Klasyfikacja Nicejska a zgłoszenie znaku do ochrony w Chinach. Czy ma zastosowanie?

Chcąc zgłosić znak do ochrony stajesz przed dylematem jakie produkty czy usługi należy zgłosić. Oczywistym jest zapewnienie ochrony produktów, które są aktualnie dostępne w Twojej ofercie, ale czy planujesz w przyszłości rozszerzyć portfolio produktów o nowe kategorie? Czy nie warto o tym pomyśleć z wyprzedzeniem? Będziesz mieć te dylematy na pewno, wielu naszych klientów je ma. Gdzie znaleźć listę produktów do ochrony? Czy taka istnieje? Tak istniej, została zdefiniowana w tzw. Klasyfikacji Nicejskiej.

Czym jest Klasyfikacja Nicejska? 

System ochrony znaków towarowych dla swojej skuteczności musiał zostać zorganizowany w dający się zrozumieć sposób. Wszystkie produkowane towary i oferowane usługi uporządkowano w grupy, nazwane klasami. Jest ich łącznie 45, z czego numerami 1-34 oznaczono grupy produktów. Usługom przypadły numery 35-45. Tak zorganizowanym system klasyfikacji zarządza Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). System przyjęty został przez kraje – sygnatariusze na mocy porozumienia nicejskiego. Jest to międzynarodowy traktat przyjęty 15.06.1967 roku w Nicei, stąd nazwa porozumienie nicejskie lub Klasyfikacja Nicejska. 

Dla formalności jednak trzeba przyznać, że Klasyfikacja Nicejska nie była pierwszym systemem uporządkowania produktów do celów ochrony znaków towarowych. Pierwszym zbiorem była alfabetycznie uporządkowana lista 34 klas produktów przyjęta w 1935 roku przez United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI). Dopiero później przekształcono ją w Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług do Celów Rejestracji Znaków. Miało to miejsce na Konferencji Dyplomatycznej w Nicei 15.06.1957 roku. Dokument nazywano wówczas Umową Nicejską. Dopiero dziesięć lat później umowa stała się międzynarodowym traktatem. 

Dowiedz się więcej: Klasyfikacja Nicejska – czym jest międzynarodowa klasyfikacja towarów?

Czy Klasyfikacja Nicejska się zmienia? 

Choć sama idea uporządkowania produktów i usług w ramach Klasyfikacji Nicejskiej pozostaje bez zmian, sam traktat był aktualizowany kilkukrotnie. Nie powinno to nikogo dziwić. Wraz z rozwojem technologii, nowych form sprzedaży czy nieznanych dawniej usług, aktualizacja powinna dotyczyć też zawartych w ramach klas list produktów czy usług. Daleko nie szukając – czy choćby jeszcze czterdzieści lat temu ktoś projektował strony www? Albo optymalizował je pod kątem wyszukiwarek internetowych? Albo produkował drony? Odpowiedzi na te pytania są dość oczywiste. 

Jak często Klasyfikacja Nicejska ulega modyfikacjom? 

Początkowo Klasyfikacja Nicejska aktualizowana była co dziesięć lat. Gdyby utrzymać taki rytm zmian, szybko stałaby się muzeum. Z Klasyfikacja Nicejską jest pewien problem natury synchronicznej. Dotyczy ona znaków towarowych, które w swoim założeniu mają podlegać ochronie w przyszłości również dla przyszłych produktów i usług. Klasyfikacja sama w sobie musiała przejść z fazy pokazywania przeszłości do przyszłości. Oczywistym jest, że musi zawierać realnie najnowsze istniejące produkty i usługi w klasach. Stąd potrzeba jej ciągłej aktualizacji. Klasyfikacja podlega jej raz na rok. Nowa lista wchodzi w życie zawsze pierwszego stycznia każdego roku, po upływie sześciu miesięcy okresu publikacji.  

Czy Klasyfikacja Nicejska ma zastosowanie w Chinach? 

Oczywiście, że Klasyfikacja Nicejska ma zastosowanie w Chinach. Chińska Republika Ludowa jest jej sygnatariuszem. Oficjalne przystąpienie do traktatu odbyło się 1980 roku. Chiński sposób uporządkowania produktów i usług jest zatem analogiczny do przyjętego przez WIPO standardu. Ale czy to oznacza, że przyjęte produkty i usługi, jakie w Chinach można zgłosić do ochrony są 1:1 identyczne z listą WIPO? Realnie, w zgłoszeniu lokalnym, nie można. 

Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA) uszeregował produkty i usługi nie tylko w klasy – co akurat jest wspólne w Klasyfikacją Nicejską – ale dodatkowo wprowadził podklasy w ramach klas. Dzięki temu łatwiej jest odnaleźć odpowiedni produkt. Co jednak najważniejsze, Chiny z racji tego, że są i zanosi się, że będą fabryką świata, mają wachlarz oferowanych światu produktów szerszy niż zazwyczaj stosowany w pozostałych krajach. Stąd na liście znajdują się produkty o większym uszczegółowieniu. Jak się w tym rozeznać?  

Zgłaszając znak do ochrony w Chinach rekomendujemy zgłoszenie lokalne. Ma ono wiele zalet, o czym pisaliśmy w tym artykule: Jak najlepiej zgłosić znak do ochrony w Chinach? Najważniejszą zaletą jest to, że to lokalny rzecznik, dobiera odpowiednie produkty i usługi stosownie do planów rozwojowych firmy, wskazując je ze standardowej listy przyjętej przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA). Z doświadczenia wiemy, że tak przygotowany wniosek ma szanse na szybsza rejestrację, czego doświadczyliśmy dla naszego klienta. Na tę chwilę nasz rekord to rejestracja znaku towarowego w Chinach w jedynie 5,5 miesiąca od zgłoszenia do rejestracji. 

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także