Ochrona znaku towarowego w Chinach

Ochrona znaku towarowego w Chinach to pierwsze zadanie, jakie stoi przed każdym przedsiębiorcą poważnie planującym biznes z Chińczykami. Obowiązek ten dotyczy nie tylko firm, które eksportują swoje towary do Państwa Środka, ale również importerów zlecających ich produkcję bezpośrednio w Chinach. Wbrew powszechnym przekonaniom za Wielkim Murem w ciągu ostatnich lat zaszły bardzo istotne zmiany w przedmiocie ochrony własności intelektualnej, do czego Chińczycy przykładają coraz większą wagę. Rząd w Pekinie wyraźnie zachęca swoich przedsiębiorców do niezwłocznego zabezpieczenia praw do znaków towarowych nie tylko Chinach, ale też poza granicami kraju. Europejskie firmy zajmujące się zarówno importem z Chin, jak i eksportem za Wielki Mur również powinny dopilnować kwestii ochrony znaku towarowego, by skutecznie zabezpieczyć swoje interesy przed wejściem w kontakty biznesowe z chińskimi partnerami.

Dlaczego warto chronić znak towarowy?

Najważniejszą korzyścią z posiadania ochrony znaku towarowego jest skuteczne zabezpieczenie się przed niepożądanym zarejestrowaniem praw do znaku przez nieuprawnioną osobę trzecią, co wiązałoby się z koniecznością poniesienia określonych strat finansowych. W kontekście Chin warto zaznaczyć, że skuteczna ochrona na znak towarowy nie stanowi dla przedsiębiorców wyłącznie zabezpieczenia przed produkcją podróbek ich produktów. Okazuje się bowiem, że we współczesnych realiach największe chińskie platformy handlu internetowego wręcz nie dopuszczą do obrotu firm, które nie posiadają certyfikatu ochrony znaku towarowego. Podobne wymagania stawiają także sieci handlowe importujące towary z zagranicy. Wobec tego ochrona znaku towarowego stanowi dziś przepustkę do efektywnego biznesu z Chińczykami.

Jako kolejną korzyść wymienić można ponadto fakt, że przedsiębiorstwo, zgłaszając swój znak towarowy do ochrony, otrzymuje jednocześnie narzędzie do kontroli dystrybucji swoich produktów. Prawidłowo sporządzona umowa handlowa zawierająca szczegółowe zasady posługiwania się znakiem towarowym daje zatem firmom dodatkowe możliwości w zakresie kształtowania dystrybucji na danym terenie. Jako Trademark Partners pomożemy Ci przygotować wzór takiej umowy, zabezpieczając w pełni Twoje interesy w Chinach.

Ile trwa ochrona znaku towarowego w Chinach?

Certyfikat rejestracji marki wydawany przez właściwy urząd każdorazowo zawiera dokładne daty określające przedział czasowy, w którym obowiązuje ochrona znaku towarowego. Ile trwa okres ochronny w Chinach? Zgodnie z tamtejszym prawem obowiązuje on przez 10 lat, licząc od dnia rejestracji marki w urzędzie. Prawa ochronne można jednak przedłużyć o kolejną dekadę. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek nie później niż sześć miesięcy przed upływem ważności okresu ochronnego na znak towarowy.

Jak chronić znak towarowy w Chinach? Postępowanie cywilne

Aby zgłosić znak do ochrony w Chinach, w pierwszym kroku należy nawiązać kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pomoże dobrać odpowiednie klasy i podklasy produktów lub usług do ochrony. Wskazany pełnomocnik po otrzymaniu od aplikującego kompletu niezbędnych dokumentów, wystosuje i złoży do Chińskiego Urzędu Patentowego wniosek o ochronę znaku towarowego. Nie ma bowiem możliwości, aby zrobić to samodzielnie – do przedłożenia wniosku każdorazowo konieczne okazuje się pośrednictwo pełnomocnika.

Jaki jest koszt ochrony znaku towarowego w Chinach?

Przedsiębiorca rozpoczynający biznes z Chińczykami staje przed szeregiem obowiązków. Wśród najistotniejszych z nich znajdują się formalności, jakie niosą za sobą znaki towarowe. Ochrona marki to bowiem kwestia priorytetowa dla pomyślnego biznesu w Chinach. Rejestracja znaku w Państwie Środka wymaga zatem uprzedniego przeanalizowania sytuacji konkretnej firmy i zweryfikowania, czy marka została już wcześniej zgłoszona do rejestracji oraz sporządzenia odpowiedniego wniosku o ochronę znaku towarowego. Koszt całej procedury jest zależny w głównej mierze od liczby klas, w których ma zostać zarejestrowany znak. Ostateczną wysokość usługi ustalamy jednak indywidualnie, po ustaleniu szczegółów.Ochrona znaku towarowego w Polsce a ochrona znaku w Chinach – różnice i podobieństwa

Ochrona znaku towarowego w Polsce różni się w kilku aspektach od analogicznej procedury przeprowadzanej w Chinach. Podstawową różnicą jest fakt, że w Państwie Środka można zgłaszać do ochrony znaki towarowe zapisane za pomocą chińskich znaków, podczasy gdy w Polsce nie jest to dopuszczalne. Kolejną, dość oczywistą sprawą w zakresie ochrony znaku towarowego w Polsce i w Chinach okazuje się to, że znak posiadający ochronę prawną na terenie RP nie jest automatycznie chroniony w Chinach kontynentalnych. Oznacza to tym samym, że właściciel znaku zarejestrowanego do ochrony w Polsce, który chce rozpocząć biznes z Chinami, powinien uprzednio uzyskać ochronę swojej marki za Wielkim Murem.

Istotną różnicę pomiędzy prawodawstwem chińskim i polskim w przedmiocie ochrony znaków stanowi natomiast okres rejestracji. W obu przypadkach wynosi on 10 lat, jednak ochrona znaku towarowego w Polsce rozpoczyna się wraz z dniem zgłoszenia, a w Chinach okres ten liczony jest, począwszy od dnia rejestracji znaku.

Z kolei podobieństwa między ochroną znaku towarowego w Polsce a jego ochroną w Chinach dotyczą m.in. możliwości zarejestrowania marki zarówno na rzecz osoby fizycznej, jak i osoby prawnej (firmy). Ponadto Chiny, podobnie jak Polska, są stroną konwencji nicejskiej – specjalnej klasyfikacji towarów i usług dla zgłoszeń znaków towarowych w krajach, które do niej przystąpiły. Dzięki temu oba kraje są przypisane do jednej z 45 klas: towary do klas nr 1–34, zaś usługi – do klas nr 35-45.