MAKAO

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

681 tys
populacja
(Q3.2023)
72.2 %
% populacji w wieku 15-64: (2022)
1.6%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI
(CAGR) W OKRESIE
2013-2023
1.6%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI
(CAGR) W OKRESIE
2013-2023
80.5%
GDP GROWTH RATE (2023)
$69,385
GDP PER CAPITA (2022)
6.4%
udział sprzedaży online w sprzedaży detalicznej (04.2023)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Firmy usługowe
Deweloperów aplikacji
Sektora IT
Producentów gier
Firmy sprzedające dobra luksusowe do Makao

Rejestracja znaku towarowego w Makao

Makao, znane jako perła delty Rzeki Perłowej, to region o wyjątkowej tożsamości i odrębnej jurysdykcji prawnej, szczególnie w zakresie znaków towarowych. Ten specjalny region administracyjny Chin zachowuje swoją unikalność, łącząc wpływy wschodnie z zachodnimi. Ochrona znaków towarowych tutaj ma kluczowe znaczenie, ponieważ Makau to miasto hazardu, luksusu, handlu i turystyki. Makao odbiło się gospodarczo po pandemii notując spektakularny wzrost PKB za rok 2023 na poziomie +80,5%, osiągając wskaźnik per capita w wysokości niemal 70 tysięcy USD.

Warto zauważyć, że choć Makao jest częścią Chin, zgłoszenia znaku do ochrony dokonuje się do lokalnego urzędu. Rejestracja znaku w Makao nie zapewnia automatycznej ochrony w innych regionach Chin, co czyni lokalną rejestrację znaków towarowych niezwykle ważną dla każdego przedsiębiorcy planującego działalność na tym unikalnym, niedużym rynku.

7 lat
Okres ochrony liczony od dnia zgłoszenia
6-8 miesięcy
Czas trwania procesu rejestracji w Makao przy braku sprzeciwów i komplikacji
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Po co rejestrować znak w Makao?

Rejestrowanie znaku w Makau to bilet wstępu do biznesu w chińskiej kolebce luksusu, hazardu i turystyki. To miasto, z PKB per capita sięgającym niemal 70 tysięcy USD, przyciąga zamożnych ludzi z nie tylko z Chin kontynentalnych co oczywiste, ale też z całego świata. Makao razem z Hongkongiem, Shenzhen i innymi miastami uczestniczy w chińskim projekcie rozwoju krajów ujścia Rzeki Perłowej Great Bay. Rejestracja znaku towarowego nie tylko ochrona u przednóżka Chin; to szansa na zdobycie uznania w miejscu, gdzie prestiż i wysoka jakość są na wagę złota.

Kto w Makao może zgłosić znak do ochrony?

W Makao o ochronę znaku towarowego może ubiegać się każdy, osoby fizyczne, spółki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Uprawnieni muszą pochodzić z Makao, spółki lub obywatele z krajów należących do unii Konwencji Paryskiej, osoby fizyczne zamieszkujące lub posiadające firmę w krajach należących do Konwencji Paryskiej oraz obywatele narodów, które zawarły z Makao konkretne umowy dotyczące znaków towarowych.

Czy moja marka jest dostępna do rejestracji w Makao? Jak to sprawdzić?

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Urzędu ds. Znaków Towarowych w Makao.

Jak lepiej zgłosić znak do ochrony w Makao bezpośrednio czy przez WIPO?

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Znaków Towarowych Makao (DSEDT) zamiast w WIPO ma istotne zalety. Najważniejszą z nich jest szybkość przetwarzania; DSEDT rozpoczyna pracę nad wnioskiem natychmiast po jego otrzymaniu, podczas gdy WIPO przez kilka miesięcy wewnętrznie przetwarza wniosek nim prześle go do Makao. Bezpośrednie zgłoszenie w Makao pozwala również dobra produkty i usługi biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby rynku Makao. Ponadto bezpośrednie złożenie wniosku pozwala wybrać lokalnego specjalistę w Makao, który jest łatwo dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub zastrzeżenia, które mogą pojawić się w trakcie procesu.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji znaku towarowego bezpośrednio w Makao?

Do złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w Makao należy zazwyczaj przygotować: ważny kopię paszportu lub dokumenty identyfikacyjne firmy (KRS lub CEIDG), podpisany oryginał potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa dla profesjonalnego pełnomocnika, graficzną reprezentację znaku towarowego (jeśli dotyczy) oraz listę wyznaczonych towarów lub usług powiązanych ze znakiem.

Dobór produktu i usług, jak to zrobić najlepiej zgłaszając znak do rejestracji w Makao?

Dobór klas rejestracyjnych produktów i usług jest kluczowy dla zapewnienia pełnej ochrony znaku towarowego. Na początkowym etapie zgłaszający powinien rozważyć zarówno obecne, jak i przyszłe portfolio produktów, by uwzględnić wszystkie planowane grupy produktowe. Następnie, na podstawie tych informacji, rzecznik dobiera odpowiednie klasy i konkretne pozycje w każdej z nich. Na niektórych terytoriach, z uwagi na koszty zgłoszenia, produkty powinny być grupowane w podkategorie zamiast wymieniania każdego z nich z osobna. Na przykład, nie ma potrzeby szczegółowego wymieniania kosmetyków z linii 'makeup’. Wystarczy wybrać ogólną kategorię: 'makeup cosmetics’. Podobnie w przypadku soków: nie ma potrzeby wymieniać wszystkich smaków, wystarczy wskazać produkt: 'soki’ itp. Ostateczny dobór produktów i usług powinien być zawsze potwierdzony z lokalnymi rzecznikami patentowymi, który nie tylko doradzi w kwestii optymalnego zgłoszenia znaku na danym terytorium, efektywnego grupowania pozycji ale też dopasuje je do standardowych list akceptowalnych przez dany urząd patentowy. Ważne jest, aby pamiętać, że znak, który nie jest używany może zostać wygaszony po kilku latach. Okres ten jest różny, w zależności od terytorium zgłoszenia. Nie mniej jednak dobór powinien być przemyślany i zawierać te produkty i usługi, które trafią do oferty w dającym się przewidzieć czasie.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy muszę używać moją markę w Makao przed jej rejestracją? 

W Makao nie jest konieczne używanie znaku towarowego przed jego zarejestrowaniem. Wniosek o rejestrację można złożyć nawet w przypadku zupełnie nowego znaku towarowego. Podobnie do praktyk stosowanych w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie, Makao stosuje system „first-to-file”. System ten pozwala uzyskać wyłączne prawa do znaku towarowego osobie, która jako pierwsza złoży wniosek i pomyślnie zakończy proces badania.

2. Ile kosztuje rejestracja towarowego do rejestracji w Makao? 

Koszty zależą od od ilości zgłaszanych klas i produktów. Zerknij w nasz cennik, by poznać szczegóły.

3. Jakie rodzaje znaków towarowych można zgłosić do ochrony w Makao? 

W Makao system rejestracji znaków towarowych pozwala na rejestrację różnych typów znaków towarowych. Obejmują one powszechnie rejestrowane znaki towarowe, takie jak znaki słowne, znaki graficzne (takie jak logo lub symbole) oraz kombinacje elementów słownych i graficznych. Ponadto można również rejestrować bardziej charakterystyczne typy, takie jak znaki 3D, znaki kolorowe i znaki stereo. System prawny Makao jest także otwarty na znaki specjalne, w tym znaki dźwiękowe i inne.

4. Czy w Makao można jednym zgłoszeniem zgłosić znak w wielu klasach? 

Nie, prawo znaków towarowych Makao nie umożliwia złożenia jednego wniosku o rejestrację znaku w wielu klasach. Dla każdej klasy należy złożyć osobne zgłoszenie.

5. Czy prawa do rejestracji znaków towarowych w Makao obowiązują też na innych terytoriach, takich jak Chiny kontynentalne czy Hongkong? 

Nie, prawa ochronne do znaków towarowych w Makao obejmują tylko terytorium Makai. Chiny kontynentalne czy też Hongkong to odrębne jurysdykcje prawne w kontekście praw własności intelektualnych.

6. Ile czasu zajmuje Urzędowi ds. Znaków Towarowych w Makao wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego po upływie okresu sprzeciwu? 

Urząd ds. Znaków Towarowych w Makao wydaje oryginał świadectwo ochrony znaku zazwyczaj w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu sprzeciwu.

7. Jak długo jest ważna rejestracja znaku towarowego w Makao? 

Ochrona znaku towarowego w Makao trwa przez okres 7 lat. Prawa ochronne obowiązują od daty złożenia wniosku o ochronę, a nie od daty jej przyznania.

8. Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony w Makao? 

Tak, jako właściciel indywidualnej firmy możesz ubiegać się o ochronę znaku towarowego w Makao. Prawo znaków towarowych Makao zezwala osobom fizycznym, w tym właścicielom firm, na złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego. Jeśli chcesz to zrobić dla swojej firmy, przygotuj angielski wyciąg z rejestru CEIDG.

9. Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w Makao? 

W Makao można aplikować się o przedłużenie ochrony znaku towarowego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu ochronnego.

10. Czy w Makao można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany? 

Tak, można. W Makao znak towarowy może zostać wygaszony z powodu nieużywania. Zgodnie z lokalnym prawem znaków towarowych, jeśli zarejestrowany znak towarowy nie był używany nieprzerwanie przez okres 3 lat. W takim przypadku strona przeciwna, właściciel znaku towarowego, ponosi ciężar udowodnienia, że znak towarowy był używany. Jeśli tego nie zrobi, prawa ochronne znaku zostaną wygaszone.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować