W końcu jest! Zawieszenie postępowania pomoże w ochronie marki w Chinach.

Duża rzecz się wydarzyła w Chinach. Choć trudno w to uwierzyć do tej pory oficjalnie zawieszenie postępowania nie było elementem procedur związanych z ochroną znaków towarowych. To stanowiło sporą barierę w skomplikowanych przypadkach z uzyskaniu rejestracji marki za Wielkim Murem. Właśnie się to zmienia! Przedsiębiorco, doczytaj do końca.

W czerwcu 2023 roku wdrożono zmiany w prawie, na podstawie których będzie firmom łatwiej ubiegać się o ochronę logo. Wprowadzono bowiem możliwość zawieszenie postępowania. Jest szansa, że dzięki temu znacząco obniżą się koszty uzyskania ochrony znaku towarowego w Chinach w trudnych przypadkach.

Czym jest zawieszenie postępowania?

Zawieszenie postępowania jest to sytuacja, w której na wniosek strony urząd czasowo zawiesza rozpatrywane danego wniosku. Taka potrzeba może powstać, gdy chcesz walczyć o rejestrację lub odzyskanie praw do swojego znaku towarowego. Wtedy należy podjąć dwa kroki.

    • pierwszy to wniosek o wygaszenie lub unieważnienie praw do przeciwstawnego znaku towarowego lub do twojego znaku zarejestrowanego przez nieuprawnioną osobę trzecią;

    • drugi to zgłoszenie przez ciebie, twojego znaku do ochrony.

Co się działo potem z tymi wioskami do chińskich urzędu ds. znaków towarowych?

Urząd rozpatrywał oba wnioski równolegle, niezależnie od siebie. Proces wygaszania lub unieważniania praw do znaku trwa zazwyczaj minimum 10-12 miesięcy. To za długo, bo werdykt w sprawie wniosku o rejestrację miał swój finał maksymalnie po 3 miesiącach. Czyli w momencie gdy urząd analizował czy może udzielić ochrony twojemu znakowi, wciąż istniała prawna przeszkoda do udzielenia mu ochrony, ponieważ formalnie wygaszany znak dalej miał trwającą ochronę prawną. Mimo, że wnioskowaliśmy o jej wygaszenie.

Twoja aplikacja o rejestrację upadała. I co dalej?

Jak było do tej pory?

Do tej pory po otrzymaniu odmowy można było złożyć odwołanie, którego los był jednak przesądzony. Co więcej zdarzało się, że nawet ono rozpatrywane było jeszcze w momencie, gdy wygaszany znak w dlaszym ciągu miał status „chroniony”. Trzeba było ponownie składać wniosek o ochronę, co ponownie wiązało się z kosztami.

Ale teraz to się zmieni.

A jak będzie teraz?

Po zmianie prawa, gdy w opisanej sytuacji twój znak dostanie odmowę, będzie możliwość wstrzymania biegu (zawieszenie postępowania) procesu ubiegania się o ochronę znaku do momentu, gdy prawo ochronne wygaszanego znaku wygaśnie. Dzięki temu nie będziesz musieć ponosić dodatkowych kosztów związanych z ponownym zgłaszaniem znaku, tylko po to, żeby utrzymać ciągłość jego zgłoszenia.

Co to wszystko dla mnie znaczy?

Zawieszenie postępowania to bardzo przydatna funkcja w procesach związanych ze znakami towarowymi. Oznacza ona dla zgłaszających znaczne ułatwienie w walce o ochronę znaków towarowych w sytuacjach, gdy musisz walczyć o to w kilku instancjach. To pomoże obniżyć koszty skomplikowanych postępowań i na pewno skróci czas niezbędny do uzyskania ochrony w Chinach.

Oceniamy zmiany w prawie bardzo pozytywnie. Z naszego doświadczenia wynika, że bariera czasu i kosztów była zbyt wielka dla niejednego przedsiębiorcy.

Jeśli masz nierozwiązany problem ze swoim znakiem towarowym w Chinach, skontaktuj się z nami. Wiemy jak to ogarnąć.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także