiuje też względne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Są one zapisane w ogólny sposób. Rzeczywiste przesłanki stwierdza urząd patentowy w każdorazowo prowadzonej analizie merytorycznej składanych wniosków o ochronę.

Co to są bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego w Chinach? Co może być przeszkodą do rejestracji znaku w Państwie Środka?

Bezwzględne przeszkody udzielenia ochrony znakowi towarowemu są to zdefiniowane w prawie cechy oznaczeń, dla których na mocy ustawy nie przyznaje się ochrony. Chińskie prawo wskazuje, że prawa wyłącznie nie przysługują znakom identycznym lub podobnym do nazwy kraju, flagi, herbów czy symboli narodowych, emblematów wojskowych zarówno samych Chin, krajów trzecich, jak i instytucji międzynarodowych. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których dany kraj wyrazi odpowiednią zgodę a chiński urząd ją potwierdzi swoją decyzją. Na pewno niepowodzeniem skoczyłaby się próba uzyskania przez osobę niepowołaną praw wyłącznych na znak w postaci polskiej flagi, polskiego godła czy jakiegokolwiek innego oznaczenia zwierającego te symbole. Próba zgłoszenia do ochrony w Chinach np. znaku ‘Polskie Koleje Państwowe’, nawet gdyby wniosek złożyło samo PKP, również zakończyłaby się odmową w pierwszej instancji. Dlatego, że nazwa przedsiębiorstwa zawiera słowo ‘Polskie’. Dopiero w apelacji od odmowy byłaby szansa przekonanie chińskiego urzędu do udzielenia ochrony znakowi przewoźnika kolejowego, pod warunkiem oczywiście dostarczenia odpowiednich, wiarygodnych dokumentów i adekwatnej decyzji Chińskiego Urzędu Patentowego.

Chińskie prawo definiuje jeszcze kilka rodzajów oznaczeń, które nie otrzymają ochrony. Są to oznaczenia zawierające wulgaryzmy, wyśmiewające socjalistyczne wartości i ustrój państwa, wizerunek pieczęci lub symbolikę Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego – co sprawdza Chiński urząd?

W Chinach nie otrzymasz też rejestracji znaku towarowego oznaczających wprost nazwy terytorium geograficznego (np.: ‘Warszawa’, ’Podkarpacie’, ’Wisła’), obrażające innych, inne narody czy rasy. Również oznaczenia, które wprowadzają klienta w błąd nie uzyskają praw ochronnych. Przykład: oznaczenie „Niezniszczalne opony” nie otrzyma ochrony jako znak towarowy, bo słowo ‘niezniszczalne’ jest nieprawdziwe w kontekście zużywających się opon. Poza tym samo słowo ‘opony’ nie otrzyma ochrony, gdyż na słowa powszechne, słownikowe nikt nie powinien otrzymać wyłącznych praw używania.

Nie udziela się też rejestracji na znaki towarowe, które wprost komunikują cechy opisowe produktu czy usługi (np. ‘na kaszel’, czy ‘odchudzający’), zawierają w sobie nazwę substancji chemicznej czy obietnicę działania (np. ‘czyści wszystko‘).

Czym są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego w Chinach?

Względne przeszkody rejestracji znaku towarowego to przyczyny, dla których danemu znakowi towarowemu nie można udzielić ochrony z uwagi na naruszenie praw stron trzecich, wcześniej istniejące zgłoszenia będące jeszcze na etapie rozpatrywania lub zakończone przyznaniem ochrony. Dość oczywiste jest, że przyczyną względną odmowy będzie wskazany identycznie brzmiący znak towarowy, któremu przyznano już prawa wyłączne.

O czym jeszcze należy pamiętać? – przeszkody względne

Może mieć miejsce, gdy identycznie brzmiący znak towarowy nie został uprzednio zgłoszony do ochrony a mimo to urząd odmówi rejestracji, szczególnie gdy odnoszą się do tych samych produktów / usług. Chodzi o sytuację, gdy zgłaszany znak jest bardzo podobny do innego, wcześniej zgłoszonego lub już zarejestrowanego znaku (jeden z przykładów opisujemy we wcześniejszym wpisie).

Chiński Urząd w uzasadnieniach często przytacza argument o unikaniu konfuzji konsumenta, czyli o niestwarzaniu sytuacji, gdy udzielenie ochrony znakowi mogłoby doprowadzić do zmylenia klienta w kwestii autentyczności. Mówimy o sytuacji, w której klient mógłby się łatwo pomylić wybierając podobnie oznaczone produkt czy usługę. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy oba dwa znaki są podobne w warstwie graficznej, nawet jeśli w zapisie słownym różnią się.

Jak najlepiej je ominąć? – rady ekspertów!

Problemów z rejestracją znaku towarowego w Chinach najlepiej uniknąć sprawdzając zawczasu, czy podobny znak nie został wcześniej już zgłoszony a tym samym, czy podejmowana próba rejestracji znaku towarowego w Chinach ma szansę na powodzenie. Najlepiej zgłosić się do ekspertów w tym zakresie. W Trademark Partners nasi specjaliści są gotowi w każdej chwili pomóc w tym zakresie.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także