Monitoring znaku towarowego w Chinach

Przedsiębiorcy przeznaczają niemałe środki na budowę wizerunku swojej marki. Znaki towarowe stanowią bowiem jeden z najcenniejszych aktywów firmy, świadcząc o jej reputacji i wartości w oczach potencjalnego klienta. Z tego powodu zapewnienie odpowiedniej ochrony marki to kwestia priorytetowa dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli chce ono efektywnie działać na rynkach międzynarodowych. W tym aspekcie inicjatywa należy jednak do samych właścicieli poszczególnych znaków towarowych. To właśnie na nich spoczywa obowiązek badania znaku towarowego i monitorowania rejestrów zgłaszanych oznaczeń.

Trademark Partners świadczymy usługi bieżącego monitoringu znaków towarowych w Chinach. Dla naszych klientów wykonujemy również badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego, obserwujemy działania konkurencji, a w przypadku wykrycia kolizyjnych rejestracji szybko kontaktujemy się z klientami i podejmujemy stosowne kroki prawne, biorąc na siebie komunikację z chińskimi urzędami.

Czy mój znak towarowy może być zarejestrowany?

Utworzenie unikalnej nazwy znaku towarowego to duże wyzwanie, szczególnie kiedy chcemy zapewnić jej zapadające w pamięć brzmienie, jednocześnie komunikując istotę produktu. Jednak samo skomponowanie znaku to dopiero połowa sukcesu, bowiem każdy nowo utworzony znak musi mieć zdolność do rejestracji. Innymi słowy musi być na tyle unikalny, żeby w otoczeniu znaków towarowych w danym kraju posiadał zdolność rejestracyjną. W tym celu należy dokładnie sprawdzić w bazie danych znaków towarowych prowadzonym przez Chiński Urząd Patentowy, czy taki sam lub bardzo podobny znak został wcześniej zgłoszony do ochrony.

Dlaczego warto badać znak towarowy w Chinach?

Badanie znaku towarowego w Chinach pozwala przede wszystkim zminimalizować ryzyko naruszenia praw osób trzecich jeszcze przed momentem dokonania zgłoszenia w chińskim urzędzie patentowym. Eliminując odpowiednio wcześnie ewentualne kolizje, firma tym samym oszczędza czas i pieniądze, jakie nieuchronnie wiązałyby się z wprowadzeniem na rynek towarów zastrzeżonych takim samym lub podobnym znakiem.

Badanie znaku towarowego daje również możliwość zmodyfikowania informacji zawartych we wniosku o rejestrację według określonych wytycznych, co zwiększa szansę na skuteczne uzyskanie praw ochronnych. Przede wszystkim zaś badanie znaku towarowego w Chinach pozwala kontrolować działania konkurencji i sprawdzać, czy w chińskim urzędzie patentowym nie zostały zgłoszone podobne lub takie same znaki. W takich przypadkach w Trademark Partners pomagamy firmom ocenić, czy w danej sytuacji faktycznie doszło do naruszenia znaku towarowego, a w razie potrzeby – niezwłocznie uruchamiamy potrzebne procedury.

Na czym polega badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego to czynność o bardzo istotnym znaczeniu dla podejmowanych decyzji biznesowych. Z tego powodu w Trademark Partners przykładamy do niej dużą wagę i profesjonalnie zajmujemy się oceną zdolności odróżniającej znaku towarowego oraz badamy możliwości jego rejestracji w Chińskim Urzędzie Patentowym.

W trakcie badania zdolności rejestrowej znaku towarowego dokładnie analizujemy zgłoszone i zarejestrowane znaki w Chinach. Ściśle współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi, dzięki czemu tworzone przez nas raporty i opinie są merytoryczne i zawierają precyzyjne rekomendacje.

Badanie znaku towarowego przed zgłoszeniem znaku towarowego w Chinach

Wśród rozmaitych przedsiębiorców daje zauważyć się niekiedy błędne przeświadczenie, że jeśli w rejestrze prowadzonym przez Chiński Urząd Patentowy nie znajduje się identyczny znak towarowy, oznacza to jednocześnie, że nie ma przeszkód do zgłoszenia go do rejestracji. Tymczasem analiza ta okazuje się dalece niewystarczająca. Profesjonalne badanie znaku towarowego powinno bowiem uwzględniać ponadto podobieństwo znaków i inne aspekty właściwe dla chińskiego prawa. Warto więc oddać to zadanie specjalistom, ponieważ można dzięki temu zwalczać nieuczciwe kroki konkurencji oraz próby naruszenia praw ochronnych do znaku towarowego.

Monitoring znaku towarowego po zgłoszeniu znaku towarowego w Chinach

Monitoring znaku towarowego po zgłoszeniu go do rejestracji w Chinach to natomiast skuteczne narzędzie do obserwowania działań konkurencji. Dzięki temu można na bieżąco weryfikować, czy inna firma nie zgłasza identycznych lub podobnych znaków oraz jakie znaki i w których klasach zgłasza. Jest to doskonałe źródło wiedzy o planach danej firmy i cenne źródło informacji dla firm eksportujących towary na temat aktualnej sytuacji prawnej znaków towarowych na międzynarodowych rynkach.