Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to niezwykle istotna formalność, o którą należy zadbać najlepiej już na etapie planowania inwestycji z chińskimi partnerami i przed faktycznym nawiązaniem współpracy z kontrahentami z Państwa Środka. Obowiązek ten spoczywa zarówno na zagranicznych firmach eksportujących swoje produkty lub usługi na rynek chiński, jak i importerach, którzy zlecają produkcję fabrykom z Chin. W Trademark Partners wspieramy ambitnych przedsiębiorców w procesie rejestracji znaku towarowego w Chinach, gwarantując w ten sposób skuteczną ochronę ich marki na nowym rynku i umożliwiając bezpieczną ekspansję w wymagającym kierunku chińskim.

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to specjalne oznaczenie wykorzystywane w handlu, którego funkcją jest identyfikacja produktów i usług należących do konkretnego przedsiębiorcy i odróżnianie ich od towarów produkowanych przez inne firmy. Śledząc uważnie realia współczesnego rynku, widać wyraźnie, że marka łączy się bezpośrednio z prestiżem i wartością danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu rejestracja znaku towarowego ma szczególnie istotne znaczenie w momencie wchodzenia firmy na nowy, konkurencyjny rynek (taki jak Chiny), gdzie pozyskiwanie klientów wiąże się nierozerwalnie z koniecznością sukcesywnego budowania wizerunku marki od podstaw.

Jak zarejestrować znak towarowy w Chinach?

Proces rejestracji znaku towarowego w Chinach trwa co najmniej kilka miesięcy, dlatego rekomendowanym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców planujących biznes z Państwem Środka jest dopilnowanie tej kwestii przed rozpoczęciem współpracy z tamtejszymi partnerami.

W celu dokonania rejestracji znaku towarowego w Chinach w pierwszym kroku należy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Wybrany pośrednik pomoże ustalić prawidłowe klasy i podklasy produktów lub usług zgłaszanych do ochrony, a następnie sporządzi stosowny wniosek i złoży go w odpowiednim biurze rejestracji znaków towarowych w Chinach w tamtejszym Urzędzie Patentowym. Pośrednictwo pełnomocnika jest niezbędne w procesie rejestracji marki – w Chinach zagraniczny przedsiębiorca nie ma bowiem możliwości wystosowania wniosku o ochronę znaku samodzielnie.

Dalszy proces rejestracji znaku towarowego w Chinach przebiega zgodnie z poniższym schematem:

  • po ok. 4 tygodniach od złożenia wniosku w urzędzie sprawie zostaje nadany numer rejestru przypisany do konkretnego znaku towarowego;

  • w ciągu kolejnych ok. 3-4 miesięcy urząd wydaje wstępną decyzję w sprawie rejestracji znaku towarowego w Chinach. Na tym etapie możliwe są dwie sytuacje: urząd wystosuje albo wstępne potwierdzenie akceptacji przedłożonego wniosku i wówczas stosowna informacja o tym fakcie zostanie opublikowana w ogólnodostępnym newsletterze, albo zdecyduje o odmowie – w takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwołania. Jest to jednak osobna procedura, która trwa zwykle od 9-12 miesięcy;

  • po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji decyzji, jeśli nikt nie zgłosił skutecznego sprzeciwu, urząd wydaje postanowienie o rejestracji znaku towarowego w Chinach. Następnie w ciągu 4 tygodni wydane zostanie elektroniczne świadectwo rejestracji marki.

Rejestracja znaku towarowego w Chinach jest ważna przez 10 lat od dnia rejestracji. Po tym czasie firma może wnioskować o przedłużenie praw ochronnych do marki o kolejną dekadę – przy czym należy pamiętać, aby stosowny wniosek złożyć najpóźniej 6 miesięcy przed końcem ważności certyfikatu rejestracji.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Chinach?

Koszt rejestracji znaku towarowego w Chinach jest uzależniony przede wszystkim od liczby klas, w których ma zostać zarejestrowany dany znak. Podejmując współpracę z klientem, jako Trademark Partners jesteśmy odpowiedzialni między innymi za skrupulatne przeanalizowanie sytuacji każdej zgłaszającej się do nas firmy, zweryfikowanie, czy dana marka nie została już zgłoszona do ochrony, a także sporządzenie wniosku o ochronę marki i całą komunikację z chińskimi urzędami. Ostateczną cenę usługi rejestracji znaku towarowego w Chinach określamy więc indywidualnie, po ustaleniu wszelkich istotnych szczegółów. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Rejestracja znaków towarowych w złej wierze w Chinach

Wyszukiwanie i rejestracja znaków towarowych w Chinach to zagadnienie, którego nie powinien pomijać żaden przedsiębiorca planujący wymianę handlową z Państwem Środka. Zgłoszenie marki do ochrony jest ważne przede wszystkim ze względu na liczne naruszenia związane ze znakami towarowymi. W Chinach obowiązuje bowiem tzw. zasada first to file – na jej mocy każdy może zgłosić do rejestracji dowolny znak, a urząd w pierwszej kolejności rozpatrzy wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Dlatego warto zadbać odpowiednio wcześniej o certyfikat rejestracji znaku towarowego w Chinach, wydany lokalnie przez China Trademark Office. Dzięki temu w świetle chińskiego prawa staniesz się pełnoprawnym właścicielem marki, będziesz sprawować kontrolę nad dystrybucją produktów opatrzonych Twoim znakiem towarowym, a także uzyskasz narzędzie do ochrony własnych interesów w Chinach.