Znak towarowy w Chinach

Podstawową funkcją znaku towarowego jest identyfikowanie towarów i usług pochodzących od konkretnych przedsiębiorców i odróżnianie ich spośród oferty innych marek. Warto jednak zauważyć, że znak towarowy to również istotny składnik majątku, stanowiący w wielu przypadkach o prestiżu i wartości danej firmy. Rejestracja marki w Chinach okazuje się ponadto przepustką do wymiany handlowej z tamtejszymi partnerami biznesowymi. Chiński znak towarowy – co to jest, do czego konkretnie go potrzebujesz i dlaczego powinieneś go zarejestrować możliwie najszybciej?

Chiński znak towarowy – co to jest?

Znak towarowy stanowi rodzaj praw własności intelektualnej. W Chinach przybiera on różnorodną postać – znakiem towarowym może być m.in. słowo, fraza, symbol i/lub grafika, które identyfikują i odróżniają źródło towarów jednego podmiotu od towarów innych firm. Zgodnie z chińską ustawą o znakach towarowych w kategorii tej uwzględnia się również dźwięk, co umożliwia rozmaitym przedsiębiorcom rejestrowanie dżingli jako dźwiękowych znaków towarowych. Co istotne, chiński znak towarowy, w przeciwieństwie do patentu, nie dotyczy tylko jednego produktu czy procesu, ale może nadawać prawa ochronne całemu zestawowi lub klasie produktów i usług.

W Chinach istnieje szereg wymogów, jakie powinien spełniać znak towarowy. Co to oznacza w praktyce? Co do zasad znak kwalifikuje się do rejestracji, jeśli ma charakter wyróżniający na tle pozostałych znaków, nie pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi prawami uzyskanymi przez osobę trzecią i nie jest w inny sposób zabroniony przez chińskie przepisy o znakach towarowych.

Oznaczenie znaku towarowego w Chinach

W kontekście oznakowania znaku w Chinach liczni konsumenci z pewnością będą kojarzyć charakterystyczny R znak, czyli literę R w kółku. Powszechnie kojarzony jest on z oryginalnością i wysoką jakością, dlatego chętnie posługują się nim zarówno duże, jak i nieco mniejsze marki. Warto mieć jednak przy tym na uwadze, że użycie R znaku jest zasadne jedynie wówczas, gdy marka została formalnie zastrzeżona jak znak towarowy w Chinach.

Znak CE a China Export

Oznaczenie CE, skrót od francuskiego „Conformité Européenne,” jest symbolem informującym o zgodności produktu z europejskimi standardami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Oznaczenie CE oznacza, że producenci muszą przeprowadzić testy i procedury oceny, potwierdzając zgodność z wymaganiami prawodawstwa Unii Europejskiej. Oznakowanie CE zapewnia konsumentom pewność co do jakości i bezpieczeństwa produktu.

Z kolei chiński znak towarowy, znany jako „China Export,” choć łudząco podobny w wyglądzie do europejskiego znaku CE, nie komunikuje w swoim przekazie tych samych znaczeń i korzyści. Produkty opatrzone China Export nie przeszły bowiem testów ani oceny zgodności z europejskimi normami. Oznacza to brak deklaracji zgodności i realne ryzyko wprowadzenia niezgodnych z wymaganiami produktów na rynek europejski. W związku z tym, zakup produktów z oznaczeniem „China Export” wymaga szczególnej uwagi i weryfikacji, by upewnić się co do ich zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa i jakości. Dlatego też, pomimo podobieństwa graficznego, znak CE a China Export różnią się istotnie w kontekście zapewnianej jakości i zgodności z przepisami. Co więcej próba sprowadzania produktów z błędym oznaczeniem „China Export” zamiast CE niemal na pewno zakończy się odmową odprawienia produktu w europejskim porcie docelowym.

Jak rozpoznać znak CE?

Oznaczenie CE to graficzny symbol składający się z dwóch umieszczonych obok siebie liter: C i E. Czasami litery te mogą być nieco przypominające siebie nawzajem, ale zazwyczaj litera „C” jest nieco większa i wystaje nad literę „E.” Oznaczenie CE jest zazwyczaj jednolite i ma charakterystyczny kształt, który jest powszechnie rozpoznawany jako symbol zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Obowiązek zarejestrowania znaku towarowego w Chinach

Jeśli planujesz rozpocząć handel z chińskimi partnerami, powinieneś wiedzieć, że marka zastrzeżona w Polsce czy w Unii Europejskiej nie otrzymuje jednocześnie ochrony na terenie Chin. Zasady rejestrowania znaku towarowego w Państwie Środka różnią się od przepisów obowiązujących w państwach zachodnich. Warto mieć na uwadze przede wszystkim fakt, że w Chinach obowiązuje zasada pierwszeństwa: prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym nabywa podmiot, który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o jego rejestrację na danym terytorium. Bez znaczenia pozostaje przy tym, kto w rzeczywistości używał znaku towarowego wcześniej – liczy się bowiem data formalnego zgłoszenia znaku w chińskim urzędzie.

To oznacza, że dopóki nie zarejestrujesz znaku towarowego w Chinach, w świetle tamtejszego prawa nie posiadasz do niego praw ochronnych. Obowiązku tego powinien dopilnować każdy, kto chce mieć wyłączne prawo do używania swojego logo w Chinach. Dotyczy to zatem zarówno eksporterów sprzedających towary i usługi za Wielki Mur, jak i importerów współpracujących z chińskimi producentami.

Zalety posiadania znaku towarowego w Chinach

Aby móc legalnie i bezpiecznie działać na rynku chińskim pod własną marką, należy uprzednio dokonać rejestracji znaku towarowego w Chinach. Dzięki temu stajesz się prawowitym właścicielem marki i zyskujesz wyłączne prawo do posługiwania się swoim logo na terenie Chin. Zgłoszenie znaku towarowego do ochrony z odpowiednim wyprzedzeniem stanowi również zabezpieczenie znaku przed możliwymi naruszeniami czy rejestracją marki w złej wierze przez nieuprawnioną stronę trzecią. Takie sytuacje mogłyby w konsekwencji skutkować koniecznością wszczęcia długiego i kosztownego procesu odzyskiwania praw do znaku. Aby tego uniknąć, należy dokonać rejestracji marki w Chinach jeszcze przed podjęciem faktycznej współpracy z chińskimi partnerami.

Potrzebujesz wsparcia w procesie rejestracji Twojego znaku towarowego w Chinach? Postaw na doświadczenie i kwalifikacje specjalistów z Trademark Partners! Działamy lokalnie i zajmujemy się całością niezbędnych formalności – wszystko w trosce o biznesy i komfort naszych Klientów.