TESLA w sporze o prawa do marki w Chinach

Tesla dziś to powszechnie znana marka samochodów elektrycznych. Tesla to także a może przede wszystkim nazwisko urodzonego w 1870 roku serbsko-amerykańskiego naukowca Nikola Tesla, któremu zawdzięczamy powszechnie używany dwufazowy system zasilania w naszych domowych gniazdkach. Dzięki niemu mamy też silniki elektryczne, alternatory, prądnice i wiele innych niezbędnych dziś do życia urządzeń.

Zaniechanie rejestracji marki przez firmę Tesla

Samochody tej marki weszły do sprzedaży w Chinach w 2014 roku (model S), jedenaście lat po rejestracji marki chińskiej spółki Tesla Motors, Inc. (特斯拉发动机有限公司). Trudno w to uwierzyć, ale najwyraźniej w pierwszych latach działalności nie pomyślano o rejestracji znaku towarowego Tesla. Za to zrobił to ktoś inny – lokalny przedsiębiorca Zhan Baosheng (占宝生) zgłaszając w 2009r. znak Tesla do ochrony w formie graficznej oraz w zapisach angielskim i chińskim.

Firma Tesla – naruszyciel czy poszkodowany w sporze o prawa do znaku towarowego?

W marcu 2013 r. firma Tesla złożyła w Państwowym Urzędzie Znaków Towarowych w Chinach wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego Tesla chińskiemu biznesmenowi. Zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy o Znakach Towarowych jeżeli zarejestrowany znak towarowy stanie się nazwą zwyczajową kategorii towarów, do której należy lub nie jest on używany przez 3 kolejne lata bez uzasadnionych przyczyn, każda osoba może wystąpić do Urzędu z wnioskiem o unieważnienie danego znaku. Dodatkowo przedstawiciel firmy Tesla wniósł pozew przeciw Zhan Baosheng zarzucając naruszenie praw autorskich oraz nieuczciwą konkurencję.

Pozwany postanowił przejść do ofensywy. W czerwcu 2014 r. pozwał firmę Teslę o naruszenie należnego mu formalnie wyłącznego prawa do korzystania z zarejestrowanego znaku Tesla.

W sierpniu 2014 r. Pekiński Sąd zamieścił na Weibo (odpowiednik Twittera w chińskim ekosystemie social media) informację, że Sąd z powodzeniem przeprowadził mediację w sporze dotyczącym własności intelektualnej, obejmującym znaki towarowe, prawa autorskie i zarzuty nieuczciwej konkurencji pomiędzy Tesla Motors, Inc. a chińskim biznesmenem. Zhan Baosheng zrezygnował z używania znaków towarowych związanych z Tesla, a przedstawiciel spółki zrzekł się roszczenia o odszkodowanie wobec Zhana Baosheng. Zaciekła walka o znak towarowy zakończyła się pokojowo dość szybko, bo już w 2015 r. Tesli udało się wreszcie uzyskać prawa wyłączne dla marki Tesla. Nie podano do publicznej wiadomości czy lokalny przedsiębiorca otrzymał odstępne od firmy Tesla , choć można przypuszczać, że jakaś forma rozliczenia miała miejsce. Być może Zhan Baosheng stał się właścicielem jednej z pieszych Tesli, co w tamtym czasie było niezwykle prestiżowe.

Czy nazwisko może być zarejestrowane jako znak towarowy w Chinach?

W tej historii jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Chodzi o wspomnianego inżyniera Nikola Tesla. Zgodnie z literą prawa znak towarowy zawierający w sobie nazwisko nie podlega w Chinach ochronie na rzecz osoby trzeciej, tym bardziej, że mamy tu do czynienia z nazwiskiem słynnego wynalazcy. W tym przypadku urząd rozpatrując wniosek o ochronę znaku towarowego najwyraźniej nie dopatrzył się tego subtelnego faktu lub celowo to pominął bazując na globalnej rozpoznawalności marki amerykańskiego producenta.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także