Odzyskanie znaku towarowego w Chinach

Zgodnie z chińskim prawem odzyskanie znaku towarowego w Chinach jest osiągalne. Przedsiębiorca lub osoba prywatna, której został zarejestrowany znak w Chinach i tym samym utraciła ona możliwość posługiwania się własnym znakiem towarowym, ma szansę na jego odzyskanie. Okoliczności, które niestety wciąż mają miejsce, a których konsekwencją może być konieczność rozpoczęcia procedury odzyskania znaku towarowego, to najczęściej utrata praw do znaku w wyniku rejestracji przez nieuprawnioną stronę trzecią oraz zwykłe zaniechanie rejestracji z wyprzedzeniem. Pierwsza sytuacja jest najlepszą, jaka może się zdarzyć – bowiem jeśli tylko prawowity właściciel marki odpowiednio udokumentuje złą wolę zgłaszającego znak, ma szansę na odzyskanie znaku towarowego. Najnowsze zmiany w chińskim prawie dot. znaków towarowych wspierają odzyskiwanie praw do znaków, choć oczywiście samo prawo niczego nie gwarantuje.

Przedsiębiorca, który zaniechał działania zawczasu, nie zgłaszając swojego znaku towarowego z odpowiednim wyprzedzeniem, znajduje się w trudniejszej pozycji. Odzyskanie znaku towarowego w takiej sytuacji musi zostać bowiem poprzedzone doprowadzeniem do wygaszenia praw do znaku, który chce się zarejestrować, a następnie ponownym zgłoszeniem znaku na siebie. Wygaszenie praw do znaku pod zarzutem nieużywania jest jedną z formalnych procedur, które można przeprowadzić zgodnie z prawem. Jeśli tylko dany znak rzeczywiście nie był używany, urząd wygasi jego ochronę prawną. W kolejnym kroku należy złożyć wniosek o udzielenie ochrony własnemu znakowi.

Proces odzyskania znaku towarowego składa się z kilku etapów – procedur. Pierwsza to doprowadzenie do sytuacji cofnięcia rejestracji znaku towarowego, który to Ty chcesz zarejestrować, a następnie zgłoszenie znaku na swoją rzecz. W Chinach kontynentalnych nie ma możliwości przeprowadzenia tej operacji za pomocą jednej procedury. Odzyskanie znaku towarowego w Chinach wymaga zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika. Po pierwsze dlatego, że cała dokumentacja powinna zostać przygotowana przez kompetentnego prawnika, w dodatku musi być sporządzona w języku chińskim. Trademark Partners ma w tym długoletnie doświadczenie – dzięki temu wiemy, jak przeprowadzić rzetelną analizę sytuacji. Jeśli zastanawiasz się, czy walczyć o odzyskanie znaku towarowego w Chinach, skontaktuj się z nami. Wiele możemy podpowiedzieć.

Kiedy mogę starać się o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

O odzyskanie znaku towarowego możesz walczyć zawsze, przy czym realne szanse na jego odzyskanie masz wówczas, gdy będziesz w stanie wykazać w postępowaniu przed Chińskim Urzędem Patentowym złą wolę firmy lub osoby, która zgłosiła znak do ochrony lub uda ci się doprowadzić do wygaszenia praw do znaku. Sukces drugiej operacji będzie możliwy, gdy zarejestrowany znak rzeczywiście nie był używany w okresie trzech lat poprzedzających Twój wniosek o wygaszenie.

Jak walczyć o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

Walka o odzyskanie znaku towarowego w Chinach to kilkuetapowy proces. Każdorazowo powinien rozpocząć się od dobrej analizy sytuacji. Na początku należy sprawdzić, czy masz szanse w postępowaniu i jaką strategię najlepiej przyjąć. Na pewno będzie niezbędne sprawdzenie, czy istnieje przesłanka do wnioskowania o unieważnienie rejestracji znaku towarowego pod zarzutem zgłoszenia w złej wierze. Niewykluczone, że po stronie chińskiej wymagane będzie przeprowadzenie analizy rynkowej używania znaku czy zapisów w bazie danych znaków towarowych. Działanie to najlepiej zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi. W Trademark Partners mamy doświadczenie w tym zakresie i potrafimy efektywnie prowadzić takie projekty. Jeśli chcesz z nami skonsultować Twój przypadek, zapraszamy do kontaktu.

Jak długo trwa batalia o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

Walki o odzyskanie znaku towarowego w Chinach nie da się załatwić jednym zgłoszeniem. W najlepszej sytuacji będziesz potrzebować albo unieważnić istniejące prawa ochronne do znaku, albo wygasić je w procedurze wygaszenia pod zarzutem nieużywania, a następnie zgłosić swój znak do ochrony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziesz potrzebować około 20 miesięcy na uzyskanie praw do znaku towarowego na Twoją korzyść. Jednak taka sytuacja uwarunkowana jest licznymi przesłankami i zdarza się relatywnie nieczęsto. Wszystko oczywiście zależy od konkretnego przypadku, ale realnie należy założyć batalię trwającą około trzech lat.

Odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach – profesjonalne wsparcie

Odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach to jedna z naszych podstawowych specjalizacji. Nie raz mieliśmy do czynienia z sytuacją, że znak został zarejestrowany przez osoby, które nie miały do niego żadnych praw. Wiemy, co po kolei trzeba zrobić, żeby pomóc prawowitemu właścicielowi. Wiemy to, bo jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów w obszarze zabezpieczania  praw do znaków towarowych w Chinach oraz innych krajach Azji dalekowschodniej.

Mamy świadomość, że z procederem rejestracji marki w złej wierze spotkało się wiele firm. Problem ten dotyczy nawet firm największych. Całe nasze wsparcie firm w odzyskaniu znaku towarowego realizowane jest na drodze procedur prawnych. Mamy świadomość, że płacenie odstępnego jest bulwersujące i niesprawiedliwe. Jakby nie było, budzi uzasadniony sprzeciw. Jeśli potrzebujesz pomocy w obszarze odzyskiwania marki w Chinach, zachęcamy do kontaktu.

W przypadku, gdy dowiadujesz się, że nieuprawniona osoba trzecia dokonała rejestracji znaku towarowego wiedz, że istnieje możliwość złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego w Chinach. W sytuacji, kiedy nasz znak zgłoszono do ochrony w Chinach i został on wstępnie zaaprobowany przez urząd ds. znaków towarowych, przez trzy miesiące od dnia opublikowania zamiaru udzielenia mu ochrony, możemy wnieść protest. Istotne jest jednak, by odpowiednio go uzasadnić i przedstawić odpowiednie dowody. Trademark Partners wspiera swoich Klientów w sporządzaniu tego rodzaju dokumentów.

Rejestracja znaku towarowego w Chinach bazuje na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dlatego też urząd w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał prośbę o rejestrację osoby, która pierwsza złożyła tego rodzaju wniosek.

Często zdarza się, że osoby trzecie rejestrują w Chinach znaki towarowe europejskich oraz amerykańskich przedsiębiorstw, by np. sprzedać je za duże sumy, wymusić wyłączną dystrybucję, bądź też po prostu blokować eksport produktów z Chin pod daną marką.

Trademark Partners – dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w ochronie znaków towarowych w Chinach, a także innych krajach Azji dalekowschodniej. Nasza specjalność to rejestracja oraz odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach zarejestrowanego wbrew woli właściciela. Trademark Partners kreuje również chińskie odpowiedniki brzmień marek. Posiadamy kompetencje do zarządzania całymi portfelami marek w Azji.

Odzyskiwanie znaku towarowego w Chinach nie należy do łatwych spraw, jednak nasza wiedza i umiejętności pozwalają na udzielanie profesjonalnego wsparcia naszym Klientom. Naszymi partnerami w projekcie są doświadczeni adwokaci i rzecznicy patentowi. Długoletnie doświadczenie, lokalna prezencja w Chinach oraz liczne sukcesy Trademark Partners zachęcają do skorzystania z usług firmy. Jesteśmy skuteczni w swoich działaniach, do każdego z naszych Klientów podchodzimy w indywidualny sposób. Wyróżnia nas duże zaangażowanie oraz terminowość. Duża znajomość biznesu w Azji umożliwia nam doradztwo na najwyższym poziomie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego