TAJWAN

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

24 mln
populacja
(2022)
70.3 %
% populacji w wieku 15-64: (2022)
3.8%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2013-2023
3.8%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2013-2023
7.00%
GDP GROWTH RATE (2022)
$32.756
GDP PER CAPITA (2022)
9.5%
PROGNOZA
UDZIAŁ ONLINE
W SPRZEDAŻY
DETALICZNEJ (2024)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Importerów
Firmy usługowe
Deweloperów aplikacji
Sektora IT
Producentów gier
Firmy zlecające OEM, private label
Firmy produkujące i sprzedające na Tajwanie
Firmy kupujące komponenty pod własną marką (np. opakowania, obudowy)

Rejestracja znaku towarowego w Tajwanie

Tajwan, który zyskał międzynarodową sławę dzięki produkcji wysokiej klasy elektroniki, od dziesięcioleci przyciąga jej importerów z różnych zakątków świata. Ale jest to także bogaty rynek konsumencki, zorientowany na zagraniczne marki wysokiej jakości. Wszystko to sprawia, że Tajwan jest atrakcyjnym miejscem do rozwijania relacji biznesowych o zasięgu międzynarodowym – i dla firm z sektora technologicznego, importerów czy eksporterów.

Dla importerów kluczowe jest zarejestrowanie znaków towarowych na Tajwanie, co gwarantuje nie tylko ochronę marki samej w sobie. Przede wszystkim pozwala na utrzymanie kontroli nad produkcją pod własną marką. W kontekście wymagających tajwańskich konsumentów, silna ochrona znaku towarowego to podstawa sukcesu na rynku, zapewniająca zaufanie i rozpoznawalność marki, tworząc jej międzynarodowy zasięg i charakter.

10 lat
Okres ochrony liczony od dnia rejestracji
9-12 miesięcy
Czas trwania procesu rejestracji znaku na Tajwanie przy braku sprzeciwów i komplikacji.
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Po co rejestrować znak na Tajwanie?

Rejestrowanie znaku towarowego na Tajwanie to podstawa zabezpieczenia swojego biznesu z parterami na Tajwanie niezależnie jaki rodzaj biznesu prowadzić. Jeśli jesteś importerem technologii, mając w ręku świadectwo ochrony marki utrzymujesz kontrolę nad twoją produkcją i kierunkami jej sprzedaży. Kontrolujesz także kierunki eksportu pod twoją marką i dystrybucję w ujęciu międzynarodowym. A jeśli sprzedajesz na Tajwan, twój certyfikat ochrony znaku może stać się niezbędny do wejścia w kanały sprzedaży, głównie ecommerce.

Kto na Tajwanie może zgłosić znak do ochrony?

Na Tajwanie o ochronę znaków towarowych mogą aplikować firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prywatne, zarówno lokalne jak i zza granicy. Prawo to przysługuje także stowarzyszeniom i organizacjom NGO.

Czy moja marka jest dostępna do rejestracji na Tajwanie? Jak to sprawdzić?

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Tajwańskiego Urzędu Własności Intelektualnej (TIPO).

Jak lepiej zgłosić znak do ochrony na Tajwanie bezpośrednio czy przez WIPO?

Aplikacja o ochronę znaku bezpośrednio do Urzędu Patentowego na Tajwanie (TIPO) zamiast przez WIPO ma kilka zalet. Po pierwsze, jest szybsze, ponieważ TIPO rozpoczyna przetwarzanie wniosku natychmiast gdy go otrzyma. Aplikując przez WIPO pierwsze miesiące upływają na obsłudze wniosku przez tą instytucję, która i tak na końcu wysyła wniosek do TIPO. Po drugie, bezpośrednie zgłoszenie pozwala lepiej dopasować wniosek w obszarze doboru produktów i usług. Trzecią ważną zaletą jest to, że składając lokalnie od razu wybierasz swojego lokalnego pełnomocnika, który od razu działa jak twoja aplikacja będzie odrzucona. Składanie wniosku o WIPO nie wiąże się z wybraniem przedstawiciela, wobec czego w przypadku np. odmowy i upływających terminów nie będziesz mieć nikogo kto z marszu przystąpi do odwołania. Dopiero będziesz musieć go szukać.

Jakie dokumenty przy przygotować do zgłoszenia znaku bezpośrednio na Tajwanie?

Zazwyczaj wymagane są: dowód tożsamości osoby zgłaszającej lub dokumenty firmy jeśli zgłaszającym jest podmiot gospodarczy, do tego pełnomocnictwo, reprezentacja znaku towarowego (plik graficzny) oraz lista towarów/usług, które mają być chronione. Następnie zostają one przetłumaczone przez twojego profesjonalnego pełnomocnika na j. chiński.

Jak najlepiej dobrać produkty i usługi do zgłoszenia do ochrony na Tajwanie?

Dobór klas rejestracyjnych produktów i usług jest kluczowy dla zapewnienia pełnej ochrony znaku towarowego. Na początkowym etapie zgłaszający powinien rozważyć zarówno obecne, jak i przyszłe portfolio produktów, by uwzględnić wszystkie planowane grupy produktowe. Następnie, na podstawie tych informacji, rzecznik dobiera odpowiednie klasy i konkretne pozycje w każdej z nich. Na niektórych terytoriach, z uwagi na koszty zgłoszenia, produkty powinny być grupowane w podkategorie zamiast wymieniania każdego z nich z osobna. Na przykład, nie ma potrzeby szczegółowego wymieniania kosmetyków z linii 'makeup’. Wystarczy wybrać ogólną kategorię: 'makeup cosmetics’. Podobnie w przypadku soków: nie ma potrzeby wymieniać wszystkich smaków, wystarczy wskazać produkt: 'soki’ itp. Ostateczny dobór produktów i usług powinien być zawsze potwierdzony z lokalnymi rzecznikami patentowymi, który nie tylko doradzi w kwestii optymalnego zgłoszenia znaku na danym terytorium, efektywnego grupowania pozycji ale też dopasuje je do standardowych list akceptowalnych przez dany urząd patentowy. Ważne jest, aby pamiętać, że znak, który nie jest używany może zostać wygaszony po kilku latach. Okres ten jest różny, w zależności od terytorium zgłoszenia. Nie mniej jednak dobór powinien być przemyślany i zawierać te produkty i usługi, które trafią do oferty w dającym się przewidzieć czasie.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy na Tajwanie muszę używać moją markę przed jej rejestracją? 

Używanie znaku przed zgłoszeniem do rejestracji nie jest na Tajwanie to wymagane. Do ochrony możesz nawet zgłosić zupełnie nowy znak. Warte zaakceptowania jest, że Tajwan, podobnie jak w Chiny kontynentalne przyjęły zasadę „first-to-file”, która sprawia, że prawa do marki mogą być przyznane osobie, która jako pierwsza złoży wniosek o rejestrację i przejdzie z sukcesem cały proces jego rozpatrywania a nie koniecznie osobie, która jako pierwsza używała markę.

2. Czy prawa do rejestracji znaków towarowych na Tajwanie obowiązują również na innych terytoriach, takich jak Chiny kontynentalne czy Hongkong? 

Nie, prawa do znaków towarowych na Tajwanie obejmują tylko terytorium Tajwanu. Chiny kontynentalne to odrębna jurysdykcja prawna w kontekście praw własności intelektualnej.

3. Ile kosztuje zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji na Tajwanie? 

Koszty zależą od od ilości zgłaszanych klas i produktów. Zerknij w nasz cennik, by poznać szczegóły.

4. Kto może ubiegać się o ochronę znaków towarowych w na Tajwanie? 

Na Tajwanie o ochronę znaku towarowego może ubiegać się każdy, od osób fizycznych po spółki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

5. Jakie rodzaje znaków towarowych można zgłosić do ochrony w Tajwanie? 

Na Tajwanie o ochronę znaków towarowych mogą aplikować firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prywatne, zarówno lokalne jak i zza granicy. Prawo to przysługuje także stowarzyszeniom i organizacjom NGO.

6. Czy na Tajwanie można jednym zgłoszeniem zgłosić znak w wielu klasach? 

Tak, prawo na Tajwanie umożliwia na zgłoszenie znaku w wielu klasach w jednej aplikacji.

7. Czy w przypadku wieloklasowego zgłoszenia Tajwański Urząd ds. Własności Intelektualnej rozpatruje każdą klasę osobno? 

Tak, Tajwański Urząd ds. Własności Intelektualnej w przypadku zgłoszenia wieloklasowego analizuje znak osobno dla każdej klasy. W trakcie analizy badan zdolność odróżniającą znaku, istnienie potencjalnych konfliktów oraz wszelkie inne wymogi ustawowe dla każdej klasy wymienionej we wniosku.

8. Ile czasu zajmuje tajwańskiemu Urzędowi Własności Intelektualnej wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego po upływie okresu sprzeciwu? 

Oryginał certyfikatu ochrony znaku na Tajwanie zazwyczaj wydawany jest miesiąc po zakończeniu okresu sprzeciwowego.

9. Jak długo jest ważna rejestracja znaku towarowego na Tajwanie? 

Rejestracja (ochrona prawna) marki na Tajwanie jest ważna 10 lat, licząc od dnia jej rejestracji a nie od daty zgłoszenia.

10. Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony na Tajwanie? 

Oczywiście, że możesz zgłosić swój znak towarowy do ochrony na Tajwanie. Jeśli chcesz to zrobić dla swojej firmy, przygotuj angielski wyciąg z rejestru CEIDG.

11. Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego na Tajwanie? 

Wniosek o przedłużenie okresu ochrony znaków towarowych na Tajwanie należy złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed końcem bieżącego okresu ochrony i nie później niż w dniu wygaśnięcia. Złożenie wniosku później jest możliwe nie później niż do sześciu miesięcy po wygaśnięciu okresu ochrony, jednak wiąże się z dodatkową opłatą.

12. Jak mogę sprawdzić, czy moja marka lub jej podobna jest już zarejestrowana na Tajwanie? 

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Tajwańskiego Urzędu Własności Intelektualnej (TIPO).

13. Czy na Tajwanie można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany? 

Tak, można. Wystarczy złożyć do Tajwańskiego Urzędu Własności Intelektualnej (TIPO) wniosek o wygaszenie pod zarzutem nieużywania przez trzy lata. Wówczas to na stronie przeciwnej, właścicielu znaku, będzie ciążyć obowiązek udowodnienia, że znak był używany. Jeśli tego nie zrobi, jego rejestracja zostanie wygaszona.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować