Znak towarowy w Chinach

Podstawową funkcją znaku towarowego jest identyfikowanie towarów i usług pochodzących od konkretnych przedsiębiorców i odróżnianie ich spośród oferty innych marek. Warto jednak zauważyć, że znak towarowy to również istotny składnik majątku, stanowiący w wielu przypadkach o prestiżu i wartości danej firmy. Rejestracja marki w Chinach okazuje się ponadto przepustką do wymiany handlowej z tamtejszymi partnerami biznesowymi. Chiński znak towarowy – co to jest, do czego konkretnie go potrzebujesz i dlaczego powinieneś go zarejestrować możliwie najszybciej?

Chiński znak towarowy – co to jest?

Znak towarowy stanowi rodzaj praw własności intelektualnej. W Chinach przybiera on różnorodną postać – znakiem towarowym może być m.in. słowo, fraza, symbol i/lub grafika, które identyfikują i odróżniają źródło towarów jednego podmiotu od towarów innych firm. Zgodnie z chińską ustawą o znakach towarowych w kategorii tej uwzględnia się również dźwięk, co umożliwia rozmaitym przedsiębiorcom rejestrowanie dżingli jako dźwiękowych znaków towarowych. Co istotne, chiński znak towarowy, w przeciwieństwie do patentu, nie dotyczy tylko jednego produktu czy procesu, ale może nadawać prawa ochronne całemu zestawowi lub klasie produktów i usług.

W Chinach istnieje szereg wymogów, jakie powinien spełniać znak towarowy. Co to oznacza w praktyce? Co do zasad znak kwalifikuje się do rejestracji, jeśli ma charakter wyróżniający na tle pozostałych znaków, nie pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi prawami uzyskanymi przez osobę trzecią i nie jest w inny sposób zabroniony przez chińskie przepisy o znakach towarowych.

Oznaczenie znaku towarowego w Chinach

W kontekście oznakowania znaku w Chinach liczni konsumenci z pewnością będą kojarzyć charakterystyczny R znak, czyli literę R w kółku. Powszechnie kojarzony jest on z oryginalnością i wysoką jakością, dlatego chętnie posługują się nim zarówno duże, jak i nieco mniejsze marki. Warto mieć jednak przy tym na uwadze, że użycie R znaku jest zasadne jedynie wówczas, gdy marka została formalnie zastrzeżona jak znak towarowy w Chinach.

Znak CE a China Export

Towary eksportowane z Chin posiadają niekiedy oznaczenie łudząco podobne do europejskiego oznakowania CE. China Export, bo o nim mowa, mimo graficznego podobieństwa, różni się zasadniczo od wspomnianego oznaczenia CE. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że China Export znak nie stanowi dowodu na to, że dany produkt przeszedł testy czy ocenę ryzyka i bezpieczeństwa. To oznacza zaś, że towary ze znakiem China Export nie posiadają deklaracji zgodności z wymaganymi normami, w związku z czym wprowadzanie ich na rynek europejski jest interpretowane jako działanie niezgodne z prawem.

Obowiązek zarejestrowania znaku towarowego w Chinach

Jeśli planujesz rozpocząć handel z chińskimi partnerami, powinieneś wiedzieć, że marka zastrzeżona w Polsce czy w Unii Europejskiej nie otrzymuje jednocześnie ochrony na terenie Chin. Zasady rejestrowania znaku towarowego w Państwie Środka różnią się od przepisów obowiązujących w państwach zachodnich. Warto mieć na uwadze przede wszystkim fakt, że w Chinach obowiązuje zasada pierwszeństwa: prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym nabywa podmiot, który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o jego rejestrację na danym terytorium. Bez znaczenia pozostaje przy tym, kto w rzeczywistości używał znaku towarowego wcześniej – liczy się bowiem data formalnego zgłoszenia znaku w chińskim urzędzie.

To oznacza, że dopóki nie zarejestrujesz znaku towarowego w Chinach, w świetle tamtejszego prawa nie posiadasz do niego praw ochronnych. Obowiązku tego powinien dopilnować każdy, kto chce mieć wyłączne prawo do używania swojego logo w Chinach. Dotyczy to zatem zarówno eksporterów sprzedających towary i usługi za Wielki Mur, jak i importerów współpracujących z chińskimi producentami.

Zalety posiadania znaku towarowego w Chinach

Aby móc legalnie i bezpiecznie działać na rynku chińskim pod własną marką, należy uprzednio dokonać rejestracji znaku towarowego w Chinach. Dzięki temu stajesz się prawowitym właścicielem marki i zyskujesz wyłączne prawo do posługiwania się swoim logo na terenie Chin. Zgłoszenie znaku towarowego do ochrony z odpowiednim wyprzedzeniem stanowi również zabezpieczenie znaku przed możliwymi naruszeniami czy rejestracją marki w złej wierze przez nieuprawnioną stronę trzecią. Takie sytuacje mogłyby w konsekwencji skutkować koniecznością wszczęcia długiego i kosztownego procesu odzyskiwania praw do znaku. Aby tego uniknąć, należy dokonać rejestracji marki w Chinach jeszcze przed podjęciem faktycznej współpracy z chińskimi partnerami.

Potrzebujesz wsparcia w procesie rejestracji Twojego znaku towarowego w Chinach? Postaw na doświadczenie i kwalifikacje specjalistów z Trademark Partners! Działamy lokalnie i zajmujemy się całością niezbędnych formalności – wszystko w trosce o biznesy i komfort naszych Klientów.