O czym warto pamiętać, zakładając biznes w Chinach?

Dla zagranicznych inwestorów, którzy poważnie myślą o ekspansji na nowe rynki, Państwo Środka wciąż pod wieloma względami stanowi atrakcyjny kierunek. Niespełna 1,5 miliardowa populacja Chin, stale rosnąca siła nabywcza i dynamicznie rozwijająca się gospodarka – to wszystko sprawia, że kraj ten skutecznie przyciąga również ambitnych przedsiębiorców z Polski.

Założenie firmy w Chinach i jej dalsze efektywne prowadzenie wiąże się jednak z długotrwałym i złożonym procesem – przede wszystkim z uwagi na wyśrubowane wymogi formalno-prawne, jakie tamtejsze prawo nakłada na inwestorów z zagranicy. Istotną przeszkodą częstokroć okazuje się ponadto bariera językowa i – co jeszcze ważniejsze – dająca się zauważyć wśród europejskich przedsiębiorców niedostateczna znajomość specyfiki chińskiej kultury biznesowej. Owo niezrozumienie tamtejszej etykiety nierzadko decyduje o tym, że gigantyczny rynek zbytu bynajmniej nie stanowi jednocześnie gwarancji sukcesu firmy w Chinach. Sprawdź, o czym należy pamiętać, aby zmaksymalizować szanse na skuteczne rozpoczęcie biznesu za Wielkim Murem.

Rozpoczęcie działalności w Chinach i ochrona marki za granicą

Chiny stanowią jeden z kluczowych kierunków, wokół którego koncentruje się cały globalny handel. Państwo Środka nie pozostaje jednak bez wyzwań dla zagranicznych inwestorów, którzy jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o ekspansji na ten rynek, powinni poznać najważniejsze szczegóły na temat kluczowych aspektów tego przedsięwzięcia. Mowa tutaj szczególnie o kwestiach takich jak ochrona znaku towarowego, forma prawna działalności gospodarczej czy procedura rejestracji firmy w Chinach.

Jak założyć firmę w Chinach z prawnego punktu widzenia?

Mimo że ogromna skala konsumencka w Chinach i jej duża otwartość na oferty zagranicznych producentów może niekiedy sugerować inaczej, skuteczne prowadzenie biznesu na rynku chińskim to trudne wyzwanie dla rodzimych firm. Wymaga ono nie tylko opracowania biznesplanu i kompleksowej strategii dopasowanej do specyficznych potrzeb konsumenta zza Wielkiego Muru, ale również skrupulatnego zaplanowania od strony formalnej. Wówczas podstawowe pytanie brzmi: jak założyć firmę w Chinach i na jaką formę prawną działalności gospodarczej się zdecydować?

Inwestor zagraniczny ma bowiem w tym zakresie kilka możliwości. Wybór optymalnego rozwiązania zależy przede wszystkim od przedmiotu prowadzonego biznesu, a także stopnia zaangażowania samego przedsiębiorcy. Producent musi sobie odpowiedzieć, czy planuje współpracować z chińskim importerem, znosząc z siebie konieczność zbyt głębokiego zanurzania się w zawiłości chińskiego rynku, czy może zakłada, że jego udział w całym procesie będzie nieco większy niż tylko pozyskanie zamówienia i wystawienie faktury.

Sprawdźmy więc, jak wyglądają dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach w praktycznym zastosowaniu.

Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) – z całkowitym kapitałem zagranicznym

Działalność z całkowitym kapitałem zagranicznym to forma prawna dostępna wyłącznie dla zagranicznych inwestorów; okazuje się częstym wyborem wśród firm, które chcą produkować lub świadczyć usługi w Chinach. Wówczas ważne jest posiadanie zaufanego partnera po stronie chińskiej – takie wsparcie oferują również specjaliści z Trademark Partners. Jako profesjonalni pośrednicy działamy lokalnie w Państwie Środka, dzięki czemu gwarantujemy szybką i skuteczną pomoc na każdym etapie procesu związanego z rejestracją i ochroną marki w Chinach.

Warto dodać, że istotną zaletą w przypadku tego rozwiązania pozostaje fakt, że przedsiębiorca zachowuje pełną kontrolę nad swoją firmą i osobowością prawną w Chinach. Co jednak ważne, musi jednocześnie liczyć się z koniecznością wpłaty obowiązkowego kapitału założycielskiego, który zwykle opiewa na niemałe kwoty.

Joint Venture – spółka we współpracy z chińskim partnerem

Najszerzej znaną wśród zagranicznych inwestorów formą działalności gospodarczej w Chinach i pierwszą, którą umożliwił cudzoziemcom tamtejszy urząd, jest tzw. Joint Venture, czyli spółka we współpracy z chińskim partnerem. W praktyce oznacza to, że zagraniczny przedsiębiorca posiada tylko część udziałów – w przypadku niektórych branż, np. budowlanej, jest to jedyny dostępny model współpracy.

W Państwie Środka funkcjonują dwa podstawowe rodzaje działalności Joint Venture:

  • kapitałowe (Equity JV) – podział zysków i strat ustalany według wartości udziałów;

  • kontraktowe (Contractual JV) – podział zysków i strat odbywa się na podstawie sporządzonej uprzednio specjalnej klauzuli kontraktowej.

Representative Office (RO) – przedstawicielstwo na rynku zagranicznym

To kolejna bardzo popularna forma działalności wśród zagranicznych przedsiębiorstw próbujących swoich sił na rynku chińskim. Motywowane jest to przede wszystkim faktem, że RO pozwala na legalizację pobytu obcokrajowców. Co więcej, założenie takiej działalności gospodarczej w Chinach nie wymaga zaangażowania zbyt dużych nakładów finansowych na start. Z perspektywy przedsiębiorcy rozwiązanie to jawi się więc jako najprostsze i najbardziej opłacalne pod względem kosztów. Choć przedstawicielstwo w Chinach jest relatywnie łatwo założyć, ma ono pewne istotne ograniczenia:

  • brak osobowości prawnej;

  • w roli przedstawicieli występować mogą maksymalnie cztery osoby fizyczne z zagranicy;

  • brak możliwości samodzielnego zatrudniania miejscowych pracowników – każdorazowo niezbędne jest zaangażowanie autoryzowanej chińskiej agencji pośrednictwa pracy;
  • koszty przedstawicielstwa podlegają opodatkowaniu. Z uwagi na fakt, że przedstawicielstwo nie posiada osobowości prawnej i nie może sprzedawać żadnych produktów czy usług, nie posiada tarczy podatkowej. Tym samym całość ponoszonych kosztów jest opodatkowana.

Możliwość założenia przedstawicielstwa w Chinach posiada każdy przedsiębiorca prowadzący w Polsce działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, jeśli funkcjonuje na rynku co najmniej dwa lata.

Kluczowe kroki do założenia biznesu w Chinach

Jak już wspomniano, chociaż Chiny kuszą wizją stosunkowo łatwego interesu, jest to rynek wymagający i specyficzny, a historia pokazuje, że liczne bariery wejścia zniechęciły nawet takich rynkowych gigantów jak np. Tesco. To udowadnia, że do prowadzenia skutecznego biznesu w Chinach niezbędne jest dogłębne poznanie uwarunkowań i zasad rządzących chińskim rynkiem, a także skomplikowanej sieci zależności między poszczególnymi importerami, dystrybutorami, hurtowniami czy punktami detalicznymi. W mnogości tych wyzwań nie wolno zapominać także o ważnych obowiązkach i formalnościach towarzyszących procedurze rejestracji firmy w Chinach – w tym aspekcie kluczowa okazuje się ochrona znaku towarowego, a także chińska nazwa marki.

Nazwa przedsiębiorstwa w języku chińskim

Przemyślana nazwa firmy to ważny element ochrony marki w Chinach i strategiczny krok w stronę skutecznego konkurowania na rynku azjatyckim. Zagraniczni inwestorzy muszą bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że we współczesnych realiach znaczenie posiadania chińskiej marki znacznie wzrosło, a firmy z Europy coraz częściej muszą rywalizować nie tylko z innymi biznesami z zagranicy, ale również z lokalnymi markami chińskimi. Ponadto chińska wersja nazwy firmy zdecydowanie łatwiej zapada w pamięć tamtejszym konsumentom i daje się dużo prościej odnaleźć chociażby w internetowej wyszukiwarce, gdzie użytkownicy z Chin posługują się przede wszystkim chińskim zapisem poszczególnych marek.

To, co jest jednak najważniejsze w kontekście nazwy przedsiębiorstwa w języku chińskim, to fakt, że rejestracja znaku towarowego zapisanego alfabetem łacińskim nie daje gwarancji ochrony marki przed niepożądanych użyciem go w wersji chińskiej. Aby przedsiębiorca mógł więc uzyskać pełne prawo ochronne, powinien zgłosić do rejestracji znak zapisany również za pomocą znaków chińskich.

Jako Trademark Partners specjalizujemy się w tworzeniu chińskich nazw marek, działając w ścisłej współpracy z chińskimi ekspertami ds. nazewnictwa. Wsparcie wykwalifikowanych, natywnych użytkowników języka chińskiego pozwala nam opracowywać brandy doskonale dopasowane pod względem swego brzmienia i znaczenia do wymagań rynku azjatyckiego.

Dlaczego rejestracja znaku towarowego w Państwie Środka jest istotna?

Każdy zagraniczny inwestor powinien mieć na uwadze, że rejestracja znaku towarowego w Chinach to nie tylko formalność, ale przede wszystkim sposób na skuteczną ochronę marki na tym konkurencyjnym rynku i podstawowe narzędzie bezpieczeństwa zarówno w przypadku eksportu, jak i importu z Państwa Środka. Przedsiębiorca rejestrując znak towarowy w chińskim urzędzie, otrzymuje jednocześnie wyłączne prawo do korzystania z niego na terenie kraju, co wyklucza ryzyko nieuprawnionego użycia marki przez osoby trzecie.

Warto bowiem wiedzieć, że w Chinach obowiązuje zasada pierwszeństwa określająca, że prawo do danego znaku towarowego nabywa osoba, która zarejestruje go jako pierwsza. Przedsiębiorcy nie powinni więc zwlekać z tą formalnością – rejestracją znaku towarowego w Chinach najlepiej zająć się jeszcze przed rozpoczęciem faktycznej działalności.

Ochrona znaku towarowego na terenie Chin

Ochrona znaku towarowego w Chinach to najważniejszy obowiązek, który spoczywa zarówno na importerach zlecających produkcję w tym kraju, jak i firmach zajmujących się eksportem towarów i usług za Wielki Mur. Podstawową korzyścią, która za tym idzie, jest skuteczne zabezpieczenie marki przed tzw. rejestracją w złej wierze przez nieuprawnione osoby trzecie, co w rezultacie mogłoby prowadzić do wymiernych finansowo strat dla przedsiębiorstwa. Dodatkowo firma zgłaszając swój znak towarowy do ochrony, zyskuje jednocześnie narzędzie do kontroli dystrybucji swoich produktów.

Ile trwa założenie firmy w Chinach?

Formalna procedura założenia najprostszego rodzaju WOFE w Chinach trwa około miesiąca od dnia złożenia wniosku o rejestrację. Rejestracja firm z przeznaczeniem na bardziej skomplikowane formy działalności trwa od trzech do nawet sześciu miesięcy, a jej przebieg można przedstawić w kilku kluczowych etapach:

  • wydanie oficjalnej aprobaty przez władze Chin wobec wysuniętej przez przedsiębiorcę propozycji inwestycyjnej;

  • przedłożenie szczegółowego biznesplanu z dołączonym studium wykonalności;

  • skompletowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji w języku chińskim (w tym .in. umowy spółki do Departamentu ds. Kontroli i Ratyfikacji) oraz uzyskanie Certyfikatu Aprobaty dla Przedsiębiorców z Udziałem Zagranicznym;

  • oficjalne zarejestrowanie firmy w Administracji ds. Przemysłu i Handlu.

Jak monitorować świadczone usługi w Chinach?

Jak wynika z powyższego, biznes w Chinach niewątpliwie wymaga sporego zaangażowania. Przedsiębiorcy powinni również pamiętać o tym, by na bieżąco monitorować świadczone usługi, prowadząc w tym celu statystyki handlowe i zaawansowane analizy danych o transakcjach w internecie i zamieszczanych komentarzach na tematach oferty producenta.

Gigantyczny rynek zbytu i wyraźnie niższe koszty produkcji – to istotne argumenty, które skutecznie przekonują wielu zagranicznych inwestorów do prowadzenia biznesu w Chinach.

Założenie własnej firmy w Chinach z pewnością pozostaje wysoce opłacalną inwestycją, jednak do powodzenia działalności na rynku azjatyckim potrzebne jest doświadczenie i szeroka wiedza z zakresu chińskiego prawa. W Trademark Partners gwarantujemy merytoryczne wsparcie ze strony wykwalifikowanych specjalistów. Tworzymy interdyscyplinarny zespół, ściśle współpracując z profesjonalnymi adwokatami i rzecznikami patentowymi.

Szukasz kompleksowego wsparcia i pewności, że Twoje interesy w Chinach zostaną odpowiednio zabezpieczone? Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Trademark Partners!

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także