Od kiedy mogę używać swoją markę w Chinach?

Czy samo zgłoszenie marki do ochrony oznacza jej ochronę? Od kiedy w zasadzie można używać znak towarowy w Chinach? Czy narażam się na ryzyko promując brand nie mając jeszcze jej rejestracji?

Często pojawiają się pytania od kiedy można używać swojego znaku towarowego w Chinach – czy od momentu zgłoszenia czy od momentu rejestracji? Zawsze dopytujemy klientów jaka potrzeba biznesowa stoi za takim pytaniem. Najczęściej pytający chce być pewnym momentu, w którym bezpiecznie może korzystać ze swojego znaku w Chinach.

Warto sobie uświadomić, że:

rejestracja znaku towarowego co do zasady to sposób na unikanie ryzyka naruszenia praw stron trzecich przez nas samych. A poza wszystkim to inwestycja w wartość marki i ochrona jej przestrzeni działania na rynku.

Samo zgłoszenie znaku towarowego do ochrony w Chinach nie daje praw ochronnych. Co więcej nie gwarantuje nawet, że je uzyskamy. Rozpatrywanie wniosku o rejestrację marki to wieloetapowy proces, który najlepiej rozpocząć sprawdzając czy marka na zdolność rejestracyjną. Zdolność rejestracyjna to sytuacja, w której na danym terytorium marka ma szansę uzyskania rejestracji. Innymi słowy czy ktoś wcześniej w tej samej klasie nie zgłosił do ochrony takiego samego znaku towarowego. Zagadnienie to opisaliśmy w krótkim artykule „Jak sprawdzić czy moja marka jest już zarejestrowana w Chinach?

Od kiedy mogę promować swoją markę w Chinach?

Ochrona prawna znaku towarowego na danym terytorium oznacza prawo wyłącznego posługiwania się nim w zakresie w jakim uzyskał on ochronę. Swoją markę możesz promować zawsze, jeśli tylko nie narusza ona praw strony trzeciej, czyli np. jeśli nikt wcześniej jej nie zastrzegł. Mimo tego jeśli zaczniesz używać swojej marki nie posiadając jeszcze jej rejestracji może zdarzyć się sytuacja, gdy inny przedsiębiorca posiadający wyłączne prawa ochronne podobnej do twojej marki wniesie przeciw tobie pozew o naruszenie jego praw własności intelektualnej. Dlatego najbezpieczniej jest rozpocząć promowanie swojego brandu dopiero uzyskawszy jego prawną ochronę.

Do momentu do kiedy odpowiedni urząd nie wyda tobie decyzji o rejestracji znaku towarowego w danej klasie dla danego zakresu produktów/usług, nie możesz ani komunikować ani egzekwować prawa wyłączności, bo ich po prostu jeszcze nie posiadasz.

Mówiąc inaczej jeśli wystąpiłeś(aś) jako pierwszy(a) w Chinach o ochronę twojej marki, to do momentu kiedy nie otrzymasz rejestracji nie możesz uznawać, że masz do niej prawo wyłącznie. Nie możesz też zabraniać innemu przedsiębiorcy używać taką samą markę, nawet jeśli jest ona identyczna z twoją. Takie prawo przysługuje ci dopiero gdy Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych wyda tobie prawo ochronne dla tej marki.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także