Brak intencji używania znaku towarowego podstawą do odmowy rejestracji

W Chinach trudniej będzie zarejestrować czyjś znak towarowy. Najnowsza aktualizacja prawa daje urzędowi podstawę odmowy rejestracji znaku towarowego, gdy ten na etapie analizy merytorycznej wniosku stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania danego znaku w Chinach.

Bardzo wyraźnie w kwestii #IPR chiński krajobraz biznesowy w ostatnich latach się zmienia. Ogromne ilości zgłoszeń znaków towarowych czy patentów to jeden z aspektów. Dwukrotnie nowelizowane ostatnio prawo wprowadziło nowe regulacje, na podstawie których np. urząd może odrzucić wniosek o przyznanie praw ochronnych znakowi towarowemu jeśli stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania znaku. Ustanowiono także górną granicę odszkodowania za naruszenie praw IP w wysokości pięciokrotności rzeczywistych strat spowodowanych przez naruszyciela.

Zmian jest więcej, dotyczą także patentów i kwestii praw autorskich. Więcej można przeczytać w artykule.

Udostępnij
消息
消息
Przeczytaj także