WIETNAM

Zgłoszenie znaku do ochrony

O rynku

99.5 mln
populacja
(2022)
68.5 %
% populacji w wieku 15-64: (2022)
1.01%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
1.01%
ZŁOŻONY ROCZNY WZROST POPULACJI (CAGR) W OKR. 2012-2022
8.02%
GDP GROWTH RATE (2022)
$4.164
GDP PER CAPITA (2022)
5.8%
udział sprzedaży online w sprzedaży detalicznej (04.2023)

Kogo to dotyczy?

Eksporterów
Importerów
Firmy usługowe
Deweloperów aplikacji
Sektora IT
Producentów gier
Firmy zlecające OEM, private label
Firmy produkujące i sprzedające w Wietnamie
Firmy kupujące komponenty pod własną marką (np. opakowania, obudowy)

Rejestracja znaku towarowego w Wietnamie

Wietnam to szybko rozwijający się kraj w Azji Południowo-Wschodniej. Rynek wietnamski jest atrakcyjny zarówno dla eksporterów markowych produktów, jak i kupujących pod własną marką. Dynamiczny rozwój gospodarczy, duża populacja,  otwartość na inwestycje i rosnące zapotrzebowanie na towary dobrej jakości czynią go ważnym celem biznesowym dla globalnych marek.

Ochrona znaku towarowego w Wietnamie to nie tylko ochrona własnej marki, ale także bezpieczne wejście na rynek pełen możliwości. Posiadanie rejestracji marki w Wietnamie daje firmie ochronę nie tylko przed konkurentami walczącymi o porfel klienta ale także przed podróbkami i ich niekontrolowanym eksportem do innych krajów.

W obliczu dynamicznego rozwoju Wietnamu, ochrona znaków towarowych dziś staje się kluczowym elementem strategii biznesowej, umożliwiającym skuteczne konkurowanie i rozwój na tym obiecującym rynku w przyszłości.

10 lat
Okres ochrony liczony od dnia zgłoszenia
10-14 miesięcy
Czas trwania procesu rejestracji w Wietnamie przy braku sprzeciwów i komplikacji
#File1st®
Pierwszeństwo mają ci, którzy działają pierwsi. Zgłoś swój znak jako pierwszy, zanim ktoś inny cię wyprzedzi

Strefa szybkiej
wiedzy

Po co rejestrować znak w Wietnamie?

W niemal stu milionym Wietnamie, jak zresztą na wielu innych rynkach Azji posiadanie ochrony znaku to bilet do rynku. Jeśli to nie ty go posiadasz, nie masz szansy promować swojego produktu. Na wielu rynkach, na przykład w Chinach posiadanie ochrony znaku jest niezbędne do wejścia w kanały dystrybucji. Innymi słowy ochrona znaku towarowego zapewnia wyłączne prawa do jego używania, chroni przed naśladowaniem, pomaga walczyć z podróbkami, buduje wizerunek marki oraz zwiększa jej wartość, co przyczynia się do ochrony interesów biznesowych.

 

Kto może zgłosić znak w Wietnamie?

W Wietnamie aplikować o ochronę znaku towarowego może każdy, poczynając od osób indywidualnych po firmy, zarówno z kraju, jak i zza granicy, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Czy moja marka jest dostępna do rejestracji w Wietnamie? Jak to sprawdzić?

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Wietnamskiego Urzędu Własności Intelektualnej (IPOV).

Jak lepiej zgłosić znak do ochrony w Wietnamie bezpośrednio czy przez WIPO?

Składanie wniosku o znak towarowy bezpośrednio w Urzędzie Własności Intelektualnej Wietnamu (IPOV), a nie poprzez WIPO, jest korzystniejsze. Po pierwsze, jest szybsze, ponieważ IPOV rozpoczyna przetwarzanie aplikacji od razu, podczas gdy WIPO przetwarza otrzymany wniosek nawet kilka miesięcy i dopiero potem wysyła do Wietnamu. Po drugie, bezpośrednie składanie wniosku umożliwia bardziej dopasowane przygotowanie aplikacji, odzwierciedlając specyfikę lokalnego rynku wietnamskiego. Ponadto, składając lokalnie powołujesz od razu swojego profesjonalnego pełnomocnika, który nie dość, że ma szanse bezpośrednio komunikować się z IPOV to jeszcze działa od razu w przypadku np. sprzeciwu. Tego komfortu nie masz wkładając przez WIPO.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji znaku towarowego bezpośrednio w Wietnamie?

Zazwyczaj będziesz musiał dostarczyć dokument tożsamości osoby fizycznej lub dane rejestrowe firmy, podpisane pełnomocnictwo, graficzny plik znaku towarowego oraz szczegółową listę towarów lub usług, które mają być powiązane ze znakiem. Przez złożeniem dokumentów do urzędu wyznaczony przez Ciebie profesjonalny agent przetłumaczy je na język wietnamski.

Dobór produktu i usług, jak to zrobić najlepiej?

Dobór klas rejestracyjnych produktów i usług jest kluczowy dla zapewnienia pełnej ochrony znaku towarowego. Na początkowym etapie zgłaszający powinien rozważyć zarówno obecne, jak i przyszłe portfolio produktów, by uwzględnić wszystkie planowane grupy produktowe. Następnie, na podstawie tych informacji, rzecznik dobiera odpowiednie klasy i konkretne pozycje w każdej z nich. Na niektórych terytoriach, z uwagi na koszty zgłoszenia, produkty powinny być grupowane w podkategorie zamiast wymieniania każdego z nich z osobna. Na przykład, nie ma potrzeby szczegółowego wymieniania kosmetyków z linii 'makeup’. Wystarczy wybrać ogólną kategorię: 'makeup cosmetics’. Podobnie w przypadku soków: nie ma potrzeby wymieniać wszystkich smaków, wystarczy wskazać produkt: 'soki’ itp. Ostateczny dobór produktów i usług powinien być zawsze potwierdzony z lokalnymi rzecznikami patentowymi, który nie tylko doradzi w kwestii optymalnego zgłoszenia znaku na danym terytorium, efektywnego grupowania pozycji ale też dopasuje je do standardowych list akceptowalnych przez dany urząd patentowy. Ważne jest, aby pamiętać, że znak, który nie jest używany może zostać wygaszony po kilku latach. Okres ten jest różny, w zależności od terytorium zgłoszenia. Nie mniej jednak dobór powinien być przemyślany i zawierać te produkty i usługi, które trafią do oferty w dającym się przewidzieć czasie.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy w Wietnamie muszę używać moją markę przed jej rejestracją? 

W Wietnamie używanie znaku przed rejestracją nie jest wymagane, stąd też nowe znaki mogą być zgłaszane do ochrony. Należy zauważyć, że Wietnam przyjął zasadę „first-to-file” w prawie o ochronie znaków towarowych. Zasada ta zakłada, że wyłączne prawa do znaku towarowego są przyznawane pierwszej osobie, która złoży wniosek i pomyślnie przejdzie proces rejestracji. Pierwszeństwo rejestracji wynika z pierwszeństwa zgłoszenia a nie pierwszeństwa użycia znaku.

2. Ile kosztuje rejestracja towarowego do rejestracji w Wietnamie? 

Koszty zależą od od ilości zgłaszanych klas i produktów. Zerknij w nasz cennik, by poznać szczegóły.

3. Jakie rodzaje znaków towarowych można zgłosić do ochrony w Wietnamie? 

Wietnamski system rejestracji znaków towarowych dopuszcza szeroką gamę rodzajów znaków towarowych do ochrony. Powszechnie zarejestrowane znaki towarowe obejmują znaki słowne, znaki graficzne (logo lub symbole), znaki słowno-graficzne, a także znaki 3D, hologramy i znaki kolorowe. Dodatkowo system prawny dopuszcza do rejestracji znaku specjalne, takie jak między innymi znaki dźwiękowe i zapachowe. W praktyce, wszechstronność wietnamskiego prawa dotyczącego znaków towarowych umożliwia stosowanie wielu różnych i kreatywnych metod ochrony wizerunku marki.

4. Czy w Wietnamie można jednym zgłoszeniem zgłosić znak w wielu klasach? 

Tak, prawo w Wietnamie umożliwia na zgłoszenie znaku w wielu klasach w jednej aplikacji.

5. Czy w przypadku wieloklasowego zgłoszenia Urząd Własności Intelektualnej Wietnamu rozpatruje każdą klasę osobno? 

Tak, w przypadku zgłoszeń wielolasowych Urząd Własności Intelektualnej Wietnamu dokonuje osobnej oceny zdolności rejestracyjnej znaku dla każdej z klas. Urząd bada zdolność rejestracyjną znaku, jego cechy odróżniające od innych, weryfikację ewentualnych kolizji z już zarejestrowanymi znakami oraz ocenę zgodności ze specyficznymi wymogami prawnymi dla każdej klasy.

6. Ile czasu zajmuje Wietnamskiemu Urzędowi Własności Intelektualnej wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego po upływie okresu sprzeciwu? 

Wietnamski Urząd Własności Intelektualnej zazwyczaj wydaje certyfikat rejestracji znaku towarowego w ciągu 1-2 miesięcy po zakończeniu okresu sprzeciwu, przy czym w rzeczywistości okres ten może się wydłużyć jeśli z uwagi na obciążenie Urzędu i sprawność jego procesów wewnętrznych.

7. Jak długo jest ważna rejestracja znaku w Wietnamie? 

Ochrona znaku towarowego w Wietnamie trwa przez okres 10 lat. Prawa ochronne obowiązują od daty złożenia wniosku, a nie od daty faktycznej rejestracji.

8. Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Czy mogę zgłosić na nią markę do ochrony w Wietnamie? 

Oczywiście, że możesz zgłosić swój znak towarowy do ochrony w Wietnamie. Jeśli chcesz to zrobić dla swojej firmy, przygotuj angielski wyciąg z rejestru CEIDG.

9. Kiedy należy przedłużyć rejestrację znaku towarowego w Wietnamie? 

Wniosek o przedłużenie okresu ochrony znaków towarowych w Wietnamie należy złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed końcem bieżącego okresu ochrony i nie później niż w dniu wygaśnięcia. Złożenie wniosku później jest możliwe nie później niż do sześciu miesięcy po wygaśnięciu okresu ochrony, jednak wiąże się z dodatkową opłatą.

10. Jak mogę sprawdzić, czy moja marka lub jej podobna jest już zarejestrowana w Wietnamie? 

Sprawdzić można przez wyszukiwanie w bazie danych Wietnamskiego Urzędu Własności Intelektualnej (IPOV).

11. Czy w Wietnamie można wygasić rejestrację znaku jeśli nie jest używany? 

Tak, można. W Wietnamie znak towarowy może zostać wygaszony z powodu nieużywania. Zgodnie z wietnamskim prawem znaków towarowych, jeśli zarejestrowany znak towarowy nie był używany nieprzerwanie przez okres 5 lat od daty rejestracji lub od daty ostatniego użycia znaku. W takim przypadku strona przeciwna, właściciel znaku towarowego, ponosi ciężar udowodnienia, że znak towarowy był używany. Jeśli tego nie zrobi, prawa ochronne znaku zostaną wygaszone.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować