Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to niezwykle istotna formalność, o którą należy zadbać najlepiej już na etapie planowania inwestycji z chińskimi partnerami i przed faktycznym nawiązaniem współpracy z kontrahentami z Państwa Środka. Obowiązek ten spoczywa zarówno na zagranicznych firmach eksportujących swoje produkty lub usługi na rynek chiński, jak i importerach, którzy zlecają produkcję fabrykom z Chin. W Trademark Partners wspieramy ambitnych przedsiębiorców w procesie rejestracji znaku towarowego w Chinach, gwarantując w ten sposób skuteczną ochronę ich marki na nowym rynku i umożliwiając bezpieczną ekspansję w wymagającym kierunku chińskim.

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to specjalne oznaczenie wykorzystywane w handlu, którego funkcją jest identyfikacja produktów i usług należących do konkretnego przedsiębiorcy i odróżnianie ich od towarów produkowanych przez inne firmy. Śledząc uważnie realia współczesnego rynku, widać wyraźnie, że marka łączy się bezpośrednio z prestiżem i wartością danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu rejestracja znaku towarowego ma szczególnie istotne znaczenie w momencie wchodzenia firmy na nowy, konkurencyjny rynek (taki jak Chiny), gdzie pozyskiwanie klientów wiąże się nierozerwalnie z koniecznością sukcesywnego budowania wizerunku marki od podstaw.

Co oznacza decyzja o udzieleniu prawa ochronnego?

Decyzja dotycząca udzielenia ochrony znaku towarowego na ternie Chin podejmowana jest przez chiński Urząd ds. Własności Intelektualnej na podstawie złożonego wniosku o rejestracje. Proces ten uwzględnia m.in. badanie znaku pod kątem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i możliwymi konfliktami z istniejącymi znakami towarowymi. Ostateczna decyzja Urzędu jest kluczowa dla rejestracji znaku, czyli uzyskania praw wyłącznego posługiwania się daną marką na terenie Chin kontynentalnych.

Jak zarejestrować znak towarowy w Chinach?

Proces rejestracji znaku towarowego w Chinach trwa co najmniej kilka miesięcy, dlatego rekomendowanym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców planujących biznes z Państwem Środka jest dopilnowanie tej kwestii przed rozpoczęciem współpracy z tamtejszymi partnerami.

W celu dokonania rejestracji znaku towarowego w Chinach w pierwszym kroku należy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Wybrany pośrednik pomoże ustalić prawidłowe klasy i podklasy produktów lub usług zgłaszanych do ochrony, a następnie sporządzi stosowny wniosek i złoży go w odpowiednim biurze rejestracji znaków towarowych w Chinach w tamtejszym Urzędzie Patentowym. Pośrednictwo pełnomocnika jest niezbędne w procesie rejestracji marki – w Chinach zagraniczny przedsiębiorca nie ma bowiem możliwości wystosowania wniosku o ochronę znaku samodzielnie.

Dalszy proces rejestracji znaku towarowego w Chinach przebiega zgodnie z poniższym schematem:

  • po ok. 4 tygodniach od złożenia wniosku w urzędzie sprawie zostaje nadany numer rejestru przypisany do konkretnego znaku towarowego;

  • w ciągu kolejnych ok. 3-4 miesięcy urząd wydaje wstępną decyzję w sprawie rejestracji znaku towarowego w Chinach. Na tym etapie możliwe są dwie sytuacje: urząd wystosuje albo wstępne potwierdzenie akceptacji przedłożonego wniosku i wówczas stosowna informacja o tym fakcie zostanie opublikowana w ogólnodostępnym newsletterze, albo zdecyduje o odmowie – w takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwołania. Jest to jednak osobna procedura, która trwa zwykle od 9-12 miesięcy;

  • po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji decyzji, jeśli nikt nie zgłosił skutecznego sprzeciwu, urząd wydaje postanowienie o rejestracji znaku towarowego w Chinach. Następnie w ciągu 4 tygodni wydane zostanie elektroniczne świadectwo rejestracji marki.

Rejestracja jest ważna przez 10 lat od dnia rejestracji. Po tym czasie firma może wnioskować o przedłużenie praw ochronnych do marki o kolejną dekadę – przy czym należy pamiętać, aby stosowny wniosek złożyć najpóźniej 6 miesięcy przed końcem ważności certyfikatu rejestracji.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Chinach?

Koszt rejestracji znaku towarowego w Chinach jest uzależniony przede wszystkim od liczby klas, w których ma zostać zarejestrowany dany znak. Podejmując współpracę z klientem, jako Trademark Partners jesteśmy odpowiedzialni między innymi za skrupulatne przeanalizowanie sytuacji każdej zgłaszającej się do nas firmy, zweryfikowanie, czy dana marka nie została już zgłoszona do ochrony, a także sporządzenie wniosku o ochronę marki i całą komunikację z chińskimi urzędami. Ostateczną cenę usługi rejestracji znaku towarowego w Chinach określamy więc indywidualnie, po ustaleniu wszelkich istotnych szczegółów. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Rejestracja znaków towarowych w złej wierze w Chinach

Wyszukiwanie i rejestracja znaków towarowych w Chinach to zagadnienie, którego nie powinien pomijać żaden przedsiębiorca planujący wymianę handlową z Państwem Środka. Zgłoszenie marki do ochrony jest ważne przede wszystkim ze względu na liczne naruszenia związane ze znakami towarowymi. W Chinach obowiązuje bowiem tzw. zasada first to file – na jej mocy każdy może zgłosić do rejestracji dowolny znak, a urząd w pierwszej kolejności rozpatrzy wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Dlatego warto zadbać odpowiednio wcześniej o certyfikat rejestracji znaku towarowego w Chinach, wydany lokalnie przez China Trademark Office. Dzięki temu w świetle chińskiego prawa staniesz się pełnoprawnym właścicielem marki, będziesz sprawować kontrolę nad dystrybucją produktów opatrzonych Twoim znakiem towarowym, a także uzyskasz narzędzie do ochrony własnych interesów w Chinach.

FAQ・Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Kto może zgłosić znak do ochrony w Chinach?

W Chinach każda osoba może zgłosić markę do ochrony. Może to być osoba fizyczna lub osoba prawna z Chin lub zza granicy. Prawo w tym zakresie jest jednakowe dla wszystkich. 

Jeśli chcesz zgłosić znak do ochrony na siebie, jako osobę prywatną, będziemy potrzebowali skan twojego paszportu (strona ze zdjęciem). Jeśli natomiast na firmę, wówczas potrzebne będą dokumentu firmy, na którą znak ma być zgłoszony. 

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony w Chinach?

Oczywiście, że możesz zgłosić swój znak towarowy w Chinach, jesteś w końcu firmą. Będziesz potrzebować angielski wyciąg z bazy polskich przedsiębiorców swojej firmy. Pamiętaj, że angielski PDF generuje się, kiedy przełączysz się na ten język przed wypełnianiem formularza. 

Jak długo trwa ochrona marki w Chinach? Ile wynosi okres ochronny znaku towarowego w Chinach?

Twoja marka jest chroniona w Chinach przez 10 lat od dnia rejestracji. To znaczy od dnia kiedy urząd ds. znaków towarowych wyda postanowienie o rejestracji, które znajdziesz potem na świadectwie rejestracji twojego znaku towarowego. 

Jak zgłosić logo ochrony w Chinach?

To proste – aplikację o rejestrację znaku towarowego w Chinach możesz bezpośrednio w Chinach w systemie krajowym albo przez instytucje międzynarodowe. 

Trademark Partners składa wnioski bezpośrednio do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych. Aplikację przygotowuje i składa nas chiński prawnik, z którym współpracujemy od wielu lat. 

Procedura zgłoszenia poprzedzona jest ustaleniem listy klas i produktów lub usług jakie chcesz chronić pod swoją marką. 

Z naszej strony potrzebujemy 1-2 dni na przygotowanie zgłoszenia po otrzymaniu od ciebie kompletu dokumentów i potwierdzeń. Tak złożony wniosek jest analizowany przez urząd przez kilka najbliższych tygodni.

Jaki znak lepiej zastrzec w Chinach – słowny czy słowno-graficzny?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Rejestracja znaku słownego ma swoje zalety jaką na przykład jest możliwość stosowania różnych form graficznych znaku. Z kolei ochrona znaku słowno – graficznego daje taką korzyść, że jest on chroniony nie tylko w warstwie słownej ale też graficznej. Napisaliśmy o tym ciekawy wpis, który ci polecamy.

Gdzie znajdę angielskie tłumaczenie chińskiego prawa ds. znaków towarowych?

Angielskie tłumaczenie chińskiej ustawy o znakach towarowych znajdziesz pod tym linkem. 

Jak Trademark Partners może mi pomóc w imporcie towarów z Chin?

Nasza pomoc może być dwojakiego rodzaju. W kwestii znaku towarowego możemy sprawdzić czy kupując z Chin pod swoją marką (czyli produkty OEM lub private label) naruszysz prawa do czyjeś marki. Jeśli chodzi o sam import oferujemy pomoc w znalezieniu, sprawdzeniu wiarygodności dostawców oraz nawiązaniu z nimi relacji handlowych.