Trademark Partners | 20 września, 2021 | Czas czytania: < 1 minuty

Unieważnienie znaku po długiej bitwie

Długo wraz z mocodawcą – polskim producentem kosmetyków – czekaliśmy na to zdanie w uzasadnieniu: “申请人于对第(…)号“(…)”(以下称 争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。” Oznacza ono, że wniosek klienta o unieważnienie praw ochronnych do jego znaku towarowego zarejestrowanego przez stronę trzecią działającą w złej wierze, został przez chiński urząd ds. znaków towarowych zaakceptowany. Bardzo lubimy takie wieści.

Historia tego przypadku w gruncie rzeczy jest podobna do wielu innych. Nasz klient – polski producent kosmetyków planował pozyskanie dystrybutora w Chinach. Prezentował swoje kosmetyki na targach branżowych w Hongkongu, Japonii, Indonezji, Dubaju i w innych miejscach przez wiele lat. W samych Chinach nie brał udziału w targach ani razu a mino to jego znak w 2018 roku został zgłoszony przez stronę trzecią do ochrony w dwóch klasach 3 i 35.

Chwilę po tym gdy rozpoczęliśmy obserwować oba zgłoszenia żeby być gotowym na odpowiednie działanie, urząd oddalił oba wnioski. Klient miał szczęście.

Gdy tylko okazało się, że zgłaszający zrezygnował z prawa do odwołania się, kiedy nastał dla nas dobry czas do działania, nasz klient przeprowadzał zmianę formy prawnej swojej działalności. Postanowił zgłosić swój znak do ochrony w Chinach parę miesięcy później, gdy tylko Krajowy Rejestr Sądowy wpisze nowy podmiot do rejestru spółek a następnie europejski urząd ds. znaków towarowych wyda aktualizację certyfikatu ochronnego znaku zawierającego dane nowego podmiotu. I to okazało się taktycznym błędem. W międzyczasie inna strona trzecia zgłosiła nieznacznie zmieniony znak za Wielkim Murem w klasie 3.

W lutym 2020 roku znak otrzymał prawa ochronne. Klient od razu zdecydował się na złożenie wniosku o unieważnienie tych praw. Tym razem jednak rozpatrywanie trwało wyjątkowo długo, bowiem urząd dwukrotnie prosił naruszyciela o odniesienie się do przedstawianych przez naszego klienta dowodów na używanie znaku. W efekcie niemal dwa lata od zgłoszenia znaku do ochrony, urząd wydał finalne postanowienie o unieważnieniu praw ochronnych do marki naszego klienta.

Dlaczego i jak zastrzec znak towarowy w Chinach

Dlaczego i jak zastrzec znak towarowy w Chinach?

Ponad miliardowy rynek Chin, ze stale utrzymującą się tendencją rosnącą, stanowi istotną zachętę dla rodzimych przedsiębiorców planujących ekspansję za Wielki Mur. Współpraca z chińskimi partnerami to z jednej strony perspektywa atrakcyjnych zarobków i spełnienia aspiracji o globalnym przedsiębiorstwie, z drugiej zaś – szereg ryzyk wynikających ze specyfiki chińskiego rynku. Rozmaite firmy mogą napotkać liczne trudności […]

HONDA wygrywa z chińskim eksporterem części zamiennych

Honda Motor Co. Ltd. – tej firmy ani marki HONDA nie ma co nikomu przestawiać. Każdy miłośnik motoryzacji czy nawet samochodowy laik ją zna. Ale nie każdy wie, że oprócz produkcji pojazdów, Honda jest także producentem samolotów i robotów, a przedsiębiorstwo może również poszczycić się tytułem największego na świecie producenta silników. Firma zarejestrowała swój znak […]

Chiński zabytek - Jak sprawdzić czy moja marka jest już zarejestrowana w Chinach?

Jak sprawdzić, czy moja marka jest już zarejestrowana w Chinach?

Zabezpieczenie praw wyłączności do własnej marki okazuje się kluczowym obowiązkiem przedsiębiorców  planujących ekspansję do Chin. Dlaczego to w interesie ekspansywnych firm leży upewnienie się, czy ich marka została już wcześniej zarejestrowana w Chinach? Czy w sytuacji, gdy Twoje logo nie było prezentowane za Wielkim Murem, może jednak okazać się, że ktoś zdążył już je tam […]