Sprzedaż znaku towarowego w Chinach

Sprzedaż znaku towarowego to procedura, która budzi duże zainteresowanie wśród rozmaitych przedsiębiorców, o czym świadczy choćby fakt, że giełdy znaków łączące sprzedających i kupujących wciąż mają się dobrze i bynajmniej nie należą do rzadkości. W Chinach, podobnie jak i na całym świecie, możliwa jest sprzedaż znaków towarowych – zarówno tych nowych i dotychczas nikomu nieznanych (a niejednokrotnie zarejestrowanych w bezpośrednim celu sprzedaży), jak i znaków już używanych. Każda z tych sytuacji wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych – jako Trademark Partners wspieramy naszych klientów w procesie transferu praw ochronnych i skutecznej sprzedaży znaku towarowego w Chinach.

Ile kosztuje znak towarowy w Chinach?

W przypadku sprzedaży znaków towarowych w Chinach trudno jednoznacznie oszacować, na jakie kwoty za odkupienie marki należy się przygotować. Ostateczna kwota transakcji zależy od okoliczności danej sprawy. Można spodziewać się, że finalna cena nie będzie zbyt wysoka, jeśli rzecz dotyczy znaku towarowego zarejestrowanego w tzw. złej wierze przez nieuprawioną stronę trzecią. W takim przypadku osoba, która dokonała takiej rejestracji, ma bowiem świadomość, że prawowity właściciel znaku może z powodzeniem złożyć wniosek o unieważnienie. W takim przypadku odkupienie marki może znacznie przyspieszyć to, co nieuchronne, a zatem odzyskanie prawa do znaku przez prawowitego właściciela. Przy założeniu, że całe postępowanie zostałoby przeprowadzone sprawnie i bez nieoczekiwanych komplikacji, kupujący zyskuje około 18 miesięcy dodatkowego czasu. Niejednokrotnie okres ten może okazać się idealnym momentem rynkowym, którego nie warto przegapić, ponieważ niewykorzystanie go mogłoby wiązać się z wymiernymi finansowo stratami. W takiej sytuacji kupujący powinien liczyć się z kosztem sprzedaży znaku towarowego oscylującym w granicach kwoty 2,5 tys. euro – biorąc pod uwagę koszty alternatywnego postępowania, cena ta nie wydaje się wygórowana.

Na finalny koszt sprzedaży znaków towarowych w Chinach niebagatelny wpływ ma również to, czy kupujący reprezentuje dużą, szeroko znaną firmę. Nie bez znaczenia pozostaje ponadto jego oferta – czy produkty są w aktualnej sytuacji hitem rynkowym, czy raczej nie cieszą się zbyt dużą popularnością. W tym przypadku obowiązuje bowiem zasada: im większa firma i większy popyt rynkowy na oferowane przez nią produkty, tym wyższa cena sprzedaży znaku towarowego.

Jak długo trwa zakup chińskiego znaku towarowego?

Chiński Urząd Patentowy rozpatruje napływające wnioski o transfer praw ochronnych do znaku towarowego dość szybko. Jeśli złożona dokumentacja będzie pozbawiona wad formalno-prawnych, zmiana właściciela i sprzedaż znaku towarowego powinna zostać odnotowana w rejestrach już po około sześciu miesiącach od dnia złożenia wniosku do urzędu, wliczając w to już trzymiesięczny okres publikacji znaku. Potwierdzeniem zmiany praw do rejestru jest specjalny dokument – postanowienie o zmianie właściciela, który po spełnieniu niezbędnych formalności wydaje Chiński Urząd Patentowy. Należy jednak pamiętać przy tym, że dokument ten nie posiada statusu świadectwa rejestracji znaku towarowego. Aby je otrzymać, konieczne będzie złożenie osobnego wniosku.

Chińska procedura sprzedaży znaku towarowego

Na procedurę sprzedaży znaku towarowego w Chinach należy spojrzeć z perspektywy dwóch możliwych sytuacji.

Pierwsza, najprostsza sytuacja to zakup znaku towarowego wymyślonego i stworzonego przez osobę, której bezpośrednim celem jest jego szybka sprzedaż. W takim przypadku zawarcie transakcji i transfer praw do znaku następuje najczęściej od razu, gdy tylko znajdzie się odpowiedni nabywca, a strony wynegocjują zadowalającą dla siebie cenę przeniesienia praw ochronnych.

Drugi możliwy scenariusz zakłada sprzedaż znaku towarowego zarejestrowanego przez nieuprawnioną stronę trzecią w złej wierze. Jest to sytuacja, gdy osoba zgłaszająca dany znak towarowy do ochrony jest w pełni świadoma, że dokonuje rejestracji znaku, który nie stanowi jej własności. Niestety, tego typu nieprzyjemne sytuacje wciąż nie należą do rzadkości, jednak najnowsze zmiany w chińskim prawie w coraz większym stopniu działają na korzyść prawowitych właścicieli, znacząco ułatwiając im walkę o skuteczne odzyskanie praw do znaku towarowego. Jeśli jednak strona kupująca godzi się na odkupienie prawa do własnego znaku towarowego, który został uprzednio zarejestrowany przez niepowołaną stronę trzecią, wówczas mamy w gruncie rzeczy sytuację podobną do opisanego wyżej przypadku pierwszego. Strony powinny zatem uzgodnić warunki sprzedaży znaku towarowego, a następnie sformalizować przeniesienie praw do marki zgodnie z chińską literą prawa.

Osobnym aspektem jest transakcja zakupu marki już istniejącej na rynku, która pozyskała pewien, nawet niewielki, procent udziałów rynkowych i zaistniała w social media. Skuteczny zakup takiego brandu okazuje się znacznie bardziej skomplikowanych procesem, który powinien zostać poprzedzony kompleksowym audytem przedsiębiorstwa należącego do właściciela znaku towarowego. Nie należy pomijać tego kroku, nawet jeśli (choć to mało prawdopodobne) przedmiot transakcji miałyby stanowić wyłącznie prawa do znaku towarowego.

Sprzedaż znaku towarowego a VAT

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny element, z którym wiąże się wycena znaku towarowego – księgowanie. Okazuje się bowiem, że nabyte przez dane przedsiębiorstwo prawo do posługiwania się znakiem towarowym, który jest możliwy do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, wchodzi w zakres wartości niematerialnych i prawnych. Wobec tego sprzedaż taką należy odpowiednio zaksięgować. ​

Jak wygląda umowa sprzedaży znaku towarowego w Chinach?

Umowa sprzedaży znaku towarowego w Chinach to dość skomplikowany dokument, który odnosi się nie tylko do samego faktu przeniesienia znaku, ale także do kwestii przekazania (lub nie) praw autorskich oraz wielu innych zagadnień formalno-prawnych, zależnych od konkretnego przypadku. Transakcja ta wymaga zachowania bezpieczeństwa i skuteczności prawnej całego przedsięwzięcia, a jej końcowym etapem jest złożenie wniosku o przeniesienie praw do znaku towarowego do chińskiego urzędu. W Trademark Partners ściśle współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że sprzedaż znaku towarowego w Chinach odbędzie się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami i chińską jurysdykcją.

Warto wiedzieć

Opis przebiegu rejestracji

Samo zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Cały proces trwa minimum 10 miesięcy a jego faktyczna długość trwania zależy od poszczególnego przypadku i efektywności pracy China Trademark Office. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. 

Chińska wersja marki

Twój chiński klient może nie rozczytać poprawie nazwy marki napisanej alfabetem łacińskim. Chińczycy posługują się tylko chińskim znakami. Tak zapisana treść jest dla nich łatwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowują swoje chińskie odpowiedniki.

Gdzie składać wniosek

Najefektywniej jest złożyć wniosek bezpośrednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak też zawsze robię. Trafia on na wokandę od razu. Działanie przez instytucje międzynarodowe opóźnia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag działania lokalnie. Zobacz inne zalety.