Klasyfikacja nicejska – czym jest międzynarodowa klasyfikacja towarów?

Jedną z najważniejszych kwestii towarzyszących procesowi rejestracji znaku towarowego w Państwie Środka jest sporządzenie odpowiedniej klasyfikacji towarów i usług, w których ma zostać zarejestrowany dany znak. Obowiązek ten wynika wprost z przyjętej definicji znaku towarowego pojmowanego jako specjalne oznaczenie służące do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych producentów. W Chinach również obowiązuje międzynarodowa klasyfikacja nicejska, ale lista standardowych produktów i usług dopuszczona do ochrony w wielu miejscach różni się od tych skatalogowanych w ramach klasyfikacji nicejskiej. Co istotne, wyszczególnienie klas produktów i usług jest warunkiem koniecznym do przygotowania poprawnego wniosku o ochronę znaku towarowego. Jako Trademark Partners pomożemy Ci w prawidłowym wykonaniu tego zadania.

Na czym polega klasyfikacja nicejska

Klasyfikacja nicejska to międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, która została utworzona na potrzeby rejestracji znaków towarowych. Klasyfikacja ta weszła w życie na mocy porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. Państwa, które przyjęły to postanowienie, wykorzystują ja w celu precyzyjnego oznaczania zakresu towarów i usług, dla których dane przedsiębiorstwo chce uzyskać ochronę znaków towarowych. Stosowanie klasyfikacji nicejskiej ułatwia ponadto rejestrację znaków towarowych na rynku międzynarodowym.

Znaczenie klasy dla celów rejestracji znaków towarowych

Podczas sporządzania wniosku o rejestrację marki w Chinach należy pamiętać o tym, by precyzyjnie wskazać w nim konkretne klasy towarów i usług, dla których dana firma chce zastrzec swój znak. Oznacza to tym samym, że znak towarowy nie otrzymuje ochrony dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale jest zastrzegany jedynie dla tych, które zostały wymienione we wniosku złożonym do chińskiego urzędu.

Klasyfikacja nicejska znaków towarowych ma zatem istotne znaczenie przede wszystkim dlatego, że wskazuje dokładny obszar wyłączności na dany znak, oczywiście z uwzględnieniem różnic w spisie dopuszczonych do ochrony produktów i usług w Chinach oraz w ramach klasyfikacji nicejskiej. To sprawia natomiast, że właściwa klasyfikacja towarów i usług na etapie rejestracji znaku w Chinach jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed przedsiębiorcą rozpoczynającym biznes z tamtejszymi partnerami. Firma, wybierając klasę produktu lub usługi, w której chce zarejestrować swoje logo, ustala jednocześnie zakres jego ochrony na rynku chińskim.

Ile jest klas w klasyfikacji nicejskiej?

Można wyróżnić 45 klas z których składa się klasyfikacja nicejska. Wykaz towarów i usług zawiera dokładnie 34 klasy produktowe oraz 11 klas związanych z konkretnymi usługami, a ich pełna lista znajduje się w oficjalnej bazie WIPO. Dodatkowo w klasyfikacji nicejskiej znaków towarowych każdy towar lub usługa posiada ponadto specjalne oznaczenie w postaci sześciocyfrowego kodu, który zaczyna się od przyporządkowanemu mu numeru klasy.

Wykaz towarów według klas klasyfikacji nicejskiej

Klasyfikacja nicejska obejmuje następujące klasy:

 1. chemikalia stosowane w przemyśle, nauce i rolnictwie;

 2. farby, barwniki i preparaty stosowane do ochrony przed korozją;

 3. nielecznicze kosmetyki i środki chemiczne do codziennego użytku;

 4. energia, paliwa, oleje i smary przemysłowe;

 5. produkty farmaceutyczne;

 6. nieobrobione i częściowo obrobione metale nieszlachetne, w tym rudy, a także niektóre wyroby wykonane z metali nieszlachetnych;

 7. sprzęt mechaniczny, silniki, maszyny;

 8. małe urządzenia ręczne, zestawy stołowe, broń biała;

 9. urządzenia i przyrządy naukowe, produkty elektroniczne, sprzęt bezpieczeństwa i ratownictwa;

 10. sprzęt i artykuły medyczne, produkty dla dorosłych;

 11. urządzenia do oczyszczania i dezynfekcji, urządzenia do ogrzewania i ochładzania, oprawy oświetleniowe;

 12. pojazdy wraz z częściami;

 13. broń palna i wyroby pirotechniczne;

 14. metale szlachetne, biżuteria, zegarki;

 15. instrumenty muzyczne, ich części i akcesoria;

 16. produkty biurowe i artykuły papiernicze;

 17. wyroby z kauczuku, gumy, materiały izolacyjne i termoizolacyjne;

 18. galanteria skórzana, torby, parasole;

 19. materiały niemetalowe do budownictwa;

 20. meble i ich części;

 21. przybory kuchenne i toaletowe, artykuły gospodarstwa domowego;

 22. płótno, liny, sznury, baldachimy;

 23. przędza i nici do włókiennictwa;

 24. tekstylia i substytuty tekstyliów;

 25. odzież, obuwie, nakrycia głowy;

 26. artykuły krawieckie, peruki;

 27. tapety, maty, dywany;

 28. zabawki, sprzęt sportowy, sprzęt wędkarski;

 29. gotowane jedzenie, mięso, jajka, oleje jadalne;

 30. przyprawy, produkty mączne, napoje

 31. ziarna, produkty rolne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa;

 32. piwo i napoje bezalkoholowe;

 33. alkohol i napoje alkoholowe;

 34. tytoń i zestawy do palenia;

 35. reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing;

 36. sprawy finansowe, zastaw, zarządzanie nieruchomościami;

 37. budowa, dekoracja wnętrz, konserwacja;

 38. telekomunikacja i usługi telekomunikacyjne;

 39. transport, usługi turystyczne, dystrybucja energii;

 40. obróbka materiałowa, druk, walka z zanieczyszczeniami;

 41. edukacja i szkolenia, działalność kulturalna i sportowa, usługi rozrywkowe;

 42. kontrola jakości, usługi IT, doradztwo budowlane;

 43. opieka emerytalna, jadłodajnie, zakwaterowanie dla zwierząt;

 44. medycyna, uroda, ogrodnictwo;

 45. usługi socjalne, bezpieczeństwo, sprzątanie weselne.

Warto zaznaczyć, że wybór klas towarów i usług powinien być skrupulatnie przemyślany. Poszczególne firmy rejestrujące swoje logo w Chinach powinny bowiem wiedzieć, że chińska lista produktów i usług możliwych do ochrony w Chinach różni się w szczegółach w stosunku do listy z klasyfikacji nicejskiej, co jest istotne w kontekście zgłoszeń bezpośrednich w Chinach. Ponadto Chiński Urząd Patentowy nie dopuszcza możliwości późniejszego rozszerzania ochrony znaku na nowe towary lub usługi. Jeśli planujesz zatem w przyszłości rozwinąć swoją działalność o kolejne produkty lub świadczone usługi, warto uwzględnić je już na etapie rejestracji znaku. W przeciwnym wypadku będziesz zmuszony złożyć nowy wniosek o ponowne zarejestrowanie Twojego znaku towarowego w Chinach, uwzględniając w nim dodatkowe towary i usługi.

Najpopularniejsze klasy klasyfikacji nicejskiej

Poniżej prezentujemy szerzej kilka najpopularniejszych kategorii produktów i usług uwzględnionych w klasyfikacji nicejskiej.

Klasyfikacja nicejska klasa 16

Klasyfikacja nicejska 16 to szeroka klasa produktów, wśród której znajdują się artykuły takie jak:

 • papier, tektura oraz wyroby wykonane z tych materiałów niesklasyfikowane inaczej ze względu na funkcję lub przeznaczenie;

 • druki;

 • materiały introligatorskie, fotograficzne oraz piśmienne;

 • kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych;

 • materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie;

 • maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli);

 • materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów);

 • materiały z tworzyw sztucznych przeznaczone do pakowania (które nie zostały ujęte w innych klasach);

 • czcionki drukarskie;

 • matryce.

Klasyfikacja nicejska klasa 35

Klasyfikacja nicejska 35 otwiera katalog usług. W zakres tej klasy wchodzą usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, obsługą, organizacją i administrowaniem przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym, a także usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

Klasyfikacja nicejska klasa 41

Klasyfikacja nicejska 41 obejmuje usługi związane z nauczaniem i organizacją szkoleń, rozrywką oraz działalnością sportową i kulturalną.

Klasyfikacja nicejska klasa 42

Klasyfikacja nicejska 42 zarezerwowana jest dla grupy usług naukowych i technicznych, a także badań i ich projektowania. W zakres klasy 42 wchodzą ponadto usługi badawcze, przemysłowa analiza oraz projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

Klasyfikacja nicejska klasa 44

Klasyfikacja nicejska 44 to przede wszystkim usługi medyczne i weterynaryjne. W obrębie klasy wyszczególnia się także usługi związane z higieną i troską o urodę istot ludzkich i zwierząt oraz usługi świadczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

FAQ – klasyfikacja nicejska

Ile klas mogę zgłosić podczas składania wniosku o klasyfikację nicejską znaku towarowego?

Podczas dokonywania zgłoszenia można wskazać dowolną liczbę klas, jednak wówczas należy się liczyć z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą kolejną klasę towarów lub produktów. W tym przypadku działa bowiem zasada: im więcej klas towarowych, w których danych znak został zgłoszony, tym wyższa opłata za jego rejestrację. Należy także pamiętać, że w Chinach obowiązuje zgłoszenie jednoklasowe, co oznacza, że jeden wniosek dotyczy tylko jednej znako-klasy. Nie ma możliwości bezpośredniego zgłoszenia znaku w kilku klasach jednocześnie.

Gdzie znajdę wykaz wszystkich towarów i usług klasyfikacji nicejskiej?

Z uwagi na wielość kategorii, z których składa się klasyfikacja nicejska, spis poszczególnych towarów i usług można przeszukiwać przy użyciu narzędzia TMclass lub za pomocą portalu IP WIPO.

Czy jeden znak towarowy może występować w różnych klasach?

Co do zasady, takie same znaki towarowe mogą występować w różnych klasach. Chiński Urząd Patentowy nie może jednak przyznać ochrony w tej samej klasie dla takiego samego znaku towarowego w ramach tych samych produktów i usług.

Czy mogę rozszerzyć klasy klasyfikacji nicejskiej po rejestracji znaku towarowego?

Każda zmiana w obszarze zgłaszanych klas oznacza konieczność założenia nowych wniosków o ochronę. Podobnie ani po zgłoszeniu znaku do ochrony bezpośrednio w Chinach ani gdy znak jest już zarejestrowany nie ma możliwości zmiany zakresu produktów lub usług. W takim przypadku również konieczne jest złożenie nowych wniosków o ochronę. Stąd tak ważne jest, aby na etapie przed zgłoszeniem precyzyjnie przemyśleć i wskazać konkretne klasy towarów i usług. Zgłaszając znak bezpośrednio w Chinach miej na uwadze, że chińska lista produktów i usług różni się nieco od klasyfikacji nicejskiej, dlatego dokładne uwzględnienie ich na etapie rejestracji jest kluczowe.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także