Unieważnienie znaku towarowego w Chinach

Chociaż identyfikacja przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie, gdy firma wchodzi ze swoją ofertą na nowy, konkurencyjny rynek, kwestia naruszeń znaków towarowych w Chinach wciąż okazuje się istotnym problemem, a liczba składanych wniosków o unieważnienie znaku towarowego nie maleje. Trudności te niejednokrotnie napotykają również polskie firmy rozszerzające swoją działalność na rynek chiński. Procederowi rejestracji marki w złej wierze sprzyja bowiem obowiązująca w Chinach zasada first to file, zgodnie z którą prawo do posługiwania się znakiem towarowym na ten, kto jako pierwszy dokonał jego rejestracji w China Trademark Office. Jednak nawet w sytuacji, gdy Twoja marka została zarejestrowana przez niepowołaną stronę trzecią, wciąż masz możliwość walczyć o unieważnienie znaku towarowego. W Trademark Partners pomagamy prawowitym właścicielom marek w sporządzeniu i złożeniu wniosku o unieważnienie znaku towarowego i odzyskaniu praw do jego używania.

Na czym polega unieważnienie znaku towarowego w Chinach?

Unieważnienie znaku towarowego to procedura prawna polegająca na cofnięciu ochrony znaku towarowego. Chiński urząd przeprowadza ją na wniosek strony zainteresowanej po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji wraz ze stosownymi dowodami poświadczającymi fakt, że prawa ochronne, o których unieważnienie ta wnioskuje, zostały przyznane ze szkodą dla niej, a osoba rejestrująca znak towarowy działała w złej wierze.

Kto może ubiegać się o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy w Chinach?

Wniosek o unieważnienie znaku towarowego może wystosować każda osoba, która doświadczyła rejestracji swojej marki przez stronę trzecią działającą w złej wierze i dysponuje wiarygodnymi dowodami poświadczającymi ten fakt. Wnioskodawca musi bowiem dowieść przed stosownym urzędem, że osoba rejestrująca znak towarowy już na tym etapie była w pełni świadoma, że zgłasza do ochrony znak, który w rzeczywistości nie stanowi jej własności.

W Trademark Partners wiemy, że każda sytuacja jest inna, w związku z czym postępowanie w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy również może wymagać podjęcia nieco innych kroków.  Długoletnia praktyka sprawia, że jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze – w każdym przypadku oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc w procesie wnioskowania o unieważnienie znaku towarowego w Chinach.

Jak złożyć wniosek o unieważnienie chińskiego znaku towarowego?

Jeśli Twój znak towarowy został zgłoszony do ochrony w Chinach przez osobę nieuprawnioną i uzyskał wstępną akceptację urzędu, w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania tej informacji możesz wnieść protest poparty stosownym uzasadnieniem i dowodami. Jeśli jednak znak towarowy został już zarejestrowany, wówczas możesz wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Cała procedura jest łatwiejsza, jeśli osobą zgłaszającą Twój znak był znany Ci partner biznesowy. Nieco trudniej udowodnić zasadność wniosku o unieważnienie prawa ochronnego znaku towarowego w sytuacji, gdy rejestracji dokonała osoba, z którą nie łączyły Cię dotychczas żadne kontakty biznesowe. Nie przekreśla to jednak w żadnym stopniu Twoich szans na skuteczne unieważnienie, ale może wiązać się z dłuższym postępowaniem, koniecznością przedłożenia większej liczby dowodów oraz wyższymi kosztami. Cena za przygotowanie i złożenie wniosku o unieważnienie znaku towarowego zależy bowiem przede wszystkim od stopnia komplikacji sprawy, liczby klas, w których został zarejestrowany znak, oraz obszerności dokumentacji niezbędnej do przetłumaczenia. Może także okazać się, że część dowodów będziesz musiał legalizować przed złożeniem ich do urzędu.

Czym różni się unieważnienie unijnego znaku towarowego od unieważnienia znaku towarowego w Chinach?

Procedura unieważnienia unijnego znaku towarowego przebiega co do zasady w sposób bardzo zbliżony do analogicznego postępowania przeprowadzanego w Chinach. W obu przypadkach kluczowe okazuje się bieżące monitorowanie rejestrów znaków towarowych w celu sprawnego identyfikowania naruszeń i szybkiego, zdecydowanego działania. Przed wszczęciem oficjalnej procedury unieważnienia znaku towarowego warto zasięgnąć pomocy specjalistów. W Trademark Partners dzięki współpracy z doskonałymi prawnikami oraz obecności na miejscu w Chinach jesteśmy w stanie niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki prawne.