Przeniesienie praw do znaku towarowego w Chinach

Przeniesienie praw do znaku towarowego w Chinach to proces polegający na zmianie osoby lub firmy, której przysługuje wyłączne prawo do dysponowania nim w danej klasie. Przeprowadzenie procedury przeniesienia prawa do marki może nastąpić w końcowym etapie negocjacji dotyczących odkupienia znaku lub uzgodnionego w innej formie (w tym dobrowolnego) transferu znaku towarowego między dwiema stronami. Takie rozwiązanie może mieć miejsce np. w sytuacji przejęcia jednej firmy przez drugą, gdy przedmiotem przejęcia jest również znak towarowy. Równie często przeniesienie prawa do znaku towarowego dokonuje się w Chinach pomiędzy powiązanymi stronami, np. między dwiema firmami, które łączy wspólny kapitał lub inwestor. W Trademark Partners pomagamy w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu, gwarantując pełną opiekę merytoryczną podczas sporządzania umowy przeniesienia znaku towarowego w Chinach.

Co powinna zawierać umowa przeniesienia praw do znaku towarowego?

Znaki towarowe w Chinach są administracyjnie przyporządkowane – zgodnie z międzynarodową klasyfikacją – do odpowiednich klas towarów lub usług. Umowa przeniesienia praw do znaku towarowego w Chinach musi zawierać zatem dokładne wskazanie numeru, pod jakim został zarejestrowany dany znak, oraz precyzyjne oznaczenie klasy towarów. Jako Trademark Partners pomagamy naszym klientom również w procesie sporządzania umów o przeniesienie praw do znaku towarowego w Chinach, zapewniając jej kompletność i poprawność, a także bierzemy odpowiedzialność za bieżący kontakt z urzędami. Chiński Urząd Patentowy w ostatnich latach znacznie przyspieszył rozpatrywanie składanych bezpośrednio wniosków o transfer praw do znaków towarowych. Jeśli podpisana przez obie strony transakcji aplikacja nie będzie zawierać żadnych wad formalnych, nowy właściciel znaku powinien już w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku otrzymać oficjalne postanowienie o przeniesieniu praw ochronnych.

Prawne aspekty przeniesienia praw do znaku towarowego w Chinach

Jeśli rejestrację znaku towarowego w Chinach przeprowadzono w formie zgłoszenia bezpośrednio do Chińskiego Urzędu Patentowego, procedurę przeniesienia praw do znaku towarowego należy dokonać w analogiczny sposób. Wówczas transfer praw do znaku w Chinach formalizuje się, składając stosowną aplikację podpisaną przez obie strony uczestniczące w tej transakcji. Trzeba przy tym pamiętać o tym, by każda ze stron w momencie składania wniosku posiadała prawo do reprezentacji. W przypadku osób prawnych oznacza to, że koniecznym jest, by miały one aktywny status, czyli – innymi słowy – były w świetle prawa działającymi firmami, które w dniu składania wniosku o przeniesienie praw do znaku towarowego miały prawo do składania oświadczenia woli.

Chiński Urząd Patentowy wydaje świadectwo rejestracji znaku towarowego – każdorazowo na wniosek właściciela ujawnionego w danym momencie w rejestrze znaków towarowych. W przypadku procedury związanej z przeniesieniem praw do marki stosowny wniosek powinien zostać złożony do odpowiedniego urzędu tuż po wydaniu decyzji o transferze prawa do znaku towarowego. Formalności te realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, a samo świadectwo zwykle wydawane jest po upływie około dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku w urzędzie.

To, co jest szczególnie istotne, to fakt, że procedura transferu praw do znaku towarowego zgodnie z chińską literą prawa wymaga zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika. Aby proces przeniesienia był możliwy, konieczne okazuje się zatem działanie przy wsparciu wykwalifikowanego pośrednika. W Trademark Partners mamy długoletnie doświadczenie w kontaktach z chińskimi urzędami i doskonale wiemy, jak przeprowadzić tę procedurę szybko, sprawnie i z korzyścią dla Twojego biznesu.

Kiedy warto przenieść prawo do znaku towarowego?

Procedura przeniesienia prawa do znaku towarowego następuje najczęściej między dwiema powiązanymi ze sobą w określony sposób stronami. Mogą to być np. dwa przedsiębiorstwa, które posiadają wspólną osobę inwestora czy też wspólny kapitał. Transfer praw do znaku towarowego w Chinach ma miejsce także w sytuacji przejęcia jednej firmy przez inną, jeśli znak towarowy również stanowi przedmiot przejęcia. Należy bowiem pamiętać, że renoma marki jest dziś w wielu przypadkach podstawą jej wyceny, a logo firmy niesie za sobą ogromną wartość.

Warto wiedzieć

Opis przebiegu rejestracji

Samo zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Cały proces trwa minimum 10 miesięcy a jego faktyczna długość trwania zależy od poszczególnego przypadku i efektywności pracy China Trademark Office. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. 

Chińska wersja marki

Twój chiński klient może nie rozczytać poprawie nazwy marki napisanej alfabetem łacińskim. Chińczycy posługują się tylko chińskim znakami. Tak zapisana treść jest dla nich łatwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowują swoje chińskie odpowiedniki.

Gdzie składać wniosek

Najefektywniej jest złożyć wniosek bezpośrednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak też zawsze robię. Trafia on na wokandę od razu. Działanie przez instytucje międzynarodowe opóźnia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag działania lokalnie. Zobacz inne zalety.