Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności zawiera najważniejsze zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz informacje o plikach cookies, które wykorzystuje nasza strona internetowa. Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. Polityka prywatności to zbiór zasad pobierania, gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w celu zrealizowania usług przez stronę internetową przez Michała Bielewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ForCap Michał Bielewicz”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 (00-841 Warszawa), NIP: 9570080503, REGON: 220006222.

1.Dane osobowe, cel oraz okres ich przechowywania

W trakcie realizacji zlecenia należy podać niezbędne dane do złożenia zamówienia oraz ewentualnej rejestracji konta w naszym systemie.

Dane, których możemy potrzebować:

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
2. Dokładny adres siedziby firmy / zamieszkania
3. Adres e-mail
4. Numer telefonu,
5. Nr paszportu lub NIP
6. Dane osobowe będą realizowane tylko i wyłącznie na realizowanych usług oraz marketingu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

2.Pliki „cookies”

Pliki cookies tzw „ciasteczka” są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików, które są wysyłane przez serwer. „Cookies” są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony internetowej. Służą do ustalenia tożsamości urządzeń, a nie użytkowników. Pliki typu „cookies” są również wykorzystywane przez stronę do celów statystycznych pozwalających przygotowanie statystyk i wyników pracy strony. Pozwalają na zapamiętanie danych z formularzy, ankiet lub danych potrzebnych do logowania. Usługobiorca ma prawo wyboru i dostępu do „cookies” poprzez ich uprzedni wybór i dostęp zgodnie zużywaną przeglądarką. Może częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików. Lecz usuwanie plików może doprowadzi do ograniczenia oraz korzystania z dostępu do różnych funkcji sklepu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania.

3.Google Analytics

Google Analytics to technologia wykorzystująca piki „cookies” umieszczone na Państwa urządzeniach w celu analizy przez Usługodawcę statystyk związanych ze źródłem ruchu i sposobu działań użytkowników odwiedzających stronę internetową. Dane przechowywane są przez okres 24 miesięcy od momentu ostatniej aktywacji. Po tym czasie zostają one wykasowane.

4.Marketing sklepu internetowego

Wyrażając zgodę na zapis do newslettera, kontaktując się z nami przez dowolny kanał komunikacji lub zawierając z nami umowę podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do celów realizacji umowy lub celów marketingowych usługodawcy.

5.Prawa użytkowników korzystających ze strony internetowej

Zgodnie zobowiązującymi prawami odnośnie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo:

– Odmowy lub częściowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych (po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji)
– Dostępu do danych osobowych
– Sprostowania lub żądania usunięcia danych osobowych
– Cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych

W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z Państwa ochroną danych osobowych na naszej stronie internetowej pozostajemy do dyspozycji.

6.Postanowienia końcowe

Administrator strony wprowadza techniczne środki mające zapewnić ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych, a także ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom niepowołanym, uszkodzeniem lub zniszczeniem

W sprawach nieuregulowanych powyższą polityką zostanie zastosowany regulamin sklepu www.aguukids.pl oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz właściwe przepisy prawa polskiego.